Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok  

Posted

Koleksi tulisan allahyarham Wan Mohd. Shaghir Abdullah
RIWAYAT hidup ulama yang diperkenalkan ini, buat pertama kalinya pernah penulis muat dalam majalah Al-lslam, November dan Disember 1989 di bawah judul, Tabaqat Para Ulama Patani.

Mengenai nama ulama ini bermula diketahui dari beberapa buah kitab karya ulama-ulama dunia Melayu, di antaranya dalam kitab Kaifiyat Khatamil Quran tersebut nama Syeikh Muhammad Shalih bin Abdur Rahman al-Jawi al-Fathani yang berasal dari Kampung Pauh Bok. Beliau ini adalah salah seorang ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram, Mekah. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani adalah termasuk salah seorang murid beliau.

Dalam kitab Lum’atul Aurad karya Syeikh Wan Ali bin Abdur Rahman Kutan al-Kalantani menyebut, beliau mengambil ijazah doa Hizbul Bahri dari Syeikh Abdullah bin Muhammad Shalih, ulama ini juga berasal dari Kampung Pauh Bok Fathani.

Salah sebuah manuskrip karya Abdur Rauf bin Abdul Ma’ruf al-Jawi al-Fathani, juga berasal dari Kampung Pauh Bok. Beliau adalah murid juga kepada Syeikh Muhammad Shalih bin Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok yang tersebut di atas.

Salah sebuah di antara manuskrip Al-‘Urwatul Wutsqa karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani ditulis dalam bahasa Melayu, beliau menamakan dirinya dengan Lebai Abdus Shamad al-Jawi al-Fathani, bahawa beliau menerima talqin bai’ah zikir daripada Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani.

Nama Syeikh Abdur Rahman bin Syeikh al-Imam Abdul Mubin al-Fathani terdapat pula dalam sebuah manuskrip nombor kelas MI 697 halaman 30, bahawa beliau berasal dari Kampung Pauh Bunga, iaitu nama lain untuk Kampung Pauh Bok. Dalam kitab Fatihatul Kubra karya Syamsuddin al-Bahri bin Abdul Karim bin Umar al-Fathani, terdapat nama Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani yang digandingkan dengan nama Syeikh Hamzah (maksudnya Syeikh Hamzah al-Fansuri) dan Syeikh Abdul Qadir al-Jilani.

Mengenai Syeikh Imam Lebai Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani, iaitu ayah Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok, telah ditemui beberapa buah karyanya. Sebuah di antaranya disalin oleh Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok bertarikh 1121 H/1709 M. Selanjutnya adik-beradik Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok dikenali dengan Syeikh Abdullah bin Syeikh Imam Lebai Abdul Mubin, beliau adalah penyusun kitab berjudul Tanbihul Ghafilin yang diselesaikan pada 1184 H/1770 M.

Kitab ini masih tersebar di pasaran kitab sampai sekarang. Manuskrip salinan semula kitab ini sangat banyak, salah sebuah daripadanya terdapat salinan Haji Muhammad Husein bin Abdul Lathif al-Fathani/Tok Kelaba.

Penyelidikan berjalan terus, akhirnya penulis berhasil menemui sebuah hikayat mengenai beliau yang ditulis oleh Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Hikayat tersebut diberi judul Hikayat Wali Allah Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani.

Catatan terlengkap datuk nenek ulama ini hingga sampai kepada Syeikh Wan Muhammad Arifin Syah al-Jarimi al-Fathani ditulis oleh Haji Abdul Mubin al-Fathani bin Muhammad Thaiyib. Yang terakhir, penulis peroleh salasilah keturunan adik perempuan Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani di Brunei Darussalam.

Dari semua maklumat tersebut, dapat disimpulkan bahawa Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok adalah seorang ulama Fathani Darus Salam yang terkenal zaman dahulu, namun penulisan biografi beliau secara lengkap memang belum pernah dilakukan.

Kesimpulan lain pula bahawa sebelum kemunculan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani sebagai seorang ulama yang menghasilkan karya yang banyak di Patani, telah muncul beberapa orang ulama yang menulis kitab. Bahawa tahun-tahun penulisan pada peringkat awal ulama-ulama berasal dari Patani dapat disejajarkan dengan penulisan ulama-ulama Aceh di abad ke 16-17.

Asal usul

Nama lengkap yang dapat dicatat ialah Syeikh Wan Abdur Rahman bin Syeikh Wan Abdul Mubin III bin Syeikh Wan Muhammad Jailani bin Syeikh Muhammad Masari bin Syeikh Wan Hamzah bin Syeikh Wan Abdul Mubin (Pertama) bin Syeikh Wan Abdul Jabbar bin Syeikh Wan Muhammad Arifin Syah al-Jarimi al-Fathani.

Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani pada mukadimah hikayat mengenai ulama ini menulis, “... Ada pun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata hamba yang faqir yang mempunyai taqsir, iaitu Daud bin Syeikh Wan Abdullah bin Syeikh Wan Idris Kerisik al-Fathani atau Kuala Bekah namanya pada masa dahulunya ...Ada pun Tok Nyang Syeikh Pauh Bok asalnya Arab Hadhrami datang berniaga singgah di pantai Fathani. Maka berlayar mengikut tali sungai kecil hingga sampailah ke Kampung Pauh Bok. Dapatlah di situ zuriat yang bertuah namanya Abdur Rahman. Bolehlah dikatakan dia jadi Auliya’ Allah”.

Oleh sebab salasilah yang sahih tentang datuk-nenek Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok sampai kepada Syeikh Muhammad ‘Arifin Syah, maka tidak jelas siapakah yang pertama datang ke Pauh Bok seperti yang terdapat pada hikayat yang ditulis oleh Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani itu, oleh itu disimpulkan bahawa datuk-neneknya memang berasal dari Arab Hadhrami.

Adik beradik Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok ada 11 orang, selanjutnya dapat dirujuk pada buku penulis berjudul Penyebaran Islam & Salasilah Ulama Sejagat Dunia Melayu, PENGENALAN Siri ke-4, hlm. 11-12.

Pendidikan

Memperhatikan tahun Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani menyalin karya ayahnya tahun 1121 H/1709 M, maka dapat diandaikan bahawa beliau hidup sezaman dengan Syeikh Abdul Malik Terengganu (Tok Pulau Manis).

Dipercayai Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok mendapat pendidikan awal daripada ayahnya sendiri Syeikh Abdul Mubin III bin Muhammad Jailani, seorang ulama yang mengasaskan Pondok-pengajian Pauh Bok yang banyak mengkaderkan umat sehingga keluar sebagai ulama-ulama besar.

Pondok Pauh Bok yang tersebut adalah merupakan pondok pengajian Islam tua di Patani yang masih dapat dibuktikan beberapa kesan peninggalannya sampai sekarang ini.

Ada pun pondok-pondok lain di Patani, baik yang jauh lebih awal mahupun yang sezaman dengan Pondok Pauh Bok sukar dibuktikan peninggalan-peninggalannya.

Pondok Pauh Bok di antara dua institusi pengajian pondok yang masih dapat dikesan, yang satu lagi ialah Masjid Telok Manok bekas Pondok-pengajian Wan Husein al-Aidrus. Kedua-duanya tidak kalah kemasyhurannya dengan institusi pengajian di Aceh yang dijalankan oleh Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri atau dengan ulama-ulama yang sezaman dengannya.

Institusi sistem pengajian Pondok Pauh Bok, Patani sangat menarik untuk dibincangkan selanjutnya.

Selain mendapat pendidikan dari ayahnya sendiri, Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok belajar juga kepada beberapa orang ayah saudaranya, iaitu Syeikh Wan Muhammad Shalih, Syeikh Wan Abbas dan Syeikh Wan Muhammad Yunus.

Setelah ilmunya cukup banyak yang diperoleh di Pondok Pauh Bok, semuanya dari golongan keluarga terdekat, maka beliau melanjutkan pelajarannya ke Mekah. Tidak jelas kepada siapa beliau belajar di Mekah, tetapi diriwayatkan selanjutnya ketika belajar di Madinah, Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok bersahabat dengan Syeikh Muhammad bin Abdul Karim as-Sammani, atau yang terkenal dengan Syeikh Saman (1130 H/1717 M -1189 H/1775 M) itu.

Disebabkan tawaduknya, setelah Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Samman itu muncul sebagai Mujaddid dan Syeikh Mursyid Kamil Mukammil dalam Thariqat Samaniyah, lalu Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok menerima baiah Tarekat Samaniyah kepada ulama tersebut, walau pun beliau jauh lebih tua daripada Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Penulis lebih meyakini bahawa selama belajar di Madinah, Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok lebih banyak belajar kepada Syeikh Mustafa bin Kamaluddin al-Bakri (lahir 1099 H/1688 M, wafat 1162 H/1749 M), jika dibandingkan dengan Syeikh Muhammad bin Abdul Karim as-Samman.

Syeikh Mustafa bin Kamaluddin al-Bakri adalah guru bagi Syeikh Muhammad bin Abdul Karim as-Samman itu. Pada naskhah karya ayahnya yang disalin olehnya ada dicatat bahawa ayahnya Syeikh Abdul Mubin dan beliau sendiri adalah murid Syeikh Ibrahim Tok Hasan al-Kurani al-Madani, mungkin maksudnya ialah Syeikh Ibrahim al-Kurani (lahir 1023 H/1614 M, wafat 1102 H/1690 M).

Mungkin Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok belajar kepada Syeikh Ibrahim al-Kurani itu dalam masa penghujung hayat ulama itu, dan Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok ketika itu masih sangat muda.

Jadi jika berdasarkan ini, bererti Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok sempat hidup sezaman dengan Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Mungkin beliau berumur panjang sehingga sempat pula belajar kepada Syeikh Mustafa bin Kamaluddin al-Bakri dan sempat pula menuntut bersama Syeikh Muhammad bin Abdul Karim as-Samman yang jauh lebih muda daripada beliau. Wallahu a’lam.

Aktiviti

Diriwayatkan bahawa Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok sebelum pulang ke kampung halamannya, beliau pernah mengajar di Masjid an-Nabawi Madinah, juga pernah mengajar di Masjidil Haram Mekah. Jika riwayat ini adalah benar, bererti beliau adalah orang Melayu yang pertama pernah mengajar di Masjid an-Nabawi Madinah, bahkan hingga kini memang belum diketahui orang Melayu selain beliau yang pernah mengajar di masjid tersebut.

Ada pun Masjidil Haram Mekah memang ramai ulama yang berasal dari negeri-negeri Melayu yang pernah mengajar di sana.

Selain itu, sebelum Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani tinggal menetap di Pauh Bok, beliau ditugaskan oleh sahabatnya berkali-kali pulang balik dari tanah Jawi ke Mekah-Madinah, selain membawa jemaah haji, sekali gus menyebarkan agama Islam dengan menggunakan kaedah Tarekat Khalwatiyah-Sammaniyah.

Pada waktu menjalankan tugas-tugas itulah, dipercayai bahawa Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok berkunjung di banyak tempat dalam alam Melayu.

Tempat-tempat yang dapat diketahui pernah dikunjunginya ialah Terengganu, Kelantan dan Brunei. Oleh sebab itulah barangkali anak saudaranya bernama Haji Wan Sulaiman sebagai khadamnya memperoleh anak di Kampung Tendong, Patani, namanya Haji Wan Muhammad, di Kampung Ibai, Terengganu, namanya Wan Ismail, anaknya di Brunei bernama Pehin Orang Kaya Di Gadong Wan Syihabuddin (Shahbuddin) dan Wan Radhiah.

Ini kerana di Brunei, Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok sempat mengajar masyarakat di sana, sehingga beliau digelar oleh masyarakat dengan ‘Tok Lubuk’. Gelaran ini barangkali kerana berasal dari perkataan ‘Pauh Bok’ itu.

Berapa lama Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok berulang alik dari Mekah-Madinah ke tanah Jawi mengurus jemaah haji tersebut tidak diketahui dengan pasti, pekerjaan itu dihentikan setelah beliau tetap mengajar di Pondok Pauh Bok sebagai pengganti tugas ayahnya Syeikh Abdul Mubin III al-Fathani, pengasas pondok itu.

Setelah tetap mengajar di satu institusi pondok, maka terkenallah beliau sebagai seorang Wali Allah yang sangat banyak karamah lalu digelar dengan Tok Nyang Wali Allah Perobok atau Tok Nyang Perobok atau Tok Perobok saja. Murid beliau pula sangat ramai.

Karya-karya

Di dalam buku penulis, Manhalus Shafi Syeikh Daud Al-Fathani dijelaskan bahawa kitab Manhalus Shafi selain dikatakan sebagai karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, juga dikatakan sebagai karya Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok.

Selain Manhalus Shafi, terdapat karya-karya beliau yang lain, yang telah dikenal pasti ialah: Mir-atul Haq, judul terjemahan beliau sendiri ialah Cermin Yang Sebenar-benarnya. Kitab ini telah disalin oleh salah seorang keturunan Syeikh Abdul Mubin yang pada kulit mukanya beliau buat catatan, “Pada bulan Muharam sanah 1407 Hijrah mula menulis kitab ini oleh keturunan Tok Nyang Syeikh Perobok, selamat sempurnanya, wassalam”.

Kandungan kitab Mir-atul Haq karya Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok ialah mengenai ilmu tasawuf. Di dalam kitab tersebut beliau menyebut beberapa buah kitab yang telah beliau rujuk di antaranya Kitab Tasawuf karya Syeikh Muhyiddin Ibnu 'Arabi, kitab Wahdatul Wujud karya Syeikh Abdul Qadir al- Jilani dan Asrarul Insan karya Syeikh Nuruddin ar- Raniri.

Pada akhir karyanya beliau juga menyebut nama gurunya, juga guru kepada ayahnya iaitu Syeikh Ibrahim Tok Hasan al-Kurani al-Madani.

Ada sebuah lagi karya Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok, manuskrip asli tulisan tangan beliau ada dalam simpanan penulis. Kitab tersebut membahas secara mendalam pelbagai aspek tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab manuskrip tersebut tidak lengkap, maka tahun selesai penulisan belum diketahui. Penulis belum mengetahui di mana tersimpan manuskrip karya akidah tersebut, selain manuskrip yang telah penulis punyai itu.

Penulis belum mendapat maklumat apakah karya tersebut pernah diterbitkan atau pun belum pernah diterbitkan. Namun dugaan penulis kuat mengatakan bahawa kitab yang tersebut memang belum pernah dilakukan penyalinan semula, demikian juga tentang penerbitannya berupa bahan cetakan.

Sebuah karya beliau yang bercorak wasiat mengenai pengamalan tasawuf, diberi judul oleh penyalin bernama Ibnu Qaim Abdus Shamad, judulnya dapat diketahui pada salinan ialah Wasiat Syeikh Abdur Rahman Ibnu Haji Abdul Mubin Kepada Segala Muridnya. Tarikh wasiat dan selesai penyalinan tidak terdapat.

Sesudah wasiat, dilampirkan pula satu judul yang dinamakan Kaifiyat Khalwat. Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok memulai penulisan mengenai tatacara khalwat, katanya, “Hendaklah diperbuat peti sekadar setinggi berdiri dan beserta sekadar duduk bersila. Dan orang yang hendak masuk khalwat itu dibiasakan dirinya itu menjauh daripada orang barang setengah tahun supaya jinak hati itu serta dengan mujahadah. Dan dikurangkan makannya, sedikit-dikit minum pun dikurang juga”.

Sekian banyak karya dalam bahasa Melayu yang telah dijumpai, dalam pengamatan penulis, naskhah yang dibicarakan ini pada bahasan khusus mengenai tatacara mengerjakan khalwat nampaknya adalah yang paling lengkap.

Beberapa perkara yang dibahas di antaranya belum pernah dijumpai dalam kitab-kitab selainnya. Di dalam risalah tersebut termuat pula satu cara sembahyang sunat yang dinamakan Sunat al-Maqam Mutawajjihan wa Taqarruban ilallah.

Diiringi risalah selanjutnya merupakan ijazah dari Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok kepada murid kesayangannya bernama al-Haji Ahmad ibnu Muhammad Shalih al-Haji Abdus Shamad. Pada mukadimah risalah, setelah puji-pujian dan selawat dinyatakan, "Ada pun kemudian dari itu, maka bahawasanya saudara pada Allah yang berpegang dengan qalallah (maksudnya firman Allah) yang beroleh taufik, lagi fana ia pada mengasihi Allah, iaitu Tuan Haji Ahmad ibnu Muhammad Shalih al-Haji Abdus Shamad, sesungguhnya telah mengambil talqin zikir dan bai'ah dari fakir yang hina, lagi jadi khadam segala faqir, iaitu Haji Abdur Rahman anak Imam Abdul Mubin Pauh Bok ...”.

Selanjutnya setelah selesai doa dalam bahasa Arab dinyatakan, “Mudah-mudahan diampuni (oleh) Allah ia dan dua ibu bapanya, dan disucikan ia akan rahsianya, dan segala gurunya, dan segala saudaranya, dan yang mengikutnya, dan bagi sekalian Islam, Amin”.

Setelah itu disambung dengan salasilah dimulai dari nama sahabat dan guru beliau, ialah Quthbul Akwan Muhammad, anak Abdul Karim al-Madani asy-Syahir bis Samman.

Pada akhir risalah dicatatkan bahawa Haji Ahmad ibnu Muhammad Shalih itu wafat pada hari Rabu empat likur bulan Rejab 1258 H/1842 M. Risalah terakhir diselesaikan penyalinan pada hari Isnin, 12 Ramadan 1258 H/1842 M.

Setelah penulis membanding karya-karya pendek Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani yang dikumpulkan dalam satu manuskrip tersebut, penulis berkesimpulan bahawa cara penulisan demikian pernah dilakukan oleh Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i dan Syeikh Yusuf Tajul Khalwati.

Kemungkinan model penulisan kedua-dua ulama itu mempunyai kesan tersendiri terhadap Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani. Mengenai kandungan dalam karya sufi keseluruhannya juga tidak banyak perbezaan antara ulama-ulama yang berasal dari Aceh, Bugis dan Patani itu.

Keturunan dan murid

Mengenai keturunan Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok belum banyak diperoleh keterangan. Namun yang dapat diketahui ada dua orang, ialah Syeikh Muhammad Shalih dan Syeikh Ahmad.

Syeikh Muhammad Shalih bin Abdur Rahman Pauh Bok tinggal di Mekah. Beliau adalah seorang ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram, Mekah. Kedua yang bernama Syeikh Ahmad Pauh Bok juga seorang ulama. Beliau ini juga menghasilkan karangan, yang telah ditemui manuskripnya ialah Qawa’id Masailil Faraidh.

Anak Syeikh Muhammad Shalih Pauh Bok yang menjadi ulama ialah Syeikh Abdullah bin Syeikh Muhammad Shalih Pauh Bok. Ketiga-tiga yang tersebut, iaitu dua orang anak dan seorang cucu beliau itu adalah ulama-ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram, Mekah. Sangat ramai ulama dunia Melayu yang belajar kepada kedua-duanya di Mekah terutama Syeikh Muhammad Shalih Pauh Bok yang tersebut. Antara anak murid Syeikh Abdul Rahman Pauh dan anaknya, Syeikh Muhammad Shalih yang terkenal ialah:

* Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani yang terkenal dengan kitab Hidayatus Salikin dan Siyarus Salikinnya.

* Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, yang maklumat tentang beliau sudah cukup banyak diperkenalkan.

* Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Ma'ruf al-Fathani. Beliau ini juga berasal dari kampung Pauh Bok. Salah satu karya beliau yang masih berupa manuskrip juga telah ditemui.

* Syeikh Abdur Rauf bin Abdul Wahid al-Fathani. Beliau ini juga berasal dari Pauh Bok. Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani pernah belajar kepada ulama ini.

* Syeikh Wan Hasan bin Syeikh Wan Ishaq al-Fathani. Beliau ini juga berasal dari Kampung Pauh Bok, kemudian menyebarkan Islam di Terengganu, berpusat di Besut. Di antara karya beliau yang telah ditemui baru dua buah, iaitu Hidayatul Mukhtar dan terjemahan Aiyuhal Walad al-Ghazali.

* Syeikh Wan Ali bin Syeikh Wan Ishaq al-Fathani. Beliau adalah saudara kandung kepada Syeikh Wan Hasan (nombor 5 di atas).

* Dan lain-lain ramai lagi yang belum dapat disebutkan di sini.

Demikianlah maklumat pengenalan Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani yang wafat di Madinah dan kuburnya bersebelahan dengan kubur Syeikh Muhammad bin Abdul Karim as-Saman al-Madani, guru dan sahabatnya yang dikatakan sebagai Wali Quthub pada zamannya itu. Wallahu A’lam.

Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani - Guru agama Sultan Kedah  

Posted

Oleh Haji Wan Mohd. Shaghir Abdullah

PENGENALAN awal gerangan orang yang bernama Tuan Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani hanyalah daripada satu sumber sahaja, iaitu Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah karya Muhammad Hassan bin Kerani Muhammad Arshad dalam bentuk tulisan Melayu/Jawi, yang kemudian ditransliterasikan dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada 1968.

Oleh sebab ulama ini dinyatakan dalam buku yang tersebut adalah ayah atau orang tua kepada Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, sedangkan dalam beberapa maklumat yang lain ayah atau orang tua Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani bernama Syeikh Abdullah, dan yang lain pula menyebut bernama Syeikh Abdur Rahman, maka penelitian dan kajian yang lebih kemas perlu dilakukan.

Namun begitu, penulis pernah membuat bahasan terawal mengenai hal ini, dan dapat diperhatikan dalam buku penulis berjudul Syeikh Abdus Shamad Palembang Ulama Shufi Dan Jihad Dunia Melayu (cetakan pertama, Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur 1996, hlm: 1-5).

ASAL USUL DAN KEDATANGAN KE NUSANTARA

Nama lengkap beliau ialah Syeikh Abdul Jalil bin Syeikh Abdul Wahhab bin Syeikh Ahmad al-Mahdani. Berasal dari San’a, Yaman. Nama-nama lain untuk personaliti ini ialah Syeikh Abdullah dan Syeikh Abdur Rahman belum dibicarakan di sini, selanjutnya dibahas di bawah judul Syeikh Abdus Shamad Al-Falimbani.

Tersebut kisah seorang Arab penyebar Islam yang berasal dari San’a, Yemen. Nama beliau ialah Tuan Syeikh Abdul Jalil bin Tuan Syeikh Abdul Wahhab bin Tuan Syeikh Ahmad al-Mahdani. Kurang jelas tahun kedatangannya ke Palembang, Indonesia namun dikatakan bahawa setelah enam bulan beliau berada di Palembang, beliau berangkat ke Tanah Jawa bersama muridnya, Tengku Muhammad Jiwa keturunan Sultan Kedah.

Beliau menyebar Islam di Pulau Jawa tidak lama, lalu berangkat pula ke India. Muridnya yang berasal dari Kedah itu juga mengikut beliau ke India. Oleh kerana Tuan Syeikh Abdul Jalil tidak mengetahui bahawa muridnya yang setia itu seorang anak raja, maka seolah-olah Tengku Muhammad Jiwa itu adalah sebagai khadamnya. Namun demikian, muridnya itu sangat pandai menyembunyikan kebangsawanannya. Bahawa dia sentiasa tawaduk kepada Syeikh Abdul Jalil itu.

Syeikh Abdul Jalil dan muridnya itu sentiasa berpindah-pindah tempat di negeri India itu, barangkali sangat banyak kota dan kampung menjadi tempat kegiatan dakwah yang beliau rintis, sehinggakan di negeri India beliau mendapat seorang murid yang setia seperti Tengku Muhammad Jiwa, nama pemuda itu Hapisap.

Setelah sekian lama Tengku Muhammad Jiwa menjadi muridnya, namun Tengku Muhammad Jiwa tetap menyembunyikan dirinya sebagai seorang putera raja Kedah.

Pada satu ketika Tengku Muhammad Jiwa menceritakan kepada gurunya Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani dan sahabatnya Hapisap bahawa Kedah satu negeri besar juga, rajanya seorang Islam bernama Sultan Abdullah. Tengku Muhammad Jiwa mengatakan bahawa adalah patut Tuan Syeikh dan Hapisap berlayar ke sebelah sana.

Ajakan Tengku Muhammad Jiwa itu tiada lain, melainkan didorong oleh kerinduan beliau kepada sanak keluarga, rasa cinta kepada tanah air dan utamanya, ingin menyebar agama Islam lebih luas lagi.

Dari segi hubungan sanak-saudara, ia teringatkan hadis-hadis tentang suatu kewajipan menghubungi silaturahim yang telah terputus, antaranya dengan sanak-saudara di Kedah itu. Ditinjau dari segi cinta kepada tanah air, ia tiada lupa bahawa, mencintai tanah air itu adalah sebahagian daripada iman (hadis Nabi Muhammad s.a.w.).

Ampuh dan kukuh

Lebih dari segala itu adalah menyebarkan Islam, bahawa ia berasaskan kewajipan menyebarkan ilmu pengetahuan Islam, kerana ilmu yang dikuasainya sangat banyak dan mendalam yang diterimanya dari Syeikh Abdul Jalil Mahdani itu. Bahawa ia bercita-cita membina Islam di Kedah yang telah kuat berpegang dengan dasar-dasar Islam sejak lama itu lebih ampuh dan kukuh asas Islamnya pada masanya, dan masa-masa mendatang kemudian daripadanya.

Pada tahun itu juga (1122 H bersamaan 1710 M), Syeikh Abdul Jalil Mahdani berkenan memenuhi ajakan muridnya itu, maka berangkatlah mereka bertiga dengan sebuah kapal yang berasal dari sebuah pelabuhan Arab (berbangsa Maskat) yang kebetulan singgah di India untuk menuju ke Tenggara. Dalam pelayaran itu mereka singgah di pelabuhan Murgi/Murgui di negeri Burma.

Kejadian di Negeri Kedah pula pada masa keberangkatan Tengku Muhammad Jiwa, bahawa ayah Tengku Muhammad Jiwa, Sultan Abdullah al-Muazzam Shah mangkat pada 13 Jamadilakhir 1118 H/1706 M. Baginda diganti oleh puteranya, Tengku Ahmad Tajuddin Halim Syah. Baginda mangkat pula. Oleh kerana Tengku Ahmad Tajuddin tidak meninggalkan putera mahupun puteri, maka timbullah masalah tentang pengganti baginda sebagai Sultan Kedah.

Maka, para pembesar Kedah sepakat untuk mencari Tengku Muhammad Jiwa, kerana enam tahun lamanya meninggalkan Kedah tanpa memberi berita sesuatu apa pun juga.

Dato’ Kema Jaya berangkat mencari berita ke arah jurusan Sumatera dan Jawa. Dato’ Indera Mambang menuju ke arah jurusan India dan Burma. Dato’ Seri Indera Mambang berhasil menemui Tengku Muhammad Jiwa, yang kebetulan kapal layar kedua-dua pihak itu berlabuh di pelabuhan negeri Burma.

Pada mulanya Dato’ Seri Indera Mambang tidak mengenali Tengku Muhammad Jiwa kerana pakaian yang telah berubah, mungkin kerana menurut model India tidak mengikut model pakaian Melayu Kedah dan parasnya juga telah berubah. Tetapi Tengku Muhammad Jiwa masih mengenali Dato’ Seri Indera Mambang.

Setelah diketahui oleh Tengku Muhammad Jiwa bahawa ayahandanya telah mangkat, demikian juga saudaranya Tengku Ahmad Tajuddin, lalu ia menangis. Maka barulah diketahui oleh Tuan Syeikh Abdul Jalil bahawa Tengku Muhammad Jiwa itu adalah seorang putera Sultan Kedah sendiri.

Tengku Muhammad Jiwa menjawab pertanyaan gurunya tentang dirinya semuanya menggunakan bahasa Arab, memang tidak sia-sialah dia belajar selama ini, bahawa ia fasih berkata-kata dalam bahasa Islam yang tercinta itu. Akhirnya semua mereka berangkat menuju ke Kedah.

DILANTIK SEBAGAI MUFTI

Tengku Muhammad Jiwa dilantik menjadi Sultan Kedah menggantikan saudaranya Tengku Ahmad Tajuddin. Ketika beliau ditabalkan menjadi Sultan, gurunya Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani telah membaca doa untuk baginda. Pada suatu hari, pada suatu permusyawaratan, Sultan Tengku Muhammad Jiwa berkata: “Hamba persilakan mamak-mamak dan guru hamba kerana hamba hendak bermuafakat hendak memberi pangkat kepada Hapisap iaitu menjadi kadi menggantikan kadi yang telah kembali ke rahmatullah Taala itu”. Maka dijawab sekalian menteri dan Tuan Syeikh, “Benar seperti titah itu”.

Sultan Tengku Muhammad Jiwa berkata pula, “Hamba harap guru hamba menjadi mufti di dalam negeri Kedah ini.”

Tidak berapa lama setelah pengangkatan tersebut, Tengku Muhammad Jiwa berusaha pula menjodohkan tuan gurunya, Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani dengan perempuan di lingkungan istana, bernama Wan Zainab binti Dato’ Seri Maharaja Putra Dewa.

KETURUNAN

Setelah beberapa bulan perkahwinan Tuan Syeikh Abdul Jalil Mahdani dengan Wan Zainab, tiba-tiba datang seorang muridnya dari Palembang bernama Raden Siran. Muridnya itu mengajak gurunya ziarah ke Palembang kerana murid-muridnya di Palembang sangat rindu kepada beliau.

Di Palembang, Raden Siran berusaha mencarikan isteri untuk gurunya itu, maka terjadilah perkahwinan antara Syeikh Abdul Jalil Mahdani dengan Raden Ranti/Rantai.

Hasil perkahwinan Raden Ranti dengan Tuan Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani itu, mereka memperoleh seorang anak, Abdus Shamad. Dialah yang dikenal sebagai Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani seorang ulama sufi Asia Tenggara yang terkenal dengan karyanya yang terkemuka, Hidayatus Salikin dan Siyarus Salikin yang biografinya akan diperkenalkan kemudian.

Menerusi perkahwinan Syeikh Abdul Jalil dengan Wan Zainab di Kedah pula, beliau mendapat dua orang anak iaitu Wan Abdul Qadir yang menjadi Mufti Kerajaan Kedah dan Wan Abdullah yang memangku gelaran Seri Maharaja Putera Dewa di Kedah.

Ada pun Syeikh Abdus Shamad Palembang itu, maklumat keturunannya hanya diketahui seorang anaknya bernama Fathimah. Mengenai kedua-dua anaknya yang di Kedah, keturunan selanjutnya belum dapat dikesan.

WAFAT

Makamnya terletak di Tanjung Pauh, Jitra, Daerah Kubang Pasu, Kedah. Penulis pernah sampai ke makam itu membuat penyelidikan dalam tahun 1992, memperoleh catatan bahawa Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani meninggal dunia tahun 1196 H/1782 M. Kawasan makam sangat luas, sekali-sekali ada orang datang berziarah kerana membayar nazar.

Penulis diberitahu oleh salah seorang penunggu makam bahawa orang-orang India datang ke tempat itu setahun sekali, secara beramai-ramai kerana membuat kenduri dan menyampaikan nazar.

Siapa Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani

- Ayah kepada Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani

- Nama lengkapnya ialah Syeikh Abdul Jalil bin Syeikh Abdul Wahhab bin Syeikh Ahmad al-Mahdani.

- Berasal dari San'a, Yemen.

- Nama-nama lainnya ialah; Syeikh Abdullah dan Syeikh Abdur Rahman.

- Berkahwin dengan Wan Zainab (Kedah) dan Raden Ranti/Rantai (Palembang).

- Meninggal dunia pada 1196 H/1782 M.

- Makamnya terletak di Tanjung Pauh, Jitra, Daerah Kubang Pasu, Kedah.