Syeikh Syamsuddin Abdullah As-Sumatra-i ulama dan pembesar Aceh  

Posted

Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

ULAMA sufi yang akan dibicarakan ini adalah murid kepada Syeikh Hamzah al-Fansuri yang sempat menjadi pembesar di kerajaan Aceh. Jika kita bandingkan dengan zaman sekarang kedudukannya adalah sebagai seorang Perdana Menteri.

Di hujung namanya tertulis ‘as-Sumatra-i’. Pada semua manuskrip karyanya adalah tertulis demikian, namun semua penulis, bahkan penulis yang pertama memulakannya diubah menjadi ‘as-Sumatrani’.

Sebenarnya tambahan huruf ‘n’ antara huruf ‘a’ dan ‘i’ yang telah dirumi/dilatinkan itu hanyalah salah penyemakan saja dari huruf hamzah yang ditulis sebelum huruf ya. Huruf ya yang diletakkan di belakang perkataan Sumatra itu menurut kaedah bahasa Arab ialah ya nisbah ertinya dibangsakan. Jadi maksudnya dibangsakan atau berasal dari Sumatra seperti perkataan:

- Al-Banjari, dibangsakan atau berasal dari Banjar

- Al-Falimbani, dibangsakan atau berasal dari Palembang.

- Al-Fathani, dibangsakan atau berasal dari Fathani.

Oleh itu, Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i bermakna Syeikh Syamsuddin yang berasal dari Sumatera. Jika ditambah atau ditukar dengan ‘ni’, bermaksud nama tempat asal Syeikh Syamsuddin yang dibicarakan ini berasal dari Sumatran. Di manakah tempat yang bernama Sumatran itu?

Nama Sumatran memang ada disebut dalam Hikayat Ahmad Bustamam yang merupakan hikayat bercorak dongeng semata-mata. Oleh hal-hal yang tersebut, untuk tulisan di hujung nama ulama sufi ini, penulis kembali kepada manuskrip asalnya, iaitu dengan tulisan ‘Sumatra-i’ bukan ‘Sumatrani’.

Tulisan ini juga adalah sebagai pelengkap risalah ini, seperti Syeikh Hamzah al-Fansuri, kerana mengenai ulama ini juga telah banyak dibicarakan dalam kajian sastera.

Sebelum ini pernah penulis tulis dalam majalah Dian, kemudian dimuatkan pula dalam Tokoh-tokoh Sastera Melayu Klasik (terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987).

Penyambung aktiviti Syeikh Hamzah

Al-Fansuri

Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i selain terkenal dengan tambahan di hujung nama oleh para penulis barat dan tempatan dengan ‘Sumatrani’, juga dikatakan beliau berasal dari Pasai. Tarikh dan tempat kelahirannya belum diketahui dengan pasti.

Tarikh wafatnya ada dicatatkan oleh musuh pegangannya, Syeikh Nuruddin ar-Raniri, iaitu pada malam Isnin, 12 Rejab 1039 H/1630 M.

Awal pendidikannya secara terperinci juga belum diketahui, hanya diperkatakan bahawa beliau adalah murid Syeikh Hamzah al-Fansuri. Ada juga pendapat menyebut bahawa beliau pernah belajar daripada Sunan Bonang, iaitu seorang Wali Allah di tanah Jawa.

Walau pun Syeikh Nuruddin ar-Raniri adalah musuh paling ketat bagi Syeikh Hamzah al-Fansuri dan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i, namun dia tetap mengakui keulamaan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i itu, sebagaimana beliau tulis, “Syahdan pada masa itulah wafat Syeikh Syamsuddin ibnu Abdullah as-Sumatra-i pada malam Isnin 12 Rejab pada tahun 1039 tahun (Hijrah). Adalah Syeikh itu alim pada segala ilmu, dan ialah yang termasyhur pengetahuannya pada tasawuf dan beberapa kitab yang ditaklifkannya”.

Aktiviti penulisan pengetahuan

keislaman di Aceh memang dimulai oleh Syeikh Hamzah al-Fansuri, yang dilanjutkan oleh Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i sebagai muridnya, memang diakui oleh semua penulis.

Apa saja yang ditulis oleh Syeikh Hamzah al-Fansuri adalah senada dan seirama dengan tulisan-tulisan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i terutama

dalam pembahasan mengenai Marta-

bat Tujuh.

Perbahasan pengetahuan sufi yang mendalam oleh kedua-duanya itu sebenarnya tidak pernah ditentang oleh Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Bagaimanapun, kebanyakan penulis yang datang kemudian memutarbelitkan kenyataan sejarah dan kenyataan ilmiah, bahawa mereka mengatakan Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri adalah memihak kepada Syeikh Nuruddin ar-Raniri menghentam Syeikh Hamzah al-Fansuri dan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i.

Dari maklumat ini, khas perbicaraan Martabat Tujuh dimulai dari Syeikh Hamzah al-Fansuri, turun kepada Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i, turun kepada Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri, turun kepada Syeikh Faqih Jalaluddin bin Kamaluddin al-Asyi, dan lain-lain. Kemudian kebelakangan disokong oleh beberapa orang ulama Asia Tenggara lainnya.

Antaranya, Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani di beberapa halaman Siyarus Salikinnya, bahkan beliau mengiktiraf karya-karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i, yang beliau kategorikan ke dalam ajaran tasauf peringkat Muntahi (peringkat tinggi).

Ada dua karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i yang disebut oleh Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani dalam karya besarnya itu, kedua-dua kitab itu ialah Jawahirul Haqa-iq dan Tanbihut Thullab fi Ma‘rifatil Malikil Wahhab.

Tulisan yang ada persamaan dengan karya Syeikh Hamzah al-Fansuri dan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i mengenai Martabat Tujuh juga dilakukan oleh Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari sangat jelas dalam dua buah karyanya, iaitu Ad-Durrun Nafis dan Majmu’ul Asrar.

Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani juga tidak membantah tetapi beliau menjelaskan rumus-rumus perkataan sufi yang bercorak syathahiyat itu di dalam karyanya Manhalus Shafi fi Bayani Ramzi Ahlis Shufi dan sebuah lagi karya beliau mengenai tasauf yang tidak sempat beliau beri nama judul.

Tasauf yang tidak berjudul itu sampai sekarang hanya ditemui dua salinan saja, sebuah tersimpan di Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia dan sebuah lagi koleksi peribadi penulis.

Walau pun demikian hebatnya, Syeikh Nuruddin ar-Raniri dalam beberapa buah karangannya memandang sesat, zindiq dan lain-lain terhadap Syeikh Hamzah al-Fansuri dan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i. Namun tidak semua ulama dunia Melayu sepakat dengan pandangan Syeikh Nuruddin ar-Raniri itu.

Selain ulama-ulama yang tersebut di atas dengan karakternya yang tersendiri, ada lagi ulama yang berasal dari Aceh yang bersifat berdiri sama tengah dalam memberikan penilaian dan pandangan.

Beliau ialah Syeikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh, seperti beliau jelaskan dalam karyanya Bidayatul Hidayah.

Katanya, “adapun pada berlajar Martabat Tujuh itu tiada wajib menuntut dia. Lagi pula tiada ada ahlinya pada masa ini. Maka sayugianya ditinggalkan kerana tiada kita ketahui akan ertinya, dan terkadang menyalahi akan syarak, maka jadi membawa membinasakan. Kerana beberapa kitab orang yang dahulu-dahulu ditinggalkan kerana tiada ada ahlinya pada mengajarkan dia dan menguraikan maknanya di dalam tanah Arab, seperti Mekah dan Madinah, dan lain daripada kedua-duanya. Sebab ilmu itu sudah mati”.

Perkataan Syeikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin itu dijelaskan oleh Syeikh Ahmad al-Fathani pada taqrir di bahagian kitab Bidayatul Hidayah itu, kata Syeikh Ahmad al-Fathani, “Martabat Tujuh, yakni dibicara akan dia itu haram, kerana tiada ada guru yang boleh menghuraikan maksudnya.

Maka setengah orang Jawi mendakwa akan dirinya sampai kepada Allah s.w.t dan mengajar ia akan Martabat Tujuh. Serta menyeru ia kepada manusia suruh mengaji Martabat Tujuh, maka iaitu dhaalun mudhillun. Dan pada hal anak murid itu tiada mengetahui akan barang yang wajib atasnya daripada furudhul ain”.

Sebagai bukti yang cukup kuat bahawa Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i adalah sebagai penyambung aktiviti dan bertanggung jawab menyebarkan ajaran gurunya Syeikh Hamzah al-Fansuri sangat nyata pada karya yang bercorak syarah. Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i telah mengulas atau menjelaskan karya Syeikh Hamzah al-Fansuri berjudul Ruba’i Syeikh Hamzah al-Fansuri. Kita telah mengenali karya penting itu melalui transliterasi yang dilakukan oleh A. Hasymi, lengkap dengan manuskrip Melayu/Jawinya, yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 1976.

Sebagaimana Syeikh Hamzah al-Fansuri berpengaruh kepada Sultan Iskandar Muda demikian juga halnya dengan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i. Sebarang urusan istana Sultan Iskandar Muda sentiasa menyuruh orang memanggil Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i itu.

Demikian besar pengaruh Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i terlukis dalam Hikayat Aceh, “Hatta maka tatkala sampailah umur Sultan Husein Syah itu kepada 10 tahun, maka sabda Raja Iskandar Muda kepada Mahkota Dailamcai, “Panggil olehmu akan daku Syeikh Syamsuddin, dan kadi, dan Malikul Adil, dan Perdana Menteri, dan segala hulubalang!”.

Maka Makota Dailamcai khidmatnya serta menyembah, maka ia pun pergi, hingga sampailah ia, lalu dijunjungkannya sabda yang maha mulia itu. Maka sekalian mereka pun datanglah mengadap. Maka sabda Raja Iskandar Muda kepada Syeikh Syamsuddin dan kepada sekelian mereka itu, “Ketahuilah oleh kamu sekalian bahawa anakku Sultan Husein Syah ini, ku namai Sultan Maghal, jikalau datang masya-Allah akan daku bahawa anakku Sultan Maghallah akan gantiku kerajaan”.

Karya-karya

Sebelum ini karya beliau telah disenaraikan orang, termasuk penulis sendiri, setelah dimuat dalam majalah Dian lalu dimuat pula dalam buku Tokoh-Tokoh Sastera Melayu Klasik. Dua karyanya masing-masing dengan judul Tanbihut Thullab dan Anwarud Daqaiq data-datanya telah penulis muatkan dalam buku Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara, jilid 1. Data lengkap keseluruhan karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i akan dimuat dalam buku judul yang tersebut jilid 3.

Oleh sebab penulis baru menemui koleksi ke-13 karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i di Patani maka di bawah disenaraikan karya-karya beliau berdasarkan penemuan terkini.

Kesemua 12 judul karya beliau sebelum ini dijadikan koleksi Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia.

lTanbihut Thullab fi Ma'rifati Mulkil Wahhab

Kitab ini adalah karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i yang pertama penulis perolehi. Kandungannya ditulis dalam bahasa Arab. Dalam simpanan penulis adalah merupakan manuskrip salinan al-Haji Muhammad Mustahyi yang disalinnya ketika berada di Pontianak tahun 1254 H. Beliau ini adalah keturunan Syeikh Yusuf Tajul Mankatsi (Makasar).

Dapat dicatatkan penyalin sebelumnya membuat beberapa salinan judul-judul yang lain ketika berada di Mekah sebagai nazir rumah wakaf Haji Abu Bakar Wajo, salah seorang keturunan Syeikh Yusuf Makasar (Bugis) yang terkenal itu.

- Jawahirul Haqaiq

- Risalatul Baiyin Mulahazatil Muwahhidin ‘alal Muhtadi fi Zikrillah

- Kitabul Khirqah

- Nurud Daqaiq

- Mir-atul Iman

- Mir-atul Mu’minin

- Syarah Mir-atil Qulub

- Mir-atul Haqiqah

- Mir-atul Muhqqiqin

- Risalah Jawami’il ‘Amal

- Anwarud Daqaiq fi Kasyfi Asrarir Raqaiq

- Da-iratul Wujud

- Risalah Kasyfi Asraril Wujud

- Bayanul Qulub

- Risalah Pada Menyatakan A‘yan Tsabitah

- Risalah Mitsalil Wujud

- Risalah Pada Menyatakan Kelebihan Insan Daripada Sekalian Alam Yang Lain.

- Kasyfu Sirrir Rububiyah fi Kamalil ‘Ubudiyah

- Risalah Masa-il ‘llmil Haqiqah

- Haqiqah as-Shufi

- Haqqul Yaqin fi ‘Aqidatil Muhaqqiqin fi Zikri As-raris Shufiyinal Muhaqqiqin

- Syarah Ruba’i Syeikh Hamzah al-Fansuri

- Taukidul ‘Uqud

Semua karya Syeikh Syamsuddin as-Sumtra-i yang baru dikenal dan menjadi koleksi Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia pada nombor 11 sampai nombor 22. Koleksi penulis nombor 24 dalam senarai adalah merupakan risalah-risalah yang nipis-nipis saja. Yang yang agak tebal adalah nombor 22 (Haqqul Yaqin ...) dengan 48 halaman, dan hanya naskhah ini saja yang tercatat tahun selesai penulisannya iaitu 1020H/1611M.

Menurut keterangan pengarangnya yang terdapat dalam naskhah nombor 22 itu, bahawa beliau menterjemahkan dari bahasa Parsi ke bahasa Melayu.

Dengan maklumat ini dapat diketahui bahawa Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i adalah seorang ulama yang menguasai bahasa Parsi.

Penulis berkesimpulan bahawa dengan ditemui manuskrip-manuskrip yang telah disenaraikan di atas, bererti penyelidikan kita terhadap Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i bertambah luas.

Penyelidikan secara terus menerus berkemungkinan akan menghasilkan bahan-bahan penemuan baru.

Penjelasan karya-karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i secara lengkap dapat diikuti dalam buku yang dikarang oleh penulis sendiri iaitu Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara jilid 3.

Saiyid Barakat Zainil Alam  

Posted

Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

Artikel sebelum ini telah disebutkan bahawa saudara kandung Saiyid Ibrahim al-Ghozi/Ibrahim Asmoro/Ibrahim al-Hadhrami ada tiga orang, selepas beliau ialah Saiyid Barakat Zainil Alam.

Belum banyak diketahui mengenai beliau, oleh itu dalam buku Sejarah Ringkas Wali Songo oleh K.H.R. Abdullah bin Nuh (halaman 34), dilihat hanya berdasarkan dugaan dikatakannya, “mungkin dimakamkan di Kemboja atau di Cermin”. Telah menjadi persoalan di manakah negeri Cermin itu.

Beberapa orang penulis Kelantan menyebut bahawa negeri Cermin itu ialah negeri Kelantan. Jauh sebelum kemunculan penulis-penulis Kelantan menyebut bahawa negeri Cermin ialah Kelantan, Syeikh Ahmad al-Fathani telah menggelar kerajaan Fathani Darus Salam dengan ‘Fathani Cermin Mekah’.

Oleh itu, ada kemungkinan negeri Cermin itu ialah Patani atau pun memang betul negeri Cermin itu adalah Kelantan. Antara Patani dan Kelantan pada zaman dahulu seolah-olah dua negeri yang tidak boleh dipisahkan baik dari segi kekeluargaan, kebudayaan, geografi dan lain-lain mahu pun pemerintahan.

Dalam salasilah hanya disebutkan bahawa Saiyid Barakat Zainul Alam memperoleh dua orang anak iaitu Saiyid Ahmad Syah Zainul Alam dan Maulana Malik Ibrahim.

Anak Saiyid Ahmad Zainul Alam ialah Abdur Rahman ar-Rumi atau Sunan Mulia. Di antara dua adik-beradik itu yang lebih terkenal ialah Maulana Malik Ibrahim. Kadang-kadang orang jadi keliru antara Ibrahim al-Ghozi/ Ibrahim Asmoro dengan Malik Ibrahim.

Sebagai contoh dalam tulisan Mr. Hamid Algadri dalam bukunya C. Snouck Hurgronje Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab, menulis, “Sunan Ampel (Raden Rachmat) putra Maulana Malik Ibrahim…”. Sedangkan pendapat yang berbeza mengatakan bahawa Sunan Ampel (Raden Rahmat) adalah putera Saiyid Ibrahim al-Hadhrami/Ibrahim al-Ghozi/Ibrahim Asmoro.

Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahawa Maulana Malik Ibrahim itu adalah saudara kandung Ibrahim Asmoro, seperti ditulis oleh Ibhar dalam bukunya Wali Songo (halaman 72). Menurutnya, “Beliau (Maulana Malik Ibrahim) merupakan anak yang tertua dari hasil perkahwinan Saiyid Husein Jamadil Kubra dengan Puteri Linang Cahaya adinda kepada Cik Siti Wan Kembang”.

Menurutnya lagi, “Semasa di Champa ayahnya telah berkahwin dengan Puteri Ramawati putri kepada Sultan Zainol Abidin dan Permaisuri Siti Zubaidah (Dewi Sudaksina) yang melahirkan Ibrahim Asmaro”.

Mengenai ini barangkali penulis tersebut (Ibhar) telah memetik pendapat Abdullah Nakula di antaranya beliau tulis dalam Kelantan Dalam Sejarah Yang Tersembunyi, Sejarah Kelantan: Beberapa Lintasan, Kelantan Dalam Empayar Cermin dan lain-lain. Dipetik juga oleh Abdul Rahman Al-Ahmadi, di antaranya dimuat dalam Pesaka IX, tahun 1990.

Namun, penyelidikan penulis yang terakhir tetap berpegang bahawa Maulana Malik Ibrahim adalah anak Saiyid Barakat Zainul Alam. Ini bererti Maulana Malik Ibrahim adalah anak saudara Saiyid Ibrahim al-Hadhrami/Ibrahim al-Ghozi/Ibrahim Asmoro.

Maulana Malik Ibrahim yang dianggap sebagai Wali Songo (Wali Sembilan) yang tertua digelar Maulana Maghribi atau Syeikh Maghribi, juga digelar dengan Sunan Gersik. Ada riwayat yang menyebut bahawa beliau berasal dari Farsi. Riwayat lain menyebut bahawa beliau berasal dari keturunan Arab di Kasyan. Sementara pendapat lain mengatakan berasal dari Gujerat, India.

Raffles dalam History of Yava, menyebut, Malik Ibrahim seorang Arab, sepupu Raja Cermin, berasal dari tanah seberang. Tetapi kedatangannya ke Indonesia diriwayatkan adalah sebagai ketua rombongan misi Islam yang datang ke Indonesia dan berangkat dari negeri Cermin sekitar tahun 1397 M.

Maulana Malik Ibrahim sendiri adalah sebagai ketua rombongan, yang turut disertai Raja Cermin bersama-sama putera dan puterinya. Puteranya bernama Shiddiq Muhammad. Tujuan mereka ke Jawa adalah untuk mengislamkan Raja Majapahit.

Selain itu diriwayatkan beberapa orang saudara sepupu Maulana Malik Ibrahim ikut serta dalam rombongan itu. Mereka ialah Saiyid Ja’far, Saiyid Qasim dan Saiyid Khairat. Usaha mereka gagal dan sebahagian besar yang mengikuti rombongan tersebut kembali ke negeri Cermin.

Sebagaimana disebut-sebut mengenai negeri Cermin mulai pengenalan riwayat Saiyid Jamaluddin al-Kubra hingga cucunya Maulana Malik Ibrahim, maka di sini dirasakan perlu menambah keterangan mengenai negeri Cermin itu.

Di manakah negeri Cermin itu masih terus menjadi pertikaian. Raffles berpendapat ia terletak di daerah Hindustan, di halaman yang lain pula dikatakannya dari tanah seberang. Salah satu versi riwayat Patani ada menyebut bahawa Maulana Malik Ibrahim sewaktu akan ke Jawa, beliau mulai berangkat dari Patani.

Dalam beberapa buku sejarah selain versi penulisan ulama Patani, dikatakan bahawa Saiyid Ibrahim telah menemani ayahnya Saiyid Jamaluddin al-Kubra ke negeri Siam. Penulis berpendapat bahawa yang dimaksudkan negeri Siam (bersifat umum) itu adalah negeri Patani (dalam jajahan Siam).

Mengenai negeri Cermin pula hampir semua penulis yang berasal dari Kelantan seperti Drs. Abdul Rahman Al-Ahmadi, Abdullah bin Muhammad (Nakula) dan lain-lain berpendapat bahawa negeri Cermin itu di Kelantan/Patani. Maka penulis pula menyokong bahawa negeri Cermin itu adalah di Fathani Darus Salam.

Oleh kerana itulah barangkali Syeikh Ahmad al-Fathani menggelar Fathani Darus Salam itu sebagai Negeri Cermin Mekah. Namun walau bagaimanapun sewaktu penulis berulang-alik (berkali-kali dalam tahun 1992-1993) ke negeri Chaiya, berdasarkan di beberapa buah masjid, kitab yang dimiliki oleh seseorang dan manuskrip ditulis dalam tulisan Melayu/Jawi adalah ‘cahaya’ bukan ‘chaiya’.

Beberapa orang penduduk yang berumur lanjut (antara 80 hingga 120 tahun) menceritakan bahawa sebelum negeri itu bernama ‘Negeri Cahaya’ pernah juga bernama ‘Negeri Cermin’.

Oleh sebab pada masa dulu ‘Negeri Cahaya/Chaiya’ itu memang di bawah Daulah Fathani Darus Salam, besar kemungkinan ia terletak di negeri Cahaya/Chaiya. Raja Cermin/Cahaya pula adalah di bawah kekuasaan Sultan Fathani Darus Salam.

Selain itu, ada pendapat yang menyebut bahawa negeri Cermin itu terletak di Brunei. Ini ditulis oleh Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri dalam karyanya Tarsilah Brunei Sejarah Awal dan Perkembangan Islam.

Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri menulis, “Raja Chermin yang disebutkan oleh Raffles itu kemungkinan Raja Brunei, kerana pada zaman itu termasyhur dengan sebutan ‘Chermin’ di kalangan orang Jawa (Majapahit). Walau bagaimanapun, Negeri Chermin yang dimaksudkan oleh Raffles itu bukanlah Brunei sekarang, tetapi sebahagian daripada pesisir Brunei yang sekarang dikenali dengan Pulau Chermin.

“Ini disebabkan Raffles juga ada menyebut nama Brunei (Bruni) dalam bukunya sebagai negeri-negeri yang tunduk kepada Majapahit bersama-sama Negeri Chermin, Makasar, Goa, Banda, Sembawa, Enda, Timor, Ternate, Suluk, Seram dan Manila”.

Maulana Malik Ibrahim ialah anak saudara Saiyid Ibrahim al-Hadhrami, yang makamnya terletak di Gersik, Jawa Timur sedangkan pelabuhan Fathani Darus Salam pada zaman dahulu adalah Kerisik atau Keresik. Menurut riwayat versi Patani bahawa Maulana Malik Ibrahim pernah tinggal di Kerisik.

Barangkali orang sukar menerima ada riwayat orang tua-tua di Patani bahawa Maulana Malik Ibrahim itu dilahirkan di Kerisik, Patani. Cerita rakyat memang sukar diterima oleh ahli sejarah yang menghendaki pembuktian secara tertulis. Akan tetapi adalah sangat tidak adil apabila kita mempertahankan teori yang ada sedangkan kita tidak berusaha mencari penyelesaian melalui penyelidikan-penyelidikan sehingga dapat mempertemukan antara cerita rakyat dengan data dan fakta yang tertulis.

Riwayat terakhir Maulana Malik Ibrahim menetap di Gersik, Jawa Timur, mendirikan masjid dan pondok pesantren demi untuk menyebarkan agama Islam di tempat beliau tinggal, sehingga beliau wafat pada 12 Rabiulawal 882 H/1419 M, dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur.

Salah seorang keturunan beliau yang dapat dikesan ialah K. H. Ahmad Dahlan, pengasas Muhammadiyah.

Salasilah Maulana Malik Ibrahim

* Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama ketika kecil Muhammad Darwisy

* Kiai Haji Abu Bakar

* Kiai Haji Muhammad Sulaiman

* Kiai Murtadho

* Kiai Ilyas

* Demang Jurang Juru Kapindo

* Demang Jurang Juru Sapisan

* Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig (Jatinom)

* Maulana Muhammad Fadlullah (Prapen)

* Maulana ‘Ainul Yaqin isterinya ialah Murtasyiah anak Sunan Ampel dengan isterinya yang kedua

* Maulana Ishaq

* Maulana Malik Ibrahim Waliyullah(74)

Walau bagaimanapun riwayat ini dipertikaikan. Ini kerana ada riwayat lain mengatakan Maulana Ishaq bukan anak Maulana Malik Ibrahim, tetapi adalah anak Saiyid Ibrahim al-Ghozi/Ibrahim Asmoro/Ibrahim al-Hadhrami.


Keturunan Syeikh Ibrahim sebar Islam di Pulau Jawa  

Posted

Oleh WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

MAKA demikianlah pertalian keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami al-Yamani al-Fathani berdasarkan versi periwayatan Pattani yang penulis bicarakan sebelum ini yang dipetik dan simpulkan dari pelbagai edisi salasilah, catatan, buku dan wawancara yang dijalankan.

Melalui versi periwayatan Arab, maka hasil perkahwinannya dengan anak Raja Campa (Cam) di Kemboja kemudiannya memperoleh tiga orang anak. Anak inilah yang menghasilkan keturunan yang ramai, yang akan penulis ringkaskan berikutnya.

Dimulakan dengan anak beliau yang bernama Maulana Ishaq. Nama penuhnya Maulana Imam Ishaq Makhdum atau Makhdum Ishaq. Ibunya berasal dari Cam/Kemboja bernama Canda Wulan. Beliau pernah ke Aceh dan selanjutnya ditugaskan oleh saudara kandungnya dengan Raden Ahmad Rahmatullah (Sunan Ampel) menyebarkan Islam di Blambangan. Imam Ishaq Makhdum berkahwin dengan Dewi Serkadadu anak Raja Blambangan. Dari perkahwinan itu memperoleh beberapa orang anak iaitu:

1. Raden Paku Imam Muhammad Ainul Yaqin atau Sunan Giri.

2. Pangeran Darmakusuma.

3. Pangeran Ali Kusumowiro.

Anak beliau yang dapat diketahui meninggalkan keturunan ialah Pangeran Ali Kusumowiro yang mempunyai anak bernama Sunan Fadhullah Prapen, wafat di Giri tahun 1101 H/1689 M.

Anak Sunan Fadhullah Prapen bernama Umar Khatib Wetan dan seterusnya mempunyai anak bernama Abdur Rahman. Anak Abdur Rahman bernama Abdus Syukur dan anak Abdus Syukur pula bernama Muhammad Mufid.

Diriwayatkan bahawa Maulana Ishaq meninggalkan Jawa pergi ke Pasai dan Melaka. Ada yang meriwayatkan beliau wafat di Pasai, juga ada riwayat di Melaka, dan riwayat lain pula di Kampung Tosura, Wajok, Singkang, Sulawesi Selatan.

Anak Saiyid Ibrahim al-Hadhrami yang bernama Raden Ahmad Rahmatullah/Sunan Ampel lahir di Cam (Campa/Kemboja). Menurut kitab Syamsuzh Zhahirah oleh As-Saiyid Asy-Syarif bin Abdur Rahman bin Muhammad bin Husein al-Masyhur, bahawa Raden Rahmatullah (Sunan Ampel) sampai di Jawa tahun 751 H/1351 M dalam usia 20 tahun. Ini bermakna dia lahir dalam tahun 731 H/1330 M sebelum Raden Rahmatullah (Sunan Ampel) datang ke Palembang, menjadi tamu Aria Damar, lalu diIslamkannya, diganti nama dengan Abdullah.

Di Jawa beliau mengIslamkan Jaya Wisynu, diganti nama dengan Raden Fattah. Tujuan mereka ke Jawa selain menyebarkan agama Islam juga menziarahi sanak saudara kerana mendapat khabar kewafatan Maulana Malik Ibrahim setahun sebelumnya (1419 M).

Maulana Malik Ibrahim itu adalah anak saudara Saiyid Ibrahim al-Hadhrami, kerana saudara kandungnya bernama Saiyid Barakat Zainul Alam adalah ayah Maulana Malik Ibrahim. Beberapa tahun setelah menetap di Tuban, Saiyid Ibrahim al-Hadhrami wafat, dimakamkan di Nggesik, Tuban, Jawa Timur pada sekitar tahun 1424 M.

Raden Ahmad Rahmatullah mengasaskan pondok pengajian di Ampel, Surabaya dan mempunyai murid yang sangat ramai. Disebabkan itu, akhirnya beliau terkenal dengan nama Sunan Ampel.

Berdasarkan salasilah tulisan tangan Saiyid Alwi bin Thahir al-Haddad yang disalin oleh K.H.R. Abdullah bin Nuh bahawa Sunan Ampel wafat tahun 940 H (1533 M). Jika kita perhatikan tahun lahirnya 731 H/1330 M hingga tahun wafatnya 940 H/1533 M, ini bererti beliau wafat dalam umur yang sangat tua, iaitu sekitar berumur 209 tahun.

Beberapa perbezaan

Ternyata tahun wafat beliau terdapat beberapa perbezaan. Berdasarkan buku Panitia Haul Agung Sunan Ampel, beliau wafat tahun 1467 M. Menurut Ibhar dalam buku Wali Songo, bahawa Sunan Ampel wafat tahun 1481 M.

Menurut pendapat penulis, yang lebih tepat ialah menurut tulisan tangan Saiyid Alwi bin Thahir al-Haddad yang disebut wafat tahun 940 H/1533 M kerana beliau menyebutnya dengan tahun hijrah.

Pada zaman dulu semua catatan dalam sejarah Islam di dunia Melayu adalah dicatat dengan tahun hijrah bukan dengan tahun masihi. Mengenai perbezaan penentuan tahun yang dua lagi seperti yang disebutkan itu, berkemungkinan salah menghitung dari catatan yang ditulis dengan tahun hijrah menjadikannya ke tahun masihi.

Keturunan Sunan Ampel sangat ramai kerana beliau berkahwin tiga kali. Tetapi tentang susunan nama anak-anak beliau juga terdapat perbezaan pendapat. Mengenai hal yang tersebut diriwayatkan dalam buku oleh Panitia Haul Agung Sunan Ampel, contoh perbezaan pendapat dari karya seorang ulama K.H Bisri Mustofa bukunya Tarech Auliya dan buku keluaran Lembaga Research Islam Pesantren Luhur Malang dalam buku Sejarah dan Da’wah Islamiyah Sunan Giri.

Untuk artikel ini, penulis petik nama-nama isteri dan anak-anaknya yang termaktub dalam buku tersebut dengan tambahan dan susunan penulis berdasarkan beberapa buah buku lainnya ialah:

Isteri Raden Ahmad Rahmatullah/Sunan Ampel yang pertama bernama Nyai Ageng Manila, namanya yang lain Rohana anak Aryo Tejo, Temenggung Mojopahit.

Menurut pendapat pertama, dari perkahwinan itu memperoleh anak:

1. Siti Sariah.

2. Siti Mutmainnah.

3. Siti Hafsah.

4. Raden Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang, wafat tahun 1001 H/1592 M, makamnya di Tuban. Namun, Ibhar dalam bukunya Wali Songo (hlm 78), dikatakannya bahawa lahir tahun 1450 M. Manakala di hlm 81, dikatakan bahawa wafat tahun 1525 M.

5. Raden Qasim.

Menurut pendapat yang kedua, dari perkahwinan itu memperoleh:

1. Syarifuddin riwayat lain menyebut beliau ini juga bernama Hasyim dan dikenali dengan Sunan Derajat.

2. Makhdum Ibrahim (disebut oleh pendapat pertama, nombor 4).

3. Nyai Ageng Maloka.

4. Isteri Sunan Kalijaga.

Isteri Raden Ahmad Rahmatullah/Sunan Ampel yang kedua bernama Dewi Karimah anak Ki Bang Kuning, memperoleh dua orang anak:

1. Dewi Murtasiyah suaminya Sunan Giri (kahwin sepupu).

2. Dewi Murtasimah suaminya ialah Raden Fatah.

Isteri Raden Ahmad Rahmatullah/Sunan Ampel yang ketiga bernama Nyai Ageng Bela, anak saudara Aryo Tejo, memperoleh dua orang anak:

1. Hasyim Sahibu Derajat atau Sunan Derajat. Riwayat lain menyebut beliau juga bernama Syarifuddin, ialah anak dengan isteri yang pertama Nyai Ageng Manila). Makamnya di Derajat, berdekatan dengan Tuban.

2. Mutmainnah.

Isteri Raden Ahmad Rahmatullah/Sunan Ampel yang keempat, tidak diketahui namanya dengan pasti, memperoleh anak empat orang:

1. Murtasiyah (sudah disebut pada anak dengan isteri yang kedua).

2. Ratu ‘Asyiqah.

3. Alawiyah, suaminya Syarif Hidayatullah/Sunan Gunung Jati.

4. Maulana Ahmad Husamuddin atau Sunan Lamongan, wafat tahun 1014 H/1605 M, makamnya di Lamongan.

Nama anak

Dalam senarai yang tersebut, masih ada nama anak Raden Ahmad Rahmatullah/Sunan Ampel yang belum disebutkan. Disebut oleh K.H.R. Abdullah bin Nuh tetapi tidak menyebut nama isteri Sunan Ampel yang mana, anak-anaknya ialah:

1. Maulana Zainal Abidin atau Sunan Demak. Beliau ini kadi pada pemerintahan Sultan Raden Fatah (saudara iparnya), makamnya di Demak.

2. Ja’far Shadiq atau Sunan Kudus, wafat di Kudus, tahun 1012 H/1603 M, dimakamkan di Kudus.

3. Maulana Abdul Jalil Raden Asmoro, wafat di Japara, tahun 1022 H/1613 M.

Sewaktu di Pekan Baru, Riau pada tanggal 14 Disember 1997, sahabat penulis, Abdul Muiz (A. Muis/A.M Ridwan) menyerahkan selembar salasilah datuk neneknya yang baru diperolehnya di Jawa. Ternyata dalam salasilah dinyatakan Raden Rahmat (Sunan Ampel) bin Ibrahim as-Samarqandi memperoleh anak bernama Raden Syarifah Syafiah. Raden Syarifah Syafiah memperoleh anak bernama Aisyah kahwin dengan Abdur Rahman (Jaka Tingkir), dan memperoleh anak Abdul Halim (Pangeran Benawa Surabaya).

Abdul Halim (Pangeran Benawa Surabaya) memperoleh anak bernama Abdur Rahman (Pangeran Sambodikdo). Abdur Rahman (Pangeran Sambodikdo) memperoleh anak Kiyahi Jumali. Kiyahi Jumali memperoleh anak bernama Kiyahi Biysriyah. Anak Kiyahi Biysriyah pula bernama Kiyahi Arfiyah.

Kiyahi Arfiyah memperoleh anak iaitu Nyahi Salimin Bendungan. Nyahi Salimin Bendungan memperoleh anak bernama Kiyahi Idris Bendungan. Seterusnya Kiyahi Idris Bendungan memperoleh anak Kiyahi Abdul Halim Gelumpit. Kiyahi Abdul Halim Gelumpit memperoleh dua orang, yang perempuan bernama Nyahi Marfu'ah kahwin dengan Kiyahi Abdul Jalal bin Carik Pacitan bin Kiyahi Karang Jambo, memperoleh anak Kiyahi Haji Ahmad Baidhawi Bendungan.

Anak Kiyahi Abdul Halim Gelumpit yang seorang lagi, lelaki bernama Abdur Rahim, merantau ke Singapura. Anak Abdur Rahim bernama Haji Abdul Hafiz. Setelah beberapa tahun belajar di Mekah merantau ke Pulau Midai dan membuka perkebunan kelapa di Labuh Silan, Pulau Midai, Indonesia.

Anak Saiyid Ibrahim al-Hadhrami/Ibrahim al-Ghozi/Ibrahim Asmoro yang bernama Ali Murtadho. Namanya ada disebut dalam buku yang dikeluarkan oleh Panitia Haul Agung Sunan Ampel tetapi tidak terdapat keterangan yang luas.

Ibhar dalam buku Wali Songo, menulis lebih panjang. Katanya, “Ali Murtadho mungkin ditinggalkan di Champa. Kalau mengikut cerita sejarah Wali Songo nama Ali Murtadho tidak pernah disebut atau dijumpai tetapi khabarnya ia pernah tinggal di Kresik (Kerisik), Pattani.

“Makamnya ada di antara makam lama di Kampong Parit al-Marhum, Pattani. Dan mengikut satu sumber yang lain mengatakan makamnya telah dipindahkan ke makam keluarga Diraja Kelantan (Kampong Langgar) dikenali sebagai kubur Tok Seban”.

Jika tulisan Ibhar di atas adalah betul, maka menambah kuat hujah pendekatan bahawa Saiyid Ibrahim al-Hadhrami dalam versi catatan ulama Patani itu adalah Saiyid Ibrahim al-Ghozi dalam versi catatan ulama Jawa atau Saiyid Ibrahim Asmarakandhi/as-Samarqandi dalam versi catatan orang-orang Cam di Kemboja.

Nama-nama lain Syeikh Ibrahim al-Hadhrami

* Ibrahim al-Ghozi

* Ibrahim Asmoro

* Ibrahim Asmarakandhi

* Ibrahim as-Samarqandi

* Saiyid Ibrahim Zainul Akbar

* Zainuddin al-Akbar Ibrahim bin Jamaluddin al-Husein

* Sunan Nggesik

* Berdasarkan versi pengriwayatan Jawa, khususnya dan Indonesia, umumnya.


Syeikh Wan Husein anak kelima Syeikh Ibrahim al-Hadrami  

Posted

Oleh WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

PERTALIAN yang keempat keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami ialah melalui anaknya yang kelima iaitu Syeikh Wan Husein. Anak Syeikh Wan Husein yang perempuan bernama Wan Maryam, berkahwin dengan Syeikh Muhammad Shalih bin Ali al-Laqihi.

Keturunannya sangat ramai menjadi ulama. Penulis memulakan daripada Syeikh Wan Muhammad Shalih, anaknya bernama Faqih Wan Musa al-Fathani. Datuk beliau daripada sebelah ayah ialah Syeikh Wan Ali al-Laqihi al-Fathani. Ada pun Wan Ali al-Laqihi itu mempunyai beberapa nama dan gelaran.

Faqih Wan Musa al-Fathani adalah ulama yang membuka Kampung Sena dalam tahun 1950-an Masihi. Beliau menghasilkan beberapa karangan dalam bahasa Arab. Anak beliau bernama Syeikh Wan Zainal Abidin al-Fathani. Anak Syeikh Wan Zainal Abidin al-Fathani bernama Syeikh Muhammad Faqih al-Fathani.

Seterusnya anak Syeikh Muhammad Faqih al-Fathani bernama Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani.

Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani adalah seorang yang bertubuh besar, umurnya sangat lanjut sehingga bongkok badannya. Wafat dalam usia 120 tahun.

Ketika muda, beliau adalah hulubalang atau panglima Sultan Fathani Darus Salam yang digelar sebagai Dato’ Panglima Kaya Fathani. Selain itu, digelar juga sebagai Hulubalang Wan Pa, juga digelar Tok Seniyen atau Tok Kerani dan digelar juga dengan Tok Bendang Daya.

Semasa perang antara Patani dengan Siam, beliau menghadap Sultan Kedah dan Sultan Kedah menjanjikan sekiranya Kedah dan Patani menang, daerah Yala akan dihadiahkan kepada Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani.

Dalam usianya yang demikian panjang, Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani berkahwin sebanyak dua kali. Perkahwinan yang pertama dengan kerabat Diraja Fathani Darus Salam di

Kerisik yang diriwayatkan memiliki rambut lebat dan panjang hingga ke tumit. Beliau memperoleh empat orang anak yang menjadi ulama iaitu:

* Syeikh Wan Muhammad Zainal Abidin, disingkatkan menjadi Syeikh Muhammad Zain al-Fathani atau Tok Guru Wan Din.

* Syeikh Wan Abdul Qadir al-Fathani, digelar Tok Bendang Daya II.

* Syeikh Wan Abdul Latif al-Fathani.

* Syeikh Wan Daud al-Fathani, digelar Tok Cik Wan Daud al-Fathani.

Syeikh Wan Muhammad Zain al-Fathani iaitu anak yang pertama lahir tahun 1233H/1817M. Wafat pada 22 Zulhijjah 1325H/25 Januari 1908M. Beliau hanya memperoleh seorang anak iaitu Syeikh Wan Ahmad al-Fathani, lahir pada malam Jumaat, 5 Syaaban 1272H/10 April 1856M dan wafat pada 11 Zulhijjah 1325H/14 Januari 1908M.

Syeikh Wan Ahmad al-Fathani berkahwin dua kali. Perkahwinan yang pertama dengan Wan Kaltsum binti Tuan Guru Haji Wan Ismail al-Fathani, lebih terkenal dengan nama Tok Jong, wafat di Mekah pada Sabtu, 17 Rabiulawal 1318H. Hasil perkahwinan tersebut memperoleh dua orang anak.

Anak yang pertama Haji Wan Ismail, pernah menjadi kadi di Jambu. Beliau juga seorang ulama dan menghasilkan beberapa karangan. Beliau wafat pada tahun 1957 dan kuburnya di belakang Masjid Jamek Raudhatul Jannah, Jala.

Anak Syeikh Wan Ahmad al-Fathani yang kedua ialah Wan Fathimah, berkahwin dengan Haji Wan Muhammad Nur bin Syeikh Abdul Latif al-fathani. Hasil perkahwinan itu mereka memperoleh seorang anak perempuan, Hajah Wan Nafisah yang berkahwin dengan Tuan Guru Haji Wan Ahmad bin Haji Abdul Majid.

Tuan Guru Haji Wan Ahmad pula adalah mengajar di Pondok Seridik, meneruskan usaha orang tuanya Haji Abdul Majid yang terkenal dengan gelaran Tok Seridik.

Isteri Syeikh Wan Ahmad al-Fathani yang kedua ialah Hajah Wan Siti Saudah binti Syeikh Abdullah al-Fathani dan memperoleh empat orang anak, tetapi hanya seorang yang meninggalkan zuriat, iaitu Hajah Wan Zainab. Hajah Wan Zainab berkahwin dengan Haji Wan Abdullah bin Haji Wan Abdur Rahman dan memperoleh 12 orang anak termasuklah penulis iaitu anak kesembilan.

Hajah Wan Zainab binti Syeikh Ahmad al-Fathani lahir di Mekah pada 1311H/1893M dan wafat pada 24 Ramadan 1401H/26 Julai 1981 M.

Anak Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani yang kedua iaitu Syeikh Wan Abdul Qadir al-Fathani, lahir pada tahun 1234H/1818M dan wafat di Mekah pada Ahad 16 Zulhijjah 1312H/1894M.

Beliau berkahwin dua kali iaitu dengan Wan Cik atau nama sebenarnya Ruqaiyah/Ruqiyah binti Haji Wan Abdul Latif Sena dan isteri yang seorang lagi bernama Wan Bunga. Beliau memperoleh ramai zuriat yang menjadi ulama dan anak-anak beliau ialah:

1. Hajah Wan Aminah, disingkat nama dengan Wan Minah.

2. Hajah Wan Aisyah.

3. Syeikh Wan Ismail al-Fathani (Pak De ‘El).

4. Haji Wan Yusuf.

5. Syeikh Wan Ibrahim al-Fathani (Pak Cu Him), Pondok Gajah Mati, Kedah.

Anak beliau yang pertama Hajah Wan Aminah juga berkahwin dua kali. Perkahwinan yang pertama dengan Haji Ismail Imam Sena dan memperoleh anak iaitu Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Ismail as-sanawi. Beliau pernah mengajar di Pondok Sena Janjar meneruskan tradisi datuk neneknya. Seterusnya beliau membuka Pondok Nad Tok Embong di Nibong Baru, Jala. Beliau meninggalkan beberapa karya dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu.

Perkahwinan Hajah Wan Aminah yang kedua ialah dengan Tuan Guru Haji Wan Ahmad (Wan Setang) bin Idris, iaitu ulama yang mengasaskan Pondok Burmin. Beliau adalah saudara kandung Tuan Guru Haji Wan Muhammad bin Idris atau Tok Burmin yang terkenal.

Perkahwinan tersebut memperoleh anak bernama Hajah Wan Maryam, keturunannya ramai di Mekah dan Patani.

Anak kedua, Hajah Wan Aisyah binti Syeikh Abdul Qadir al-Fathani berkahwin dengan Tuan Guru Haji Wan Idris, iaitu ulama yang membuka pondok di Tok Raja Haji, Jambu. Beliau juga adalah saudara sepupu Syeikh Zainal Abidin al-Fathani (Tuan Minal). Perkahwinan ini memperoleh beberapa orang anak iaitu Haji Abdul Qadir, Tuan Guru Haji Abdul Hamid, Wan Zainab, Wan Shafiyah dan Wan Tajuddin.

Ada pun Tuan Guru Haji Abdul Hamid berkahwin dengan Hajah Wan Maryam, masih lagi ada hubungan kekeluargaan yang dekat. Ini kerana Hajah Wan Maryam adalah cicit Syeikh Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani. Beliau mengajar di Pondok Telaga Sembilan yang diasaskan oleh Haji Wan Ishaq bin Syeikh Wan Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani.

Syeikh Wan Ismail (Pak De ‘El) bin Syeikh Abdul Qadir al-Fathani iaitu anak yang ketiga dilahirkan di Bendang Daya pada tahun 1300H/1882M dan wafat di Mekah pada 3 November 1965M pada usia 83 tahun. Beliau tinggal di Mekah sejak berumur 13 tahun hinggalah wafatnya. Beliau sangat terkenal dan muridnya sangat ramai, juga sempat meninggalkan beberapa buah karangan.

Antara karangannya yang terkenal ialah Bakurah al-Amani. Beliau berkahwin dengan saudara sepupunya Hajah Wan Maimunah, anak Syeikh Wan Daud bin Mustafa al-Fathani (Tok Cik Wan Daud). Hajah Wan Maimunah adalah seorang yang mahir dalam beberapa bidang ilmu al-Quran dan aktif mengajarnya kepada masyarakat Melayu di Mekah.

Seterusnya anak yang keempat iaitu Haji Wan Yusuf bin Syeikh Abdul Qadir al-Fathani mendapat anak bernama Tuan Guru Haji Wan Muhammad yang membuka Pondok Beseing, Jala, Thailand .

Anak kelima beliau iaitu Syeikh Wan Ibrahim/Pak Cu Him mengajar di Pondok Gajah Mati, Kedah. Pondok tersebut diasaskan oleh ayah mertuanya Haji Ismail bin Mustafa atau lebih dikenali dengan Cik Dul. Pondok Gajah Mati tersebut termasuk pusat pengajian pondok yang terkenal di Malaysia semasa di bawah pegangan Pak Cu Him. Ramai lepasan pondok tersebut menjadi ulama terkenal di antaranya Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib al-Mandili, seorang ulama yang pernah mengajar di Masjid al-Haram Mekah dan menghasilkan karangan yang banyak.

Syeikh Wan Ibrahim al-Fathani lahir di Bendang Daya pada tahun 1309H/1891M dan meninggal dunia di Kedah pada malam Khamis, 11 Syawal 1388H/ 11 Januari 1968M. Beliau meninggalkan zuriat yang ramai iaitu :

* Haji Wan Abdul Qadir, tidak meninggalkan zuriat.

* Haji Wan Mustafa, bergiat mengajar di beberapa surau dan masjid di Kedah.

* Wan Cik, perkahwinan yang pertama dengan Tuan Guru Haji Abdullah (ketua Muthala’ah di Pondok Gajah Mati). Perkahwinan kali kedua dengan Tuan Guru Haji Abdur Rahman bin Shalih.

* Hajah Wan Nafisah, berkahwin dengan Tuan Guru Haji Mahmud bin Yusuf Juani

* Hajah Wan Shalihah, perkahwinan yang pertama dengan Abdul Mukti bin Tuan Guru Haji Muhammad Rabab. Kali kedua dengan Tuan Guru Haji Ahmad bin Muhammad Nur di Pondok Padang Nyor, Padang Terap, Kuala Nerang, Kedah.

* Hajah Wan Basyirah, berkahwin dengan Tuan Guru Haji Asy’ari bin Haji Ishak.

* Haji Wan Muhammad Izzuddin, mendapat pendidikan pondok dan belajar di India , Mekah dan Universiti Al-Azhar, Mesir.

* Wan Ahmad Bahauddin.

* Haji Wan Muhammad Salehuddin.

* Wan Ahmad Safiuddin.

* Wan Faridah, wafat ketika berumur 8 tahun.

* Wan Muhammad Fariduddin.

Anak Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani yang bernama Syeikh Wan Abdul Latif al-Fathani yang ketiga ini menyebarkan Islam di Bangkok dan sekitarnya. Pusat aktivitinya di Kampung Tha-it.

Di situlah keluarga besar beliau tinggal dan akhirnya berkembang menjadi keturunan sangat ramai. Beliau memperoleh beberapa orang anak, iaitu:

* Haji Wan Ishaq.

* Haji Wan Muhammad Nur.

* Haji Wan Ismail.

* Haji Wan Ahmad.

* Haji Wan Abdur Rahman.

* Haji Wan Mustafa.

* Hajah Wan Zainab.

* Hajah Wan Ummi Kaltsum.

Anak pertama Syeikh Wan Abdul Latif al-Fathani bernama Haji Wan Ishaq adalah pengasas Pondok Telaga Sembilan. Aktivitinya diteruskan oleh anak beliau Wan Syamsuddin dan terakhir sekali Tuan Guru Haji Abdul Hamid.

Anak keduanya pula iaitu Haji Wan Muhammad Nur berkahwin dengan Hajah Wan Fathimah binti Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Hasil perkahwinan, memperoleh seorang anak iaitu Hajah Wan Nafisah.

Anak Syeikh Wan Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani yang ketiga iaitu Haji Wan Ismail meneruskan pekerjaan bapanya mengajar masyarakat Melayu di Tha-it dan di tempat-tempat lain di Bangkok.

Beliau juga adalah murid Syeikh Ahmad al-Fathani. Anaknya yang paling terkenal sebagai ulama ialah Tuan Guru Haji Yahya al-Lathifi, yang wafat pada Jumaat, 27 Rejab 1410H/23 Februari 1990M di Bangkok. Tiga orang saudara kandungnya Tuan Guru Haji Yahya ialah Tuan Guru Haji Abdullah, Tuan Guru Haji Sulaiman dan Tuan Guru Haji Tajuddin.

Mereka meneruskan cita-cita Tuan Guru Haji Yahya dalam mengelolakan Maahad Lathifuddin yang dimuafakati bersama oleh keluarga besar keturunan Syeikh Wan Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani di Tha-it yang sebahagian mereka adalah golongan hartawan.

Seterusnya anak Syeikh Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani yang keempat iaitu Haji Wan Ahmad juga sempat belajar dengan saudara sepupunya, Syeikh Ahmad al-Fathani. Selanjutnya beliau merantau ke Kelantan dan pernah mengajar di Pondok Pulai Condong. Dalam masa hidupnya, beliau berkahwin dua kali. Perkahwinan pertama ketika beliau masih di Mekah dengan seorang yang berasal dari Indonesia dan memperoleh dua orang anak. Perkahwinan kali kedua pula di Kelantan.

Kembali semula kepada keturunan Syeikh Wan Mustafa al-Fathani, anaknya yang bernama Syeikh Wan Daud al-Fathani lahir di Sena Janjar pada 1866M dan wafat di Mekah pada Mac 1936 M. Beliau termasuk salah seorang ulama besar Mekah pada zamannya, dan sangat disegani oleh sekelian ulama Mekah terutama dalam bidang Fiqh Syafi’iyah.

Ramai murid beliau yang menjadi ulama dan tokoh terkenal di antaranya ialah Tok Kenali, Tok Kelaba, dan Tuan Husein Kedah. Syeikh Wan Daud al-Fathani berkahwin dengan Hajah Wan Maryam binti Tuan Guru Haji Abdul Majid atau dikenali dengan Tok Seridik, Patani. Perkahwinan tersebut memperoleh beberapa orang anak.

Hasil perkahwinan tersebut juga menurunkan beberapa orang yang menjadi ulama dan tokoh masyarakat.

Kesimpulannya, keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami ini sangat ramai dan masih banyak lagi yang perlu dibicarakan. Selanjutnya pertalian keturunan ini yang seterusnya akan penulis bicarakan pada artikel akan datang.


Ulama dari keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami  

Posted

Oleh WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

PERTALIAN yang kedua keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami adalah melalui anak keduanya iaitu Wan Jamilah Syandaniyah binti Syeikh Ibrahim al-Hadhrami.

Beliau ini menurunkan beberapa orang ulama besar terkenal, yang dapat dikesan melalui jalur Syeikh Wan Muhammad bin Syeikh Muhammad Dahan bin Syeikh Syamsuddin bin Syeikh Ja’far. Suami Wan Jamilah adalah Syeikh Ja’far bin Syeikh Wan Husein bin Syeikh Ali.

Syeikh Wan Muhammad Dahan al-Fathani mendapat tiga orang anak yang menjadi ulama dan seterusnya dilanjutkan hingga ke beberapa lapisan keturunannya. Ketiga-tiga anaknya itu ialah Syeikh Wan Muhammad al-Fathani yang menurunkan keturunan Puak Tuan Minal, Syeikh Wan Abdul Karim yang menurunkan keturunan Puak Tok Raja Haji Jambu dan Syeikh Wan Abdul Lathif al-Fathani yang menurunkan keturunan Puak Tok Duku dan Telok Manok.

Secara ringkas, salasilahnya adalah seperti berikut:

1. Syeikh Muhammad Zainal Abidin al-Fathani (Tuan Minal) bin Muhammad bin Muhammad Dahan bin Syamsuddin bin Ja’far bin Wan Husein bin Ali. Pertalian ini disebut Puak Tuan Minal.

Ulama yang digelar dengan Tuan Minal ini termasuk dalam golongan ulama yang terkenal di seluruh alam Melayu kerana beberapa buah karangannya yang tersebar luas ialah Aqidatun Najin, Kasyful Litsam dan Kasyful Ghaibiyah. Ulama ini wafat di Sungai Dua, Seberang Perai, Pulau Pinang.

2. Tuan Guru Haji Idris (Pak Cu Yih) bin Syeikh Wan Abdul Karim bin Wan Muhammad Dahan bin Syamsuddin bin Ja’far bin Wan Husein bin Ali. Pertalian ini disebut Puak Tok Raja Haji Jambu.

3. Syeikh Wan Abdul Lathif bin Muhammad Dahan bin Syamsuddin bin Ja’far bin Husein bin Syeikh Ali. Pertalian ini disebut Puak Tok Duku dan Telok Manok.

Penulis memulakan perbicaraan tentang Syeikh Zainal Abidin (Tuan Minal) bin Muhammad al-Fathani, yang memperoleh beberapa orang anak iaitu:

1. Haji Daud

2. Al-Alim al-Allamah Haji Abdul Qadir

3. Al-Alim al-Allamah Syeikh Muhammad Shalih, penyusun kitab mengenai tajwid berjudul Siraj al-Qari.

4. Al-Alim al-Allamah Syeikh Umar, Mursyid Tariqat Syatariyah

5. Al-Alim al-Allamah Haji Hassan

6. Hajah Fatmah

Anak kedua Syeikh Zainal Abidin(Tuan Minal), iaitu Haji Abdul Qadir al-Fathani berkahwin dua kali. Kali pertama di Kelantan dan memperoleh dua orang anak yang menjadi ulama. Perkahwinan keduanya di Muar, Johor dengan Shafiyah yang digelar Mik Muar dan memperoleh tujuh orang anak.

Menerusi sumber yang diceritakan kepada penulis sekitar pertengahan tahun 1998, sebab-sebab terjadinya perkahwinan beliau di Muar kerana beliau mengikuti Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani menziarahi murid-muridnya di beberapa tempat di Kerajaan Johor.

Syeikh Ahmad pernah ditawarkan oleh Sultan Johor supaya menetap di negeri itu untuk dilantik sebagai Mufti. Tetapi beliau menolak tawaran tersebut, lalu dalam pada itu salah seorang hartawan di Muar berkenan supaya anak perempuannya, Shafiyah dikahwinkan dengan Haji Abdul Qadir atas persetujuan Syeikh Ahmad al-Fathani.

Anak-anak Haji Abdul Qadir hasil perkahwinan yang pertama ialah:

1. Haji Sulong, beliau disebut sebagai Bapa Revolusi Pattani kerana berusaha mengorbankan tenaga dan harta benda untuk melepaskan Pattani daripada penjajahan Siam. Beliau dikatakan hilang dari tahanan Siam, juga tidak diketahui di mana beliau berkubur.

2. Haji Abdur Rahim

Sementara itu, anak-anak Haji Abdul Qadir hasil perkahwinan dengan Shafiyah/Mik Muar ialah:

1. Zainab

2. Maryam

3. Abdullah

4. Mahmud Nur

5. Khadijah

6. Mahmud

7. Fatimah

Sebagaimana disebutkan bahawa saudara kandung Syeikh Muhammad al-Fathani ialah Syeikh Abdul Karim dan Syeikh Wan Abdul Lathif. Syeikh Wan Abdul Karim bin Muhammad al-Fathani memperoleh anak juga menjadi seorang ulama yang terkenal, beliau ialah Tuan Guru Haji Idris al-Fathani. Sebutan yang terkenal di kalangan masyarakat ialah Pak Cu Yih, digelar dengan Tok Raja Haji, Jambu. Beliau membuka Pondok Tok Raja Haji, Jambu. Pondok tersebut merupakan pondok terkenal sesudah Pondok Bendang Daya, iaitu bekas tempat beliau belajar.

Selain mengajar di pondok, Tuan Guru Wan Idris al-Fathani juga menghasilkan beberapa karangan. Beliau berkahwin beberapa kali dan meninggalkan zuriat yang sangat ramai.

Perkahwinan yang pertama dengan Hajah Wan Mah yang merupakan kakak Tok Beramoh, iaitu saudara sepupu kepada Syeikh Ismail (Pak De 'El) bin Syeikh Abdul Qadir Bendang Daya.

Perkahwinan kedua dengan Wan Maryam dan memperoleh 10 orang anak. Perkahwinan yang ketiga dengan Hajah Wan Aisyah binti Syeikh Abdul Qadir al-Fathani (Tok Bendang Daya II).

Melalui perkahwinan yang ketiga ini, beliau memperoleh anak iaitu Haji Wan Abdul Qadir dan Tuan Guru Haji Abdul Hamid (Pak Cu Mid). Tuan Guru Haji Abdul Hamid ini pula berkhidmat sebagai tok guru di Pondok Telaga Sembilan.

Salah seorang anak perempuan Tuan Guru Wan Idris Jambu al-Fathani berkahwin dengan Tuan Guru Haji Wan Daud bin Haji Wan Yusuf bin Haji Awan Tarat al-Fathani, iaitu salah seorang murid beliau yang juga menghasilkan beberapa buah karangan.

Beberapa karangan Tuan Guru Haji Wan Idris sendiri pada mulanya ada dalam simpanan menantunya Haji Daud Tarat al-Fathani yang sempat penulis temui pada 1978. Tetapi sekarang karya-karya Tuan Guru Haji Wan Idris tersebut tidak dapat dikesan lagi.

Adapun keturunan Syeikh Wan Abdul Lathif bin Syeikh Muhammad Dahan al-Fathani yang disebut Puak Tok Duku dan Telok Manok, bernama Tuan Guru Haji Abdur Rahman adalah seorang ulama yang mengajar di pengajian pondok.

Anak Abdur Rahman bernama Yunus, juga seorang ulama yang mengajar di pengajian pondok. Seterusnya anak Yunus bernama Abdul Qadir, beliau inilah yang digelar orang dengan Tok Duku. Beliau hidup sezaman dengan Tok Kelaba, Tok Kenali dan lain-lain.

Antara guru mereka ialah Syeikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Anak beliau pula bernama Tuan Guru Haji Abdul Hamid atau digelar dengan Pak De Duku.

Pertalian yang kedua keturunan Saiyid Ibrahim al-Hadhrami ini juga mempunyai pertalian dengan Saiyid Ali Nur Alam, malahan dari pihak ini lebih kuat kerana dari pihak sebelah lelaki. Tetapi dijalurkan juga pada keturunan Saiyid Ibrahim al-Hadhrami ini melalui pihak sebelah perempuan iaitu Wan Jamilah Syandaniyah bin Syeikh Ibrahim al-Hadhrami.

Saiyid Ibrahim al-Hadhrami adalah adik-beradik dengan Saiyid Ali Nur Alam, juga ulama yang menurunkan ramai keturunan yang menjadiulama dan tokoh dunia Melayu yang terkenal. Berkenaan sejarah ulama tersebut akan penulis bicarakan pada ruangan yang lain.

Pertalian yang ketiga keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami ialah melalui anaknya Syeikh Wan Muhammad Yasin. Keturunannya ramai di Kedah, iaitu yang digelar dengan Syeikh Jarum. Susunan dari bawah ke atas ialah, Syeikh Jarum iaitu Syeikh Wan Idris (1266 H/1849 M - 1329 H/1911 M) bin Syeikh Wan Jamaluddin bin Wan Abdul Lathif bin Syeikh Wan Muhammad Syamsuddin bin Syeikh Muhammad Faqih bin Muhammad Yasin bin Syeikh Ibrahim al-Hadhrami.

Ayah Syeikh Jarum iaitu Syeikh Wan Jamaluddin, lebih terkenal dengan sebutan Wan Jamal adalah seorang hulubalang Pattani di bawah pimpinan Syeikh Haji Wan Musthafa al-Fathani. Salah seorang saudara kandung Wan Jamal menjadi hulubalang di Kelantan, yang mempunyai pertalian keturunan dengan Nik Mahmud Kelantan.

Keturunan Syeikh Jarum yang menjadi ulama dan tokoh masyarakat selain ramai di Kedah, juga di Pattani. Anak beliau bernama Haji Abdur Rahman (wafat 1954) bin Syeikh Idris al-Jarumi ini, keturunannya ada yang tinggal di Kampung Kloung yang terletak di sekitar Bangkok, Thailand.

Beberapa orang cucu Syeikh Idris al-Jarumi melalui keturunan Haji Abdur Rahman ini yang menjadi ulama dan tokoh masyarakat yang dapat dicatat. Antara mereka ialah:

1. Tuan Guru Haji Idris bin Haji Abdur Rahman, beliau membuka pondok Mengkudu, Alor Setar, Kedah.

2. Tuan Guru Haji Husein bin Haji Abdur Rahman, pernah menjadi Imam Masjid Zahir, Alor Setar, Kedah.

3. Ustaz Haji Abdul Hamid bin Haji Abdur Rahman, pernah berkhidmat sebagai guru di Maktab Mahmud, Alor Setar Kedah dan juga pernah sebagai Imam Masjid Al-‘Irfan, Derga.

4. Dato’ Syeikh Tajuddin bin Haji Abdur Rahman, Dato’ Mursyid Diraja. Beliau adalah Ahli Majlis Fatwa Jabatan Agama Islam Kedah, juga Ahli Majlis Fatwa Kebangsaan. Selain itu, beliau juga mengelola Sekolah Menengah Nahdhatul Hasanah, Melele, Jitra, Kedah.

Beberapa orang cicit Syeikh Idris Jarum yang menjadi ulama dan tokoh masyarakat, antara yang dapat dicatat ialah Tuan Guru Haji Abdullah Sarah. Beliau adalah salah seorang guru pondok yang disegani oleh masyarakat. Pondoknya terletak di Bendang Badang, iaitu bekas kampung asal Syeikh Idris al-Jarumi dilahirkan.

Selain itu, seorang lagi cicit Syeikh Jarum yang terkenal ialah Ustaz Fadhil bin Haji Mohd Noor, iaitu tokoh yang pernah bertugas sebagai Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia dan bekas Yang Dipertua Agung Parti Islam Semalaysia. Namun demikian, masih ramai lagi keturunan Syeikh Idris Jarum ini yang menjadi ulama tokoh yang terkenal yang belum dapat penulis nyatakan di sini.


Saiyid Jamaluddin al-Kubra datuk nenek ulama Melayu  

Posted

Oleh WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

DATUK nenek ulama dan tokoh besar yang diperkenalkan ini adalah seorang ulama bernama Ahmad al-Jarimi al-Yamani yang berpindah ke Yaman melalui negeri Syam.

Diriwayatkan salah seorang anak beliau pindah ke Fathani Darus Salam, lalu membuka sebuah perkampungan baru yang dinamakan Kampung Jerim/Jaram atau dalam dialek Patani disebut Kampung Jering.

Saiyid Jamaluddin al-Hadhrami al-Jarimi al-Yamani adalah salah seorang keturunan mereka. Beliau mempunyai nama yang banyak iaitu Saiyid Jamaluddin al-Akbar, Saiyid Jamaluddin al-Kubra al-Husein. Dalam versi Patani digelar juga dengan ‘Abar’ atau ‘Ibar’. Menurut Syeikh Ahmad al-Fathani, perkataan ‘al-Abar’ terjemahannya dalam bahasa Melayu ialah ‘terlebih mempunyai kebajikan’ atau ‘terlebih banyak kebajikan’.

Jika ditambah sabdu pada huruf ba dan menjadi ‘al-abbar’, ianya bererti pembuat jarum. Perkataan ibratun dalam bentuk jamaknya ‘ibarun’ dan ‘ibaarun’, kedua-duanya bererti jarum.

Nama ‘Abar’ atau ‘Ibar’ adalah gelaran untuk Saiyid Jamaluddin al-Husein yang barangkali tulisan asalnya ialah antara huruf ba dan huruf ra, dan tidak terdapat huruf alif.

Menurut Syeikh Ahmad al-Fathani, bahawa Nabi Muhammad s.a.w digelar juga dengan al-Shadiq al-Abar yang bererti yang benar lagi terlebih mempunyai kebajikan atau yang benar, yang terlebih banyak kebajikan.

Istilah ‘Abar’ pula adalah dari perkataan dialek orang-orang Patani, yang berasal dari perkataan ‘al-akbar’ kerana nama sebenar ulama ini adalah Saiyid Jamaluddin al-Akbar.

Abar/Ibar menurut versi Patani adalah lahir di Kerisik, Patani. Tetapi dalam kebanyakan sejarah, dikatakan bahawa beliau adalah seorang keturunan Arab yang menyebarkan Islam di Kemboja.

Namun ada pendapat mengandaikan bahawa beliau lahir di Kemboja. Kemboja yang dimaksudkan ialah negeri Cam yang dibuka oleh orang-orang Patani bersama-sama orang-orang Arab dan Parsi dalam pelayaran menuju ke negeri Cina pada zaman dulu.

Lama kelamaan nama Cam itu berubah menjadi Campa, kemudian Cam/Campa itu terkenal sebagai kawasan yang berperanan dalam penyebaran Islam di dunia Melayu dalam abad ke-14 dan 15 Masihi.

Dalam Pesaka IX halaman 4, Abdul Rahman al-Ahmadi menulis, “Islam di Campa dibawa oleh seseorang mubaligh terkenal, Syeikh Hussain Jamaluddin al-Qubra yang sebelum ke Campa pernah beristeri dengan salah seorang puteri dari atau dinasti yang nanti kemudian hari menurunkan raja terkenal dalam sejarah dengan gelaran Raja Cermin.

“Di Campa, Syed Hussain Jamaluddin al-Qubra telah berkahwin pula dengan Ramawati, puteri Sultan Zainal Abidin Syah, Raja Campa....”.

Martin Van Bruinessen telah memetik tulisan Saiyid ‘Al-wi Thahir al-Haddad, lalu menulis dalam buku berjudul Kitab Kuning, “Putra Syah Ahmad, Jamaluddin dan saudara-saudaranya konon telah mengembara ke Asia Tenggara.

“Jamaluddin sendiri pertamanya menjejakkan kakinya ke Kemboja dan Aceh, kemudian belayar ke Semarang dan menghabiskan waktu bertahun-tahun di Jawa, hingga akhirnya melanjutkan pengembaraannya ke Pulau Bugis, di mana dia meninggal.” (al-Haddad 1403 :8-11).

Diriwayatkan pula beliau menyebarkan Islam ke Indonesia bersama rombongan kaum kerabatnya. Anaknya, Saiyid Ibrahim ditinggalkan di Aceh untuk mendidik masyarakat dalam ilmu keislaman.

Kemudian, Saiyid Jamaluddin ke Majapahit, selanjutnya ke negeri Bugis, lalu meninggal dunia di Wajok (Sulawesi Selatan). Tetapi menurut K.H.R. Abdullah bin Nuh pula di Tuwajuk yang menurut sumber dari Gresik:Wajok-Makasar.

Tahun kedatangannya di Sulawesi adalah 1452M dan tahun wafatnya 1453M yang disebut oleh Ibhar dalam bukunya Wali Songo halaman 40. Namun menurut penelitian penulis berkemungkinan faktanya adalah tidak tepat dan mengelirukan.

Mengenai Islam di negeri Bugis dalam Hadiqat al-Azhar, Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani menulis, “Dan raja yang ke empat puluh daripada mereka itu namanya Lam Dasilah anak Datuk Raluwak. Dan Lam Dasilah inilah awal mereka yang masuk Islam di dalam tanah Bugis pada tahun delapan ratus daripada hijrah (800H). Dan masuk Islam kemudian daripadanya oleh ahli Bugis sekalian mereka itu.”

Tahun 800H yang disebutkan oleh Syeikh Ahmad al-Fathani itu kira-kira bersamaan dengan tahun 1397M.

Apabila memperhatikan peristiwa Saiyid Jamaluddin ke Jawa dalam tahun yang tersebut, maka berkemungkinan yang dimaksudkan oleh Syeikh Ahmad al-Fathani pada tulisan tersebut adalah tahun itu juga kedatangan Saiyid Jamaluddin ke tanah Bugis itu.

Ini bererti catatan Syeikh Ahmad al-Fathani tersebut adalah satu kontroversi dengan pendapat umum ahli sejarah yang menyebut bahawa yang pertama mengislamkan tanah Bugis adalah tiga orang ulama yang berasal dari Minangkabau. Meraka ialah Khatib Tunggal Abdul Makmur yang digelar Datuk Ri Bandang, Sulaiman Khatib Sulung yang digelar Datuk Patimang dan Abdul Jawad Khatib Bungsu dengan gelaran Datuk Ri Tiro, dan mereka sampai Sulawesi pada tahun 1605M.

Satu kontroversi pula terhadap buku berjudul Hikayat Pada Menyatakan Ceritera-Ceritera Tanah Melayu dan Pulau Perca dan Sebagainya, yang menyebut bahawa bangsa rumpun Melayu yang terakhir memeluk Islam ialah bangsa Bugis tahun 1620M. Menurut buku itu juga, Islam mulai tersebar di alam Melayu pada tahun 1100M.

Bukti bahawa Islam yang disebarkan di Sulawesi jauh lebih awal dari kedatangan Datuk Ri Bandang dan sahabat-sahabatnya tahun 1605M itu, adalah salah seorang ulama keturunan Patani-Johor masih ada hubungan kekeluargaan dengan Saiyid Jamaluddin menyebarkan Islam ke Pulau Buton dalam tahun 815H/1412M.

Jika dibandingkan kedatangan Saiyid Jamaluddin ke tanah besar Sulawesi (800H/1397M) dengan Pulau kecil yang berdekatan dengannya, iaitu Pulau Buton (815H/1412M) hanya berbeza lebih kurang 15 tahun sahaja.

Mubaligh tersebut lalu diundang oleh Raja Mulae Sangia i-Gola dan baginda langsung memeluk agama Islam. Seratus tahun kemudian, seorang mubaligh yang berasal dari Patani-Johor juga bernama Syarif Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Saiyid Jamaluddin tiba di Pulau Buton tahun 1564M, barulah raja di Kerajaan Wolio dan rakyat jelata memeluk Islam secara massa.

Dibandingkan pula dengan tulisan La Ode Malim, kata penghantar buku Membara Diapi Tuhan oleh Sultan La Ode Muhammad Idrus Qaimuddin, Saiyid Jamaluddin al-Akbar al-Husein memperoleh anak tiga orang, iaitu Saiyid Ibrahim, Saiyid Barakat Zainal Alam dan Saiyid Ali Nur Alam. Ketiga-tiga anak beliau menurunkan sangat ramai tokoh-tokoh pemimpin dan penyebar Islam yang terkenal di alam sejagat dunia Melayu.


Malikush Shaleh penyelamat kerajaan Islam Samudera Pasai  

Posted

Oleh: WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

RAMAI pengkaji sejarah menulis bahawa kerajaan Islam yang pertama di Nusantara atau Alam Melayu ialah Samudera Pasai yang didirikan oleh Malikush Shaleh. Sebelum bernama Malikush Shaleh dalam Hikayat Raja-Raja Pasai, beliau juga bernama Merah Sile. Dalam versi yang lain pula bernama Merah Selu. Ayahnya pula bernama Merah Gajah.

Menurut penyelidikan terdahulu berdasarkan Hikayat Raja-Raja Pasai, Merah Gajah dikatakan penganut agama Hindu. Tetapi dalam penyelidikan yang terbaru, bahawa ayah Malikush Shaleh / Merah Selu adalah penganut agama Islam yang berasal dari Perlak. Hal ini dapat dibuktikan melalui keturunan-keturunan yang diketahui dan akan dibicarakan dalam artikel ini.

Nama ayah beliau ialah Makhdum Malik Abdullah (Meurah Seulangan / Seurah Jaga) anak Makhdum Malik Ibrahim (Meurah Silo) anak Makhdum Malik Mesir (Meurah Mersa / Toe Me rsa) anak Makhdum Malik Ishaq (Meurah Ishaq) anak Sultan Makhdum Malik Ibrahim Syah Johan Serdaulat, Sultan Kerajaan Perlak yang memerintah pada tahun 365H/976M - 402H/1012M.

Berdasarkan tahun tersebut, ini membuktikan bahawa Kerajaan Perlak jauh lebih awal berdirinya dari kerajaan Islam Samudera Pasai.

Menurut penyelidikan terdahulu, Malikush Shaleh adalah nama setelah beliau memeluk agama Islam yang diberi oleh seorang ulama yang datang dari Mekah bernama Syeikh Ismail.

Mengenainya yang ditulis dalam hikayat, “Sebermula maka bermimpi Merah Selu, dilihatnya dalam mimpinya itu ada seorang orang menopang dagunya dengan segala jarinya, demikian katanya, “Hai Merah Selu, ujar oleh mu dua kalimah syahadah!”.

Maka sahut Merah Selu, “Tiada hamba tahu mengucap akan dia”. Maka ujarnya, “Bukakan mulutmu!”. Maka dibukanya mulut Merah Selu, maka diludahinya mulut Merah Selu itu. Maka ujarnya akan merah Selu, “Hai Merah Selu engkaulah Sultan Malikush Shaleh namamu, sekarang Islamlah engkau dengan mengucapkan dua kalimah itu. Sejak itulah dia menjadi sultan sebuah kerajaan Islam yang bernama Samudera Pasai”.

Walaupun namanya telah banyak disebut dalam beberapa hikayat, namun riwayat hidupnya secara terperinci masih belum jelas. Tarikh dan tempat kelahirannya juga belum diketahui secara pasti. Ada pun wafatnya diketahui kerana tercatat pada batu nisan kuburnya di Pasai.

Dicatatkan bahawa beliau mangkat pada bulan Ramadan tahun 696H kira-kira bersamaan dengan tahun 1297M.

Mengenai pendidikannya, penulis telah menemui salasilah pertalian daripada guru ke murid dalam sebuah manuskrip yang berjudul Najmul Huda karangan Muhammad Yusuf bin Abdul Karim Hindi.

Manuskrip tersebut, penulis memperolehinya di Kemaman, Terengganu pada Julai 1998 yang sebelumnya dimiliki oleh Syeikh Ahmad bin Syeikh Abdullah. Kandungan keseluruhan manuskrip ialah mengenai akidah dan tasawuf. Dalam manuskrip tersebut, dinyatakan bahawa Sultan Malikush Shaleh menerima ilmu daripada Hamad Akhbar. Pertalian daripada Hamad Akhbar berasal daripada Syeikh Syibli, berketurunan daripada Yunus ibnu Malik hingga sampai kepada Saiyidina Ali. Pada halaman yang sama, disebutkan pula bahawa penurunan ilmu daripada Sultan Malikush Shaleh kepada Sultan Ismail, turun kepada Zainal Abidin, turun kepada Sidi Ali, dan masih berhubung terus sehingga kini.

Setelah diteliti, terdapat banyak perbezaan di antara penyelidikan terdahulu dengan terkini mengenai Malikush Shaleh. Penyelidikan terdahulu mendapati bahawa kerajaan Islam yang pertama di Nusantara ialah kerajaan Samudera Pasai. Golongan Orientalis yang menguatkan pendapat ini di antaranya ialah Snouck Hurgronje, J. P. Moquette, J. L. Moens, J. Hushoff Poll, G. P. Rouffaer, H. K. J. Cowan dan lain-lain.

Tetapi penyelidikan terkini pula menemui maklumat bahawa kerajaan Islam yang tertua di Nusantara ialah Kerajaan Perlak. Pendapat ini adalah berdasarkan kajian Tengku M. Junus Jamil, Kampung Alui Banda Aceh, berdasarkan dua buah manuskrip yang dimilikinya iaitu; Idah al-Haqq fi Malakat Peurelak karya Abu Ishaq Makarani dan Tawarikh Raja-Raja Pasai. Menurut sumber ini, kerajaan Samudera Pasai sudah terbina pada tahun 443H/1042M.

Kerajaan yang dikuasai oleh Dinasti Meurah Khair ini terus berjalan sehingga tahun 607H/1210M. Pada tahun tersebut, baginda Raja meninggal dunia dan tidak meninggalkan putra. Setelah itu, negeri Samudera Pasai menjadi rebutan pembesar-pembesar istana. Ini menyebabkan keadaan politik menjadi tidak stabil dan berlarutan sehingga hampir lebih kurang lima puluh tahun.

Setelah naiknya Merah Selu, yang kemudian bergelar Malikush Shaleh, keadaan politik berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Oleh itu, dengan berdasarkan sumber penyelidikan yang kedua ini, bererti Malikush Shaleh adalah sebagai penyelamat kerajaan Islam Samudera Pasai tetapi bukan sebagai pendiri kerajaan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam sejarah yang terdahulu.

Setelah Sultan Malikush Shaleh mangkat pada Ramadan 696H/1297M, beliau diganti oleh puteranya bernama Sultan Muhammad Malik Zahir pada tahun 1297M - 1326M.

Mengenai Sultan Malikush Shaleh

*Mendirikan negeri Samudera Pasai

*Beliau juga dikenali dengan nama Merah Sile atau dalam versi lain bernama Merah Selu.

*Malikush Shaleh adalah nama setelah beliau memeluk agama Islam yang diberi oleh seorang ulama yang datang dari Mekah bernama Syeikh Ismail.

*Menerima ilmu daripada Hamad Akhbar.

*Malikush Shaleh adalah sebagai penyelamat kerajaan Islam Samudera Pasai.

*Ayahnya bernama Merah Gajah (berdasarkan Hikayat Raja-Raja Pasai).

*Mangkat pada Ramadhan 696H/1297M

*Pemerintahannya diganti oleh puteranya, Sultan Muhammad Malik Zahir