SYEIKH ABDUR RAUF FANSURI pentafsir al-Quran pertama dalam bahasa Melayu  

Posted

Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

MENGENAI ulama ini sangat banyak ditulis orang, namun tulisan ini terlebih dahulu mengemukakan kelainan penulisan yang bersumber daripada orientalis yang diikuti oleh hampir semua penulis dunia Melayu, iaitu tentang namanya yang dikemukakan sebagai Abdur Rauf Singkil atau al-Sinkili. Walhal daripada Syeikh Abdur Rauf sendiri belum ditemui penambahan perkataan Sinkili di hujung namanya, yang ada hanyalah ‘al-Fanshuri’.

Penambahan nama ‘al-Fanshuri’ bukan ‘as-Sinkili’ di hujung nama untuk Syeikh Abdur Rauf bin Ali yang tersebut dilanjutkan oleh semua ulama Melayu, yang dimulai oleh muridnya Baba Daud bin Ismail ar-Rumi ketika beliau menyelesaikan Turjumanul Mustafid atau Tafsir al-Baidhawi, demikian juga pada salasilah Tarekat Syathariyah dan Tarekat Qadiriyahnya.

Hal yang sama dilanjutkan pula oleh murid Baba Daud bin Ismail ar-Rumi bernama Syeikh Faqih Jalaluddin bin Kamaluddin al-Asyi dalam Manzharul Ajlanya. Malahan juga sama dengan yang ditulis oleh Syeikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin al-Asyi di dalam Bidayatul Hidayahnya. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani dalam Manhalush Shafi juga menyebut nama Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri.

Demikian halnya dengan Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani di dalam Siyarus Salikin. Demikian halnya dengan Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fathani di dalam Aqidatun Najin dan juga Syeikh Ahmad al-Fathani pada kenyataannya sewaktu mentashhih kitab Turjumanul Mustafid/Tafsir al-Baidhawi.

Barangkali tulisan terawal di kalangan ulama yang menyebut ulama ini berasal dari Singkel ialah Syeikh Abdur Rauf bin Makhalid Khalifah al-Qadiri al-Bantani dalam karyanya berjudul Mukhtashar Tashnif Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fanshuri. Di antara tulisannya, “... dan berkata orang yang arif, iaitu Syeikh Abdur Rauf anak Ali, Singkil nama negerinya”.

Pada halaman terakhir manuskrip tertulis, “Ini kami mengambil risalah ini karangan Syaikhu Masyaikh segala Jawi Syeikh Abdur Rauf Aceh, Singkil nama kampungnya ....”

Namun dalam tulisan ini, penulis tetap mengikut tulisan ulama-ulama kita, iaitu menyebut nama lengkapnya Syeikh Aminuddin Abdur Rauf bin Ali al-Fanshuri. Nama Aminuddin yang biasa dipakai pada awal namanya, namun jika dihilangkan tidaklah cacat kerena untuk memendekkan kalimat.

ASAL USUL DAN PENDIDIKAN

Menurut pendapat A. Hasymi, ada dua orang ulama yang bersaudara keturunan Parsi, iaitu Ali al-Fansuri dan Hamzah al-Fansuri. Datuk nenek kedua-duanya diberi kepercayaan oleh kerajaan memimpin pusat pendidikan yang bernama Daya Blang Pria. Ulama tersebut bernama Syeikh al-Fansuri.

Bahawa pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Riayat Syah Said Mukammil, 997-1011 H/1589-1604 M, dua orang keturunan Syeikh al-Fansuri itu mendirikan dua pusat pendidikan Islam di pantai barat Tanah Aceh, iaitu Syeikh Ali al-Fansuri mendirikan Dayah Lipat Kajang di Simpang Kanan. Adiknya Syeikh Hamzah al-Fansuri mendirikan Dayah Obah di Simpang Kiri Rundeng.

Pada 1001H/1592M, Syeikh Ali al-Fansuri dikurniakan seorang putera yang diberi nama Abdur Rauf. Ada pendapat lain menyebut bahawa Abdur Rauf lahir dalam tahun 1024H/1615M. Pendapat tersebut berbeza dengan pendapat Dada Meuraxa, menurutnya Abdur Rauf lahir di Singkel (Aceh Selatan), ibunya berasal dari Barus. Katanya, dalam sejarah abad ke-16 terdapat dua ulama yang serupa namanya, Syeikh Abdur Rauf dari Singkel dan Syeikh Abdur Rauf dari Barus.

Hamka dalam bukunya yang bercorak menyerang Ir. Mangaraja Onggang Parlindungan berjudul Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao telah memansuhkan pendapatnya sendiri yang sebelumnya mengatakan bahawa yang bernama Syeikh Abdur Rauf itu adalah dua, dalam buku tersebut beliau mengatakan hanya seorang.

Walau bagaimana pun kalimat di bawah ini mencerminkan bahawa beliau masih belum tahqiq atau ragu-ragu. Katanya, “Tetapi saya akan kembali pula mengatakan dua kalau ada orang yang dapat mengemukakan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Pendapat Dada Meuraxa dan Ir. Mangaraja Onggang Parlindungan yang menyebut Syeikh Abdur Rauf ada dua orang disokong kuat oleh Abdullah Abbas Nasution dalam bukunya Sejarah Islam Sedunia 14 Abad Silam.

Dengan bersyukur kepada Allah, penulis menemukan bukti bahawa di Aceh pada zaman yang sama memang terdapat dua orang yang bernama Syeikh Abdur Rauf. Penulis juga menemukan sebuah manuskrip berjudul Durratun Nakhirah Tanbihan li Durril Fakhirah karya Syeikh Sirajuddin bin Jalaluddin yang diselesaikan pada 1238 H/1822 M. Di dalam kitab tersebut diceritakan dua orang yang bernama Abdur Rauf, iaitu yang seorang Abdur Rauf saja dan yang seorang lagi Abdur Rauf Hitam.

Menurut jalan cerita kitab itu, yang Abdur Rauf saja iaitulah Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Kedua-dua Abdur Rauf itu menerima wasiat daripada Syeikh Muhammad az-Zainusy Syakhiyah sewaktu mereka masuk ke dalam kubah Syeikh Syazili di Mokha.

Jadi berdasarkan kepada kitab yang tersebut bererti Syeikh Abdur Rauf memang ada dua orang. Walaupun dalam kitab tersebut tidak memberi maklumat secara jelas bahawa mereka berasal dari Aceh, namun secara logiknya dapat diterima bahawa mereka memang datang dari negeri yang sama.

Secara umumnya, mereka sama-sama berasal dari Sumatera. Penulis tidak bermaksud mencampuri pertikaian-pertikaian pendapat yang tersebut, tetapi dua orang yang bernama Abdur Rauf itu, penulis ungkapkan adalah menceritakan suatu penemuan penulis yang terbaru. Sekali gus adalah merupakan jawapan terhadap tulisan Almarhum Buya Hamka yang masih mencari-cari tentang Syeikh Abdur Rauf satu atau dua orang itu.

Syeikh Abdur Rauf Hitam tidak dibicarakan dengan panjang di sini, yang dibicarakan ialah Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri, penyusun Turjumanul Mustafid iaitulah terjemahan dan tafsir al-Quran yang pertama dalam bahasa Melayu.

Hampir semua karya beliau sudah penulis pegang dan baca, baik yang manuskrip mahupun cetakan. Ada pun karya ulama bernama Syeikh Abdur Rauf Hitam belum lagi penulis menemuinya. Oleh itu tidak perlu dibicarakan mengenai beliau dalam artikel ini.

Mengenai para gurunya, Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri mencatatkan dalam karyanya, Umdatul Muhtajin, secara keseluruhannya, termasuk salasilah Tarekat Syathariyah dan Tarekat Qadiriyah, telah penulis tulis dalam buku Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara jilid 1. Namun begitu, baik pada manuskrip ‘Umdatul Muhtajin mahupun Kifayatul Muhtajin koleksi Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) terdapat ketinggalan beberapa nama jika dibandingkan dengan salasilah Tarekat Syathariyah Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani.

Pada salasilah Tarekat Syathariyah Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri, tidak tersebut nama Syeikh Abdullah asy-Syathari. Seharusnya guru Imam Qadi Syathari ialah Syeikh Abdullah asy-Syathari, dan guru Syeikh Abdullah asy-Syathari ialah Syeikh Muhammad Arif. Demikian menurut salasilah Tarekat Syathariyah Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani.

Pada salasilah Tarekat Syathariyah Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri langsung saja sesudah Syeikh Qadi Syathari berguru kepada Syeikh Muhammad Arif.

Orang-orang anti tarekat selalu berpendapat bahawa salasilah tarekat ada yang terputus-putus ertinya seseorang guru tarekat meninggal dunia, muridnya pula belum lahir. Hal ini berlaku seperti Syeikh Hasan al-Kharqani tidak pernah berjumpa dengan Abi Yazid al-Bistami. Demikian juga Abi Yazid al-Bistami tidak pernah berjumpa dengan Imam Ja'far Shadiq.

Pandangan yang keliru dan salah itu perlu dijawab, jawapannya ialah bahawa kedua-dua tempat pada salasilah itu tidak terputus, dengan hujah-hujah sebagai yang berikut, bahawa yang tersebut ini memang ada golongan tarekat yang lebih suka menyebut bahawa penerimaan itu adalah secara rohaniah.

Namun secara arif, pengkaji-pengkaji dan pengamal-pengamal tarekat mempunyai hujah-hujah lain, iaitu sebenarnya Syeikh Hasan al-Kharqani sebelum menerima secara rohaniah daripada Syeikh Abi Yazid al-Bistami. Beliau terlebih dahulu belajar dengan Syeikh Abi Muzhaffar at-Thusi. Syeikh Abi Muzhaffar at-Thusi belajar pula kepada Khawajah Abi Yazid al-Asyqi. Khawajah Abi Yazid al-Asyqi belajar kepada Muhammad al-Maghribi. Khawajah Muhammad al-Maghribi inilah yang sebenarnya menerima tawajuh tarekat daripada Syeikh Abi Yazid al-Bistami.

Adapun perantaraan Syeikh Abi Yazid al-Bistami dengan Imam Ja'tar Shadiq pula, ialah Syeikh Abi Yazid al-Bistami berguru kepada Imam Ali Ridha. Imam Ali Ridha belajar kepada ayahnya Imam Musa al-Kazhim, Imam Musa al-Kazhim belajar pula kepada ayahnya Imam Ja'far as-Shadiq.

Dengan keterangan di atas tidak ragu lagi bahawa tarekat-tarekat yang diterima oleh Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dari guru-gurunya selama berada di Mekah, Madinah dan Timur Tengah adalah sah ditinjau dari segi salasilah menurut istilah tasauf atau sanad dalam ilmu hadis.

Dari keseluruhan gurunya yang cukup ramai, yang paling banyak beliau sebut ialah Syeikh Ahmad al-Qusyasyi dan Syeikh Ibrahim al-Kurani.

MURID-MURID DAN KETURUNAN

Murid Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri sangat ramai, tetapi yang dapat dipastikan ada beberapa ulama besar yang sangat terkenal menyebarkan Islam di beberapa tempat di seluruh dunia Melayu. Antara mereka ialah, Baba Daud bin Agha Ismail bin Agha Mustata al-Jawi ar-Rumi. Beliau ini berasal daripada keturunan ulama Rom yang berpindah ke Turki, keturunannya pula pindah ke Aceh sehingga menjadi ulama yang tersebut ini. Keturunan beliau pula ada yang berpindah ke Pattani, sehingga menurunkan ulama terkenal iaitu Syeikh Daud bin Ismail al-Fathani.

Setelah berkhidmat di Mekah dikirim oleh saudara sepupu dan gurunya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani ke Kota Bharu, Kelantan untuk memimpin Matba’ah al-Miriyah al-Kainah al-Kalantaniyah. Lalu beliau berpindah ke Kota Bharu, Kelantan, beliau dikenal dengan gelaran ‘Tok Daud Katib’.

Ada pun Baba Daud bin Ismail al-Jawi ar-Rumi di atas beliau inilah yang menyempurnakan karya gurunya Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri yang berjudul Turjumanul al-Mutafid atau yang lebih terkenal dengan Tafsir al-Baidhawi Melayu, iaitu terjemah dan tafsir al-Quran 30 juzuk yang pertama dalam bahasa Melayu.

Naskhah asli tulisan tangan Baba Daud bin Ismail al-Jawi ar-Rumi itu dimiliki oleh keturunannya Tok Daud Katib, lalu naskhah itu diserahkan kepada guru dan saudara sepupunya Syeikh Ahmad al-Fathani.

Dari naskhah yang asli itulah diproses oleh Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani, Syeikh Daud bin Ismail al-Fathani dan Syeikh Idris bin Husein Kelantan sehingga terjadi cetakan pertama di Turki, di Mekah dan Mesir pada peringkat awal. Nama ketiga-tiga ulama itu yang dinyatakan sebagai Mushahhih (Pentashhih) pada setiap cetakan tafsir itu kekal diletakkan di hal-man terakhir pada semua cetakan tafsir itu.

Turjumanul Mustafid yang diterbitkan sampai sekarang adalah merupakan lanjutan daripada cetakan yang dilakukan oleh Syeikh Ahmad al-Fathani dan dua orang muridnya itu (keterangan lanjut mengenai ini lihat buku Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara, jilid 1, 1990:157-172).

Murid Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri yang lain pula ialah Syeikh Burhanuddin Ulakan. Beliau inilah yang disebut sebagai orang yang pertama sebagai penyebar Islam di Minangkabau (Sumatera Barat) melalui kaedah pengajaran Tarekat Syathariyah.

Di Jawa Barat, Indonesia terkenal seorang murid Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri yang dianggap sebagai seorang Wali Allah. Beliau ialah Syeikh Abdul Muhyi Pamijahan. Sepanjang catatan sejarah, beliau dianggap orang pertama membawa Tarekat Syathariyah ke Jawa Barat dan selanjutnya berkembang hingga ke seluruh tanah Jawa.

Adapun mengenai Syeikh Yusuf Tajul Mankatsi yang berasal dari tanah Bugis ada riwayat menyebut bahawa beliau juga murid Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Riwayat lain menyebut bahawa Syeikh Yusuf Tajul Mankatsi itu adalah sahabat Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri, sama-sama belajar kepada Syeikh Ahmad al-Qusyasyi dan Syeikh Ibrahim al-Kurani.

Walau bagaimanapun, selembar salasilah yang ada pada penulis, yang ditemui di Kalimantan Barat, menyebut Syeikh Yusuf Tajul Mankatsi menerima Tarekat Syathariyah kepada Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri itu. Memang diakui bahawa Syeikh Yusuf Tajul Mankatsi ialah orang pertama menyebarkan Tarekat Syathariyah di Tanah Bugis atau seluruh Sulawesi Selatan.

Bahkan dianggap juga beliau sebagai orang pertama menyebarkan pelbagai tarekat lainnya, di antaranya Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsyabandiyah. Tetapi berdasarkan manuskrip Mukhtashar Tashnif Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fanshuri oleh Syeikh Abdur Rauf bin Makhalid Khali-fah al-Qadiri al-Bantani bahawa Syeikh Yusuf al-Mankatsi adalah cucu murid kepada Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri, tertulis, “... kerana kata ini daripada Syeikh Yusuf (al-Mankatsi/al-Maqasari) turun daripada Syeikh Muhyuddin Karang (Pamijahan), turun daripada Syeikh Abdur Rauf al-Asyi”.

Murid Syeikh Abdur Rauf bin Alial-Fansuri di Semenanjung Tanah Melayu (Malaysia) pula, yang paling terkenal ialah Syeikh Abdul Malik bin Abdullah Terengganu atau lebih popular dengan gelar Tok Pulau Manis yang mengarang berbagai-bagai kitab di antaranya Kitab Kifayah.’

Ada yang meriwayatkan bahawa Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani pernah belajar kepada Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Tetapi dalam penelitian penulis tidaklah demikian. Yang betul ialah ayah Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok itu, iaitu Syeikh Abdul Mubin bin Jailan al-Fathani dipercayai adalah sahabat Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri kerana sama-sama belajar kepada Syeikh Ahmad al-Qusyasyi dan Syeikh Ibrahim al-Kurani. Sebagai pengenalan awal penyelidikan murid-murid Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri di sini setakat ini dulu dan penyelidikan lanjut masih sedang dijalankan.

KARYA-KARYA

Syeikh Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri termasuk dalam golongan ulama dunia Melayu yang produktif dalam bidang karangan dalam bahasa Melayu. Karya beliau telah penulis senaraikan dalam buku Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara, jilid 1, sebanyak 25 buah.

Setelah buku tersebut diterbitkan, diketahui pula karya beliau yang belum termasuk dalam senarai yang tersebut. Karya-karya tersebut ialah: Aghmadhus Sail. Kitab ini baru ditemui hanya sebuah saja, iaitu yang diamanahkan kepada Muzium Islam Pusat Islam Kuala Lumpur. Kandungan kitab ini mengenai ilmu tauhid. Judul yang lain juga baru diketahui pula ialah Kanzul Insaniyi, telah menjadi koleksi Pusat Manuskrip Melayu PNM, nombor kelas MS1530.

Karya Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri yang baru menjadi koleksi Pusat Manuskrip Melayu PNM pula ialah Durratul Baidha’ Tanbihan lin Nisa’ nombor kelas MS 1625.

Oleh itu, terdapat tiga karya Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri yang baru diketahui, dengan disebutkan tiga buah kitab yang tersebut bererti ada 27 buah karya beliau yang telah dikenalpasti kerana Hujjatul Balighah ternyata bukan karya Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri, judul itu terpaksa digugurkan dari senarai yang telah lalu.

PENUTUP

Demikianlah satu tinjauan mengenai Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri ulama Asia Tenggara yang berasal dari Aceh Selatan atau menurut pendapat yang lain berasal dari Mandailing (daerah Batak) yang telah menggunakan masa hidup mulai tahun 1001/1592 M.

Namun menurut pendapat lain 1024H/1615 M, dan juga ada pendapat lain mengatakan 1620 M, hingga wafat tahun 1693 M. Setelah wafat lebih terkenal dengan sebutan Teuku Syiah Kuala.


Raja Ali Haji pujangga Melayu termasyhur  

Posted

Oleh: WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

MENGENAI Raja Ali Haji sudah cukup banyak ditulis. Tulisan ulama ini yang dimuatkan dalam artikel ini merupakan petikan dan penambahan saja dari buku penulis yang berjudul Perkembangan Fiqh dan Tokoh-Tokohnya di Asia Tenggara, jilid 1. Penulis memulakan kisah ulama ini dengan kalimat berikut, “Ulama yang bermazhab Syafie (pengikut akidah Ahli Sunah wal Jamaah Imam Abul Hasan al-Asy’ari dan pengamal Tarekat Naqsyabandiyah dalam sufiah, yang berasal dari Riau ini) lain pula kepopularannya.

“Beliau lebih banyak mengarang di bidang ilmiah-ilmiah lain dari pengetahuan fiqh dan hukum-hukum keislaman, sehingga namanya sangat terkenal dalam bidang bahasa dan kesusasteraan Indonesia dan Malaysia”. Karangan mengenai bahasa Melayu menyerlahkan namanya menjadi tersohor bagi dalam masyarakat Melayu sendiri mahu pun pengkaji-pengkaji bahasa dari kalangan kaum penjajah terutama sarjana yang berasal dari Belanda.

Nama lengkap beliau ialah Tengku Haji Ali al-Haj bin Tengku Haji Ahmad bin Raja Haji Asy-Syahidu fi Sabillah bin Upu Daeng Celak, yang lebih masyhur dengan sebutan Raja Ali Haji saja.

Beliau dilahirkan di Pulau Penyengat Indera Sakti yang ketika itu menjadi pusat pemerintahan Riau-Lingga-Johor dan Pahang. Raja Ali Haji dilahirkan oleh ibunya, Hamidah binti Panglima Malik, Selangor, tahun lahirnya tercatat pada 1809. Raja Ali Haji mempunyai beberapa orang saudara, semuanya ada 16 orang. Mereka ialah:

* Raja Abdul Majid * Raja Abdul Wadud

* Raja Haji Umar/Tengku Endut * Raja Haji Ali

* Raja Abdullah (Amir Karimun) * Raja Usman

* Raja Abdul Hamid * Raja Muhammad Sa’id

* Raja Kecik * Raja Shaliha

* Raja Fatimah * Raja Aisyah

* Raja Shafiyah * Raja Maimunah

* Raja Hawi * Raja Maryam

Beberapa orang adik-beradik Raja Ali Haji yang tersebut di atas, mahupun keturunan-keturunan mereka yang berperanan dalam masyarakat Melayu akan diceritakan lebih lanjut dalam siri-siri yang berikutnya.

Sambungan petikan daripada karangan penulis sendiri dalam buku, Perkembangan Fiqh dan Tokoh-Tokohnya di Asia Tenggara, jilid 1, “Kira-kira tahun 1822 sewaktu ia masih kecil, ia pernah dibawa oleh orang tuanya ke Betawi/Jakarta. Ketika itu orang tuanya, Raja Haji Ahmad, menjadi utusan Riau untuk menjumpai Gabenor Jeneral Baron van der Capellen. Berulang-ulang kali Raja Haji Ahmad menjadi utusan (kerajaan Riau) ke Jawa itu, waktu yang berguna itu telah dimanfaatkan oleh puteranya Raja Ali untuk menemui banyak ulama, untuk memperdalam pengetahuan Islamnya, terutama ilmu fiqh. (Di antara ulama Betawi yang sering dikunjunginya ialah Saiyid Abdur Rahman al-Mashri. Kepada ulama ini Raja Ali Haji sempat belajar Ilmu Falak)”.

Selain dapat memperdalam ilmu keislaman, Raja Ali Haji juga banyak mendapat pengalaman dan pengetahuan hasil pergaulan dengan sarjana-sarjana kebudayaan Belanda seperti T. Roode dan Van Der Waal yang kemudian menjadi sahabatnya. Kira-kira tahun 1827/1243H Raja Ahmad pergi ke Mekah al-Musyarrafah, puteranya Raja Ali Haji ikut serta.

Raja Ahmad dan Raja Ali Hajilah di antara anak Raja Riau yang pertama menunaikan ibadah haji itu. Raja Ali Haji tinggal dan belajar di Mekah untuk suatu masa yang agak lama. Semasa di Mekah Raja Ali Haji sempat bergaul dengan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Dalam beberapa bidang keislaman dan ilmu bahasa Arab Raja Ali Haji sempat belajar dengan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani yang ketika itu adalah sebagai seorang besar (sebagai Ketua Syeikh Haji dan sangat berpengaruh) di kalangan masyarakat Melayu di Mekah.

Ia bersahabat dengan salah seorang anak Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari iaitu Syeikh Syihabuddin bin Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. Barangkali ketika itu pulalah Raja Ali Haji sempat mempelawa ulama yang berasal dari Banjar itu supaya bersedia pergi ke Riau, menurut rencananya jika mendapat persetujuan akan dijadikan Mufti di kerajaan Riau. Dalam perjalanannya ke Mekah itu, Raja Haji Ahmad dan puteranya Raja Ali Haji pula mengambil kesempatan berkunjung ke Kaherah (Mesir), setelah itu kembali ke negerinya Pulau Penyengat, Riau.

Di kerajaan Riau-Johor pada zaman dulu memang ramai ulama pendatang di antaranya Habib Syaikh keturuan as-Saqaf, Syeikh Ahmad Jabarti, Syeikh Ismail bin Abdullah al-Minkabawi, Syeikh Abdul Ghafur bin Abbas al-Manduri dan ramai lagi. Apatah lagi saudara sepupu Raja Ali Haji yang bernama Raja Ali bin Raja Ja’far menjadi Yamtuan Muda Kerajaan Riau VIII (tahun 1845-1857) menggantikan saudaranya Raja Abdur Rahman bin Raja Haji Yamtuan Muda Kerajaan Riau VII (taun 1833-1845). Apabila Raja Ali Haji pulang dari Mekah beliau disuruh oleh saudara sepupunya itu mengajar agama Islam, (Raja Ali bin Raja Ja’far juga ikut belajar kepada Raja Ali Haji).

Agak lama juga Raja Ali Haji terjun ke dunia pendidikan. Dikatakan bahawa beliau telah mengajar Ilmu Nahu, Ilmu Sharaf, Ilmu Usuluddin, Ilmu Fiqh, Ilmu Tasauf dan lain-lain. Raja Ali Haji memang berkemampuan tentang berbagai-bagai ilmu pengetahuan Islam, bahkan beliau memang seorang ulama besar pada zamannya.

Ramai murid Raja Ali Haji yang menjadi tokoh terkemuka sesudahnya, di antaranya Raja Haji Abdullah yang kemudian menjadi Yamtuan Muda Riau IX, tahun 1857-1858, Saiyid Syaikh bin Ahmad al-Hadi.

Dalam ilmu syariat, Raja Ali Haji berpegang teguh dengan Mazhab Syafie, dalam iktikad berpegang akan faham Syeikh Abul Hasan al-Asy’ari dan Abu Manshur al-Maturidi, sedang dalam amalan tasauf beliau adalah seorang penganut Tarekat Naqsyabandiyah dan mengamalkan Selawat Dalail al-Khairat yang dibangsakan kepada Saiyid Sulaiman al-Jazuli, yang diamalkan secara beruntun sejak datuk-datuknya terutama Raja Haji as-Syahidu fi Sabilillah yang ketika akan meninggalnya masih tetap memegang kitab selawat tersebut di tangannya, sementara pedang terhunus di tangannya yang satu lagi.

Sambungan petikan Perkembangan Fiqh dan Tokoh-Tokohnya di Asia Tenggara, jilid 1, “Nama kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang bertambah masyhur dengan kemunculan Raja Ali Haji dengan pelbagai karangannya yang bercorak sejarah yang banyak dibicarakan oleh ahli bahasa dan sastera di Nusantara (Indonesia dan Malaysia), bahkan menjadi perhatian yang serius oleh orientalis Barat”.

Riau dikatakan sebagai pusat kebudayaan Melayu dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan keislaman yang tiada tolok bandingnya di kala itu. Raja Ali Haji sebagai tokoh sejarah, ahli bahasa/sastera Melayu dan yang terkenal dengan “Gurindam Dua Belasnya” banyak dibicarakan orang. Akan tetapi belum begitu popular bahawa beliau adalah seorang ulama besar Islam (dunia Melayu). Tentang penulisan Ilmu Fiqh, Tauhid dan Tasauf Raja Ali Haji bukanlah seorang penulis yang produktif seperti gurunya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani.

Walau bagaimanapun diakui ada karya Raja Ali Haji ke arah itu di antaranya Jauharatul Maknunah.

Syair Sultan Abdul Muluk pernah diterbitkan oleh Roorda van Eysinga dalam Tijdshrift voor Nederlandsch-India, IX, 4, 1847M, dan diterbitkan di Batavia 1958 M.

Sambungan petikan Perkembangan Fiqh dan Tokoh-Tokohnya di Asia Tenggara, jilid 1, “Tentang karya-karya Raja Ali Haji yang tersebut di atas, penjelasan satu persatu adalah sebagai yang berikut, Gurindam Dua Belas banyak dibicarakan dalam pelajaran sastera. Drs. Zuber Usman dalam bukunya, Kesusasteraan Lama Indonesia, beliau menyalin beberapa untaian gurindam itu. Di antara gurindam fasal kesebelasnya.

Dinamakan Gurindam Dua Belas ialah kerana terdiri dari dua belas fasal. Yang terkandung dalam Gurindam Dua Belas ialah perkara yang menyangkut ibadat individu, kewajipan-kewajipan para raja dan sifat-sifat masyarakat, kewajipan orang tua kepada anak dan sebaliknya kewajipan anak kepada orang tua, dan lain-lain.

Sutan Takdir Ali Syahbana memuat Gurindam Dua Belas dalam bukunya Puisi Lama, tahun 1969 diterbitkan lagi dengan suatu pembicaraan Drs.Shaleh Saidi tentang gurindam itu. Penerbitannya diusahakan oleh Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan, Singaraja. Gurindam Dua Belas pernah dikumpulkan oleh Elisa Netscher dan diajarkan dalam Tijdshrift voor Indische Taal, Land en Volkenkunde No. 2, tahun 1853 dengan judul De Twaalf Spreukgedichten.

Bustanul Katibin, ditulis tahun 1267H/1850M, diterbitkan dengan huruf batu (litografi) di Pulau Penyengat Riau. Kandungannya membicarakan penulisan bahasa Melayu, tatabahasa Melayu yang disesuaikan dengan tatabahasa (nahu dan sharaf) dalam bahasa Arab. Bustanul Katibin terdiri dari 31 pasal, tebalnya hanya 70 halaman.

Kitab Pengetahuan Bahasa, ditulis tahun 1275 H/1858M, menggunakan nama pengarang pada halaman depan cetakan Al-‘Alim Al-Fadhil Al-Marhum Raja Ali Haji ibni Al-Marhum Raja Haji Ahmad ibni Al-Marhum Yang Di Pertuan Muda Raja Haji Asy-Syahid fi Sabilillah Ta’ala ... , terbitan pertama, penggal yang pertama Matba’ah Al-Ahmadiah, 82, Jalan Sultan, Singapura, 10 Rejab 1348 H/11 Disember 1929.

Terbitan kedua telah penulis atau Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, usahakan tahun 1417 H/1996 dengan lampiran Sejarah Ringkas Matba’ah Al-Ahmadiah Singapura dan Raja Haji Umar bin Raja Hasan (Cucu Raja Ali Haji)]. Kitab tersebut adalah kamus bahasa Melayu yang lebih menekankan loghat Melayu Johor, Pahang dan Riau-Lingga. Cetakan pertama setebal 466 halaman, cetakan kedua 483 halaman dengan pendahuluan setebal 32 halaman.

Kitab ini tidak sempat selesai, hanya sampai pada huruf (Ca) saja.

Tsamratul Muhimmah, judul lengkap Tsamratul Muhimmah Dhiyafatu lil Umara’ wal Kubara’ li Ahlil Mahkamah. Diselesaikan pada hari Selasa, pukul 2, pada 10 Syaaban 1275H/1858M. Tempat diterbitkan ada dinyatakan pada halaman depan Office Cap Gubernement Lingga, 1304 H. Di halaman belakang dinyatakan ‘Tercap di Lingga An Street Printing Office, Muharam 1304H/1886M. Diterbitkan lagi oleh Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1420H/1999M (cetakan yang kedua), nombor siri 28 dengan ukuran 20.4 x 13.5 cm, setebal 79 halaman. Kitab tersebut adalah pedoman untuk raja-raja, hakim, menteri serta pembesar-pembesar lain dalam sesuatu kerajaan atau pemerintahan.

Salasilah Melayu dan Bugis (No. 6), ditulis pada 15 Rabiulakhir 1282H/1865M. Naskhah asalnya adalah dari Saiyid Syarif Abdur Rahman bin Saiyid Qasim, Sultan Pontianak, bin Syarif Abdur Rahman al-Qadri, bahawa naskhah itu telah ditulis oleh Haji Abdullah anak Khairuddin peranakan Juanah pada tahun 1282H atau 1865M.

Diterbitkan buat pertama kalinya (Matba’ah Al-Imam), Singapura, tahun 1329H/1911 M, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggeris tahun 1926 dan dimuat dalam JMBRAS. Pada 1956 diterbitkan di Johor atas perintah Mayor Jenderal Sir Sultan Ibrahim, Sultan Johor ketika itu, dicetak di Pejabat Cetak Kerajaan Johor oleh Markum bin Haji Muhammad Said.

Kitab Salasilah Melayu dan Bugis yang ditulis dengan huruf Melayu/Jawi atau huruf Arab dalam bahasa Melayu/Indonesia itu pernah dirumi/latinkan oleh Sasterawan Negara, Arena Wati tahun 1972, diterbitkan oleh Pustaka Antara, Kuala Lumpur (Malaysia) dalam tahun 1973.

Kandungan Salasilah Melayu dan Bugis ialah menceritakan asal usul keturunan Bugis di Luwu’ Sulawesi, kemudian kejayaan di dalam pengembaraannya di bahagian Barat Nusantara setelah menghadapi pelbagai tentangan dan peperangan yang sangat hebat dan secara berentetan. Mereka dapat berkuasa di Riau, Selangor, Mempawah, dan tempat-tempat lainnya. Salasilah Melayu dan Bugis adalah sangat penting untuk menyusun sejarah Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Malaysia.

Menyusul kitab Tuhfatun Nafis ditulis pada 3 Syaaban 1282H/1865M. Kitab Tuhfatun Nafis dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari Salasilah Melayu dan Bugis. Kitab Tuhfatun Nafis adalah yang paling terkenal daripada semua karangan Raja Ali Haji. Kandungannya dimulakan dengan menjelaskan sejarah Singapura, Melaka dan Johor yang kemudian dilanjutkan tentang Riau dikalahkan oleh Belanda. Secara terperinci menguraikan kejadian-kejadian bersejarah mulai tahun 1677M hingga ke tahun disusunnya kitab itu (1282H/1865M).

Dipaparkan dengan hebat kisah datuknya Raja Haji putera Upu Daeng Celak sehingga beliau mangkat menemui syahidnya di Teluk Ketapan, Melaka. Kitab Tuhfatun Nafis pernah diterbitkan oleh R. O. Winstedt dalam tahun 1932, dimuat dalam JMBRAS, dalam tahun 1965 oleh Malaysia Publication di Singapura dengan edisi tulisan Rumi/Latin, dan Tuhfat Al-Nafis Sejarah Melayu-Islam merupakan transliterasi oleh Virginia Matheson Hooker diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 1991.

Bagaimanapun, ada sarjana yang berpendapat kitab Tuhfatun Nafis bukan karangan Raja Ali Haji tetapi karangan ayahnya Raja Haji Ahmad yang terkenal itu.

Muqaddimah fi Intizham, judul lengkapnya ialah Muqaddimah fi Intizhamil Wazhaifil Muluki Khushusan ila Maulana wa Shahibina wa Akhina Yang Di Pertuan Muda Raja Ali al-Mudabbir lil Biladir Riyauwiyah wa Sairi Dairatihi, menurut Hasan Junus, ialah sebuah risalah tipis berisikan tiga buah wazifah untuk dijadikan pegangan oleh seorang pemegang kendali dan kemudi negeri ketika mengangkat rencana hukum sebelum menjatuhkan hukuman.

Seterusnya Syair Hukum Nikah atau Syair Kitab an-Nikah atau Syair Suluh Pegawai. Mengenai judulnya, Abu Hassan Sham menyebut, “Nama syair ini tidak pernah tercatat sebelum ini, tetapi ini bukan bermakna syair ini tidak disedari oleh sarjana-sarjana Barat. Mereka mengetahui syair ini dengan nama yang lain iaitu Syair Hukum Nikah atau Syair Kitab an-Nikah”.

Syair Sinar Gemala Mustika Alam, syair ini pernah diterbitkan oleh Matba’ah ar-Riyauwiyah Pulau Penyengat, tahun 1311H/1893M].

Jauharatul Maknunah, dinamakan juga Siti Shiyanah Shahibul Futuwah wal Amanah ditulis dalam bentuk syair. Kandungannya mengenai pelajaran fiqh, atau pelajaran agama Islam, yang digubah dalam bentuk puisi.

Jauharatul Maknunah diterbitkan oleh Matba’ah Al-Ahmadiah, 50 Minto Road, Singapura, pada 7 Muharam 1342H. Jauharatul Maknunah ditashih oleh Raja Haji Abdullah bin Raja Haji Hasan Riau, diterbitkan atas usaha Raja Haji Ali bin Raja Haji Muhammad Riau, Mudir Matba’ah Al-Ahmadiah yang ada hubungan keturunan kekeluargaan dekat dengan pengarangnya, Raja Ali Haji.

KETURUNAN

Putera/puteri Raja Ali Haji ada 17 orang iaitu:

1. Raja Haji Hasan, 2. Raja Mala’, 3. Raja Abdur Rahman, 4. Raja Abdul Majid, 5. Raja Salamah, 6. Raja Kaltsum, 7. Raja Ibrahim Kerumung, 8. Raja Hamidah, 9. Raja Engku Awan ibu Raja Kaluk, 10. Raja Khadijah, 11. Raja Mai, 12. Raja Cik, 13. Raja Muhammad Daeng Menambon, 14. Raja Aminah, 15. Raja Haji Salman Engku Bih, 16. Raja Siah dan 17. Raja Engku Amdah.

Raja Haji Hasan (No. 1) memperoleh 12 orang anak yang terkenal sebagai ulama dan tokoh ialah; 1. Raja Haji Abdullah Hakim, 2. Raja Khalid Hitam, meninggal dunia di Jepun, 3. Raja Haji Abdul Muthallib, 4. Raja Mariyah, 5. Raja Manshur, 6. Raja Qamariyah, 7. Raja Haji Umar, 8. Raja Haji Andi, 9. Raja Abdur Rasyid, 10. Raja Kaltsum, 11. Raja Rahah dan 12. Raja Amimah.

Senarai karangan Raja Ali Haji yang telah diketahui adalah seperti yang berikut

* Syair Sultan ‘Abdul Muluk, hari Rabu, 8 Rejab 1262H/1846M

* Gurindam Dua Belas, tahun 1846M

* (Bustanul Katibin lis Shibyanil Muta'allim), tahun 1267 H/1850M

* Kitab Pengetahuan Bahasa, tahun 1275 H/1858M

* (Tsamaratul Muhimmah), diselesaikan hari Selasa, pukul 2, pada 10 Syaaban 1275H/1858M

* Salasilah Melayu dan Bugis, 15 Rabiulakhir 1282H/1865M

* (Tuhfatun Nafis), 3 Syaaban 1282 H/1865M

* (Muqaddimah fi Intizham)

* Syair Hukum Nikah atau Syair Kitab an-Nikah atau Syair Suluh Pegawai

* Syair Sinar Gemala Mustika Alam

* (Jauharatul Maknunah), dinamakan juga Siti Shiyanah Shahibul Futuwah wal Amanah

- Koleksi tulisan Allahyarham Wan Mohd. Shaghir Abdullah


Wan Muhammad Sheikh Shafiyuddin ketua delegasi Sultan Patani ke Siam  

Posted

Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

Dalam salah sebuah versi manuskrip sejarah Patani ada diceritakan peranan Wan Muhammad bin Syeikh Shafiyuddin, termaktub, “Maka Raja Mughaffar itu telah ditabalkan menjadi sultan menggantikan ayahandanya, almarhum Sultan Muhammad Syah dan digelar Sultan Mughaffar Syah.

Sementara adindanya, Raja Manshur itu dilantik menjadi Raja Muda serta anak cucu daripada Dato’ Seri Raja Faqih dilantik oleh baginda menjadi orang-orang besar. Demikian keadaan sehingga turun-temurun.”

Apa yang dimaksudkan pada kalimat “... anak cucu daripada Dato’ Seri Raja Faqih ...,” ialah dimulai dari Wan Muhammad.

Dalam buku sejarah Patani versi yang lain disebut pula, “Maka ada anak Tok Faqih itu, Wan Muhammad namanya. Dan Wan Muhammad itu pun diambil baginda dijadikan hamba yang khas tiadalah diberi duduk dengan Tok Faqih lagi”.

Setelah pelantikan Wan Muhammad bin Syeikh Shafiyuddin digelar dengan Orang Kaya Seri Akar Maha Puteri Bagi Sultan Ismail Zhillullah fil ‘Alam, ada diceritakan bahawa Wan Muhammad pernah mendapat tugas sebagai ketua delegasi Sultan Patani melawat kerajaan Siam. Riwayatnya, Maka titah baginda, “Hai Muhammad! Apa bicaramu, aku hendak mengutus ke Siam?”.

Seorang pun tiada bercakap pagi-pagi itu, Wan Muhammad pun berkata, sambil mencabut kerisnya, “Ampun tuanku! Barang ditambahi Allah kiranya daulat sa’adah Duli Yang Maha Mulia datang kepada akhiruz zaman, anakanda dan cucunda sekeliannya. Dan yang patik ini hamba yang hina, lagi bebal, menjunjung perintah pagi dan petang, lagi budak- budak, di bawah cerpu Duli Seri Sultan Yang Maha Mulia. Tiadalah kira bicara kepada patik, yang dapat patik persembahkan ke bawah cerpu Duli Yang Dipertuan. Bahawa yang ada pada patik ini hanyalah darah dan daging patik ini, yang dapat patik persembahkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Yang bicara itu tiadalah kepada patik hamba yang bebal ini”.

Titah baginda, “Hai Muhammad cekapkah engkau pergi ke Siam itu?”

Maka sembah Wan Muhammad, “Daulat tuanku, mana titah Duli Yang Maha Mulia, patik junjung”.

Dipendekkan cerita, keberangkatan Wan Muhammad bin Sheikh Shafiyuddin ke Siam itu melalui pelbagai peristiwa.

Anak-anak Wan Muhammad (cucu Sheikh Shafiyuddin)

Wan Muhammad bin Sheikh Shafiyuddin meninggalkan anak enam orang, iaitu:

1. Dato’ Pujut (Pujuk Wan Cang, bergelar Raja Luqman).

2. Wan Jaharullah

3. Ratu Saiburi

4. Dato’ Long Tarat

5. Syeikh Faqih Ali

6. Long Yunus

Anak Wan Muhammad yang bernama Raja Luqman (nombor 1) mendapat anak bernama Wan Abdul Lathif, nama popular adalah Hulubalang Wan Tih. Kedudukan beliau dalam kesultanan Fathani Darus Salam ialah Wazaratul Harbiyah, maksudnya Menteri Pertahanan.

Anak beliau dua orang, iaitu yang pertama bernama Haji Wan Muhammad Shalih dan Haji Wan Abdullah. Kedua-dua anak Hulubalang Wan Tih itu adalah ulama, seolah-olah mengambil pekerjaan moyangnya Sheikh Shafiyuddin.

Kedua-duanya mengajar di istana kerajaan Fathani Darus Salam, juga mengajar masyarakat. Haji Wan Muhammad Shalih itu memperoleh anak enam orang, iaitu:

1. Hajah Wan Cik

2. Hajah Wan Aisyah

3. Hajah Wan Mas

4. Hajah Wan Maisuri

5. Hajah Wan Maimunah/Maryam

6. Wan Muhammad Syawal

Ada pun Hajah Wan Cik (nombor 1) binti Haji Wan Muhammad Shalih al-Fathani itu suaminya bernama Sheikh Wan Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani. Dari perkahwinan itu memperoleh seorang ulama yang sangat terkenal iaitu al-Alim al-Allamah al-Zaki Syeikh Wan Ahmad al-Fathani. Oleh sebab pertalian beliau ini bermula dari Sheikh Ibrahim al-Hadhrami al-Jarimi al-Yamani yang pernah penulis bicarakan, maka tidak perlulah dipanjangkan riwayat beliau lagi.

Hajah Wan Aisyah (nombor 2) binti Sheikh Muhammad Shalih al-Fathani suaminya ialah seorang ulama besar yang terkenal, iaitu al-Alim al-Allamah al-Amil Sheikh Wan Ali bin Abdur Rahman Kutan al-Kalantani (pengarang kitab Lum’atul Aurad). Perkahwinan itu memperoleh anak iaitu :

1. Haji Wan Abdur Rahman. Beliau adalah sahabat kepada Dato’ Nik Mahmud, Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan. Haji Wan Abdur Rahman sempat menghasilkan karya terjemahan Seribu Satu Malam yang ditulis dalam bahasa Melayu.

2. Hajah Wan Fathimah binti Sheikh Wan Ali Kutan al-Kalantani kahwin dengan saudara sepupunya, seorang ulama besar, iaitu Sheikh Daud bin Ismail al-Fathani.

3. Hajah Wan Maryam binti Sheikh Wan Ali Kutan al-Kalantani kahwin dengan Sheikh Wan Abdullah bin Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani, perkahwinan itu tidak memperoleh keturunan.

4. Hajah Wan Shafiyah binti Sheikh Wan Ali Kutan al-Kalantani kahwin dengan seorang ulama besar, ialah Sheikh Muhammad Nur bin Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani. Suami beliau ini juga berketurunan Sheikh Ibrahim al-Hadhrami al-Jarimi al-Yamani.

Kedua-dua orang keturunan dari anaknya yang perempuan tersebut menurunkan beberapa orang ulama dan tokoh di Mekah, Malaysia, dan Patani.

Ada pun dua orang anak Haji Wan Muhammad Shalih masing-masing bernama Hajah Wan Mas (nombor 3) dan Hajah Maisuri (nombor 4) belum dapat diketahui keturunannya. Hajah Wan Maimunah/Maryam (nombor 5) pula berkahwin dengan Tuan Guru Haji Wan Ismail al-Fathani. Perkahwinan itu memperoleh seorang ulama besar yang terkenal, iaitu Sheikh Daud bin Ismail al-Fathani.

Sheikh Ahmad al-Fathani menghantarnya ke Kota Bharu, Kelantan untuk memimpin Matba’ah al-Miriyah al-Kalantaniyah. Tetapi atas kehendak Sultan Kelantan pada zaman itu beliau telah diminta menjadi guru baginda, sekali gus menjadi khatib Masjid al-Muhammadi.

Maka terkenallah panggilannya dengan Tok Daud Katib. Beliau ini adalah termasuk salah seorang guru kepada Tok Kenali yang terkenal itu.

Tok Daud Katib berkahwin dua kali. Perkahwinan yang pertama memperoleh anak bernama Nik Muhammad bin Daud, kemudian terkenal dengan sebutan Tok Api. Anak Tok Api bernama Dato’ Nik Adib, seorang hafiz dan ahli ilmu pengetahuan. Beliau termasuk salah seorang cerdik cendekiawan Kelantan pada zamannya.

Tok Daud Katib kahwin yang kedua kali dengan saudara sepupunya bernama Hajah Wan Fathimah (nombor 2) binti Sheikh Wan Ali Kutan al-Kalantani. Perkahwinan itu memperoleh anak bernama Haji Wan Abdul Qadir dan Tuan Guru Haji Wan Mahmud yang pernah berkhidmat di Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan dan guru di Maahad al-Muhammadi, dalam tahun 1930-an.

Wan Muhammad Syawal al-Fathani (nombor 6) bin Sheikh Muhammad Shalih al-Fathani, maklumat mengenai beliau ini penulis perolehi pada 25 Rabiulakhir 1415 H/1 Oktober 1994 M dari salah seorang cucunya bernama Wan Jahara binti Wan Muhammad ‘Aqib (berasal dari Brunei Darus Salam) di Pekanbaru, ibu kota Wilayah Riau.

Diriwayatkan bahawa Wan Muhammad Syawal al-Fathani itu adalah seorang tokoh penyebar Islam di Pulau Bunguran (Natuna) dan sekitarnya. Cara-cara beliau mempengaruhi masyarakat ialah melalui perubatan tradisional, pada zaman itu belum ada doktor seperti sekarang ini.

Dikatakan doa beliau sangat makbul, pesakit apabila minum air penawarnya akan sembuh dengan serta merta kecuali apabila penyakit itu memang sudah ajal bagi seseorang itu saja yang tak dapat disembuhkannya.

Wan Muhammad Syawal al-Fathani ditakdirkan berumur panjang, wafat pada usia 135 tahun. Beliau hanya meninggalkan seorang anak perempuan bernama Wan Muda.

Menurut keterangan Wan Jahara pula bahawa ibunya ada menyimpan sebuah kitab tulisan tangan karangan Wan Muhammad Syawal al-Fathani sendiri. Bahawa di dalam kitab itu tercatat berbagai-bagai peristiwa. Di antara catatannya ialah disebutkan Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani disebut pula Sheikh Nik Mat Pulau adalah saudara sepupu Wan Muhammad Syawal al-Fathani. Catatan lain, bahawa adik beradiknya Wan Cik al-Fathani meninggal dunia di Makkah. Menurut keterangan Wan Jahara bahawa ibunya Wan Muda bin Wan Muhammad Syawal al-Fathani berkali-kali bertukar-tukar maklumat dengan Hajah Wan Zainab binti Syeikh Ahmad al-Fathani, dan menurut beliau bahawa kedua-dua mereka adalah sependapat.

Penulis sendiri memang mengetahui bahawa banyak kali Wan Muda binti Wan Muhammad Syawal itu bertemu dengan ibu penulis Hajah Wan Zainab binti Syeikh Ahmad al-Fathani, tetapi penulis tidak mengetahui mengenai apa yang mereka bicarakan kerana pada masa itu penulis tidak terfikirkan hal-hal yang hubungannya dengan sejarah yang dibicarakan ini.

Walau bagaimanapun keterangan dari Wan Jahara ini berbeza pendapat dengan Haji Wan Arfan (kewarisan dekat dengan keluarga ini). Didengar keterangannya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 30 Ramadan 1415 H/2 Mac 1995 M), yang mengatakan bahawa Wan Muhammad Syawal itu memang betul berasal dari Patani tetapi ayahnya bernama Wan Tinggal. Dari Patani Wan Tinggal ini pergi ke Siak Seri Inderapura.

Menurut Haji Wan Arfan pula, bahawa dia tidak tahu pasti, Wan Tinggal al-Fathani yang ke Siak itu apakah ayah yang sebenarnya atau pun ayah angkat kepada Wan Muhammad Syawal. Oleh itu, keterangan Wan Jahara adalah lebih kukuh beberapa sebab, ialah beliau lebih banyak bergaul dengan ibunya Wan Muda yang tersebut dan umurnya pula jauh lebih tua dari Haji Wan Arfan.

Tambahan pula dalam tradisi Patani tidak ditemui orang bernama ‘Tinggal’. Namun, mengenai ini, kita perlu berusaha dengan cara menghubungi orang-orang lain dalam keluarga ini pada waktu-waktu yang akan datang untuk mensahihkan lagi sejarah ini.

Anak Wan Muhammad bin Syeikh Shafiyuddin yang bernama Wan Jaharullah (nombor 2) digelar dengan Bentara Kiri atau digelar juga dengan Dato’ Penggalang Besar Jerlang. Di beberapa tempat Tarikh Fathani termaktub namanya, “Syahdan paduka anakanda Bahadur Syah itulah yang dipungutkan oleh baginda segala anak menteri dan anak orang kaya-kaya akan pengasuh anakanda baginda itu, dan anak Pegu Hura itu pun diambil baginda, maka diberi nama Along In. Tiada diberi nama cara Pegu itu. Dan cucu Tok Faqih, anak Wan Muhammad itu pun diambil seorang akan pengasuh anakanda juga, Wan Jaharullah namanya ...”.

Diriwayatkan bahawa anak cucu Wan Jaharullah bin Wan Muhammad al-Fathani itu berkuasa di daerah Tualang, yang terkenal di antara mereka ialah Wan Kumbang dan Wan Kenanga.

Anak Wan Muhammad bin Sheikh Shafiyuddin yang menjadi Ratu Saiburi (nombor 3) suaminya bernama Raja Jalal, iaitulah Raja Saiburi. Dari perkahwinan itu menurunkan raja-raja yang memerintah di Saiburi. Mengenai ini hanya tercatat dalam salasilah, tetapi dalam sejarah Patani hanya disebutkan bahawa isteri Raja Jalal bernama Raja Aisyah dan tidak meninggalkan anak.

Anak Wan Muhammad bin Sheikh Safiyuddin yang bergelar Dato’ Long Tarat (nombor 4) daripada keturunan beliau ini menjadi punca keturunan Long Yunus Kelantan.

Anak Wan Muhammad bin Sheikh Shafiyuddin yang bernama Sheikh Faqih Ali (nombor 5), beliau inilah yang mendapat tugas dan kepercayaan dari Sultan Fathani Darus Salam menyusun kitab Tarikh Fathani Darus Salam. Ada pun keturunan beliau masih dalam penelitian kerana sekurang-kurangnya di Patani terdapat tiga orang yang bernama Sheikh Faqih Ali yang nama mereka sama-sama terkenal, namun belum dapat dipastikan apakah tiga orang itu orang yang berlainan atau pun hanya seorang saja.

Penyelidikan dari satu tahap ke satu tahap masih dijalankan secara terus menerus tanpa henti-hentinya.

Anak Wan Muhammad bin Syeikh Shafiyuddin yang bernama Long Yunus (nombor 6). Beliau inilah sebagai Yang Dipertuan Kerisik. Kerisik yang mempunyai pelabuhan serta istana Sultan Fathani Darus Salam yang panjangnya sekitar satu kilometer itu adalah dalam pengawasan beliau. Jadi beliau ini seolah-olah Wali Kota atau Datok Bandar atau Gabenor jika kita bandingkan dengan istilah zaman sekarang.


Faqih Wan Musa Al-Fathani pengasas Pondok Sena Patani  

Posted

Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

NAMA lengkap ulama ini yang terakhir diperoleh ialah Lebai Faqih Wan Musa bin Wan Muhammad Shalih al-Laqihi bin Ali al-Masyhur al-Laqihi, ibunya bernama Wan Maryam binti Syeikh Wan Husein bin Syeikh Ibrahim al-Hadhrami bin Saiyid Jamaluddin al-Kubra/Abar al-Jarimi al-Yamani al-Fathani. Riwayat yang terdahulu nama ayah Faqih Wan Musa al-Fathani ialah Hidhir bin Ahmad.

Dalam beberapa tulisan lain penulis, memang pernah penulis nyatakan bahawa mula daripada ayah Faqih Wan Musa al-Fathani hingga ke atasnya, belum dapat kata sepakat periwayat salasilah kerana ada yang meriwayatkan nama datuk neneknya yang pertama sampai ke Patani ialah Syeikh Utsman.

Riwayat lain menyebut Syeikh Abdur Razaq dan lain-lain. Nama Syeikh Utsman dan Syeikh Abdur Razaq diceritakan oleh saudara ipar penulis, iaitu suami Nik Wan Rasyidah binti Kadi Haji Wan Ismail al-Fathani yang bernama Haji Muhammad Shaghir, Imam Masjid Kampung Membala.

Beliau mendengar cerita daripada beberapa guru di Mekah sekitar tahun 1930-an. Walau bagaimanapun yang tahqiq bahawa datuk neneknya memang termasuk salah seorang penyebar Islam yang pertama datang ke Patani khususnya, dan Asia Tenggara umumnya.

Kedatangan datuk neneknya itu sekurang-kurangnya pada zaman tabien, namun ada diriwayatkan secara bersambung oleh keturunan beliau bahawa kedatangan mereka sejak zaman sahabat Nabi s.a.w lagi.

Menurut penyelidikan penulis, ternyata nama ayahnya Hidhir, yang tersebut itu hanyalah nama gelaran, nama sebenarnya ialah Syeikh Muhammad Shalih al-Jarimi al-Laqihi al-Fathani. Nama orangtua Syeikh Muhammad Shalih yang lengkap ialah Syeikh Ahmad al-‘Aliyi al-Jarimi al-Laqihi al-Fathani atau nama lainnya ialah Ali al-Masyhur al-Laqihi. Namanya yang lain pula ialah Saiyid Ali Nur Alam, juga bernama Ali Nuruddin.

Terdapat beberapa buku meriwayatkan tentang Saiyid Ali Nur Alam memang tinggal di Siam atau Thailand (seharusnya ialah di Patani, bukan Siam atau Thailand yang jauh lebih luas).

Di antara buku-buku yang menyebut perkara itu ialah: Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya oleh Drg. H. Muhammad Syamsu As, pada halaman 81 dan salasilah pada halaman 319. Dinyatakan pada halaman 81, bahawa dia memetik daripada karya R. H Abdullah bin Nuh dari buku berjudul Sejarah Islam di Jawa Hingga Zaman Keemasan Banten, Majlis Ta’lim Al-Ihya, Ciomas-Bogor, 1978, halaman 19.

Buku yang lain pula ialah R. Achmad Rachmatullah Sunan Ampel, disusun oleh Panitia Haul Agung Sunan Ampel ke-527 Surabaya, P. T Bina Ilmu, halaman 33. Dinyatakan sumber dari Lembaga Research Islam Pesantren Luhur Malang.

Lebai Faqih Wan Musa al-Fathani adalah cucu Syeikh Ali al-Laqihi/Ali Nur Alam yang tersebut. Oleh sebab Lebai Faqih Wan Musa al-Fathani telah berhasil membuka suatu kawasan hutan dan kemudian membangun perkampungan pendidikan Islam yang dinamakan Pondok Sena, maka nama beliau sebagai tokoh masyarakat dan ulama yang mengkaderkan masyarakat perlu diperkenalkan.

Selain itu, sangat ramai pula keturunan beliau yang menjadi ulama, tokoh-tokoh pendidik, pejuang, politikus, pengarang dan lain-lain.

Tanpa diduga, penulis berhasil menemui kubur beliau pada 11 Jamadilawal 1415 H/18 Oktober 1994 M, setelah melalui liku-liku penyelidikan mencari kawasan sejak tahun 1970 M (lebih kurang 24 tahun, iaitu dari tahun 1970 hingga tahun 1994).

TAKRIF ISTILAH DAN KAMPUNG YANG DIBERI NAMA OLEH KETURUNANNYA

Mengenai nama ‘Fathani’, ia memang telah lama digunakan oleh orang-orang Arab dan Farsi yang datang ke kawasan itu. Kemudian berdirilah Daulah Islamiah bernama ‘Fathani Darus Salam’.

Dalam salah sebuah manuskrip yang tua Tarikh Fathani yang ada pada penulis, memang tertulis demikian tetapi dalam kebanyakan sejarah Patani versi yang lain, menggunakan tulisan (baca ‘Petani’ atau ‘Patani’).

Oleh itu, untuk mengembalikan nama dalam sebutan yang baku dalam dialek orang Arab dan tulisan pada manuskrip, maka Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, yang masih satu tali salasilah dengan Faqih Wan Musa al-Fathani dianggap orang pertama menggunakan dalam bentuk (Fathani).

Sesudah itu ditakrif dengan panjang oleh Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani, iaitu keturunan lurus dari atas yang ke lima Faqih Wan Musa al-Fathani. Untuk penjelasan yang selengkapnya, boleh dirujuk dalam kertas kerja penulis yang berjudul Tiga Zaman Pembentukan Istilah Ilmu-ilmu Keislaman di Asia Tenggara (Termplan ‘90).

Perkataan ‘al-Jarimi’ yang terdapat pada nama datuk neneknya, bahkan beberapa orang ulama Patani yang lain berasal daripada perkataan ‘al-Jurumi’ atau ‘al-Jurhum’ satu kabilah Arab di negeri Yaman. Keturunan kabilah itulah telah datang ke negeri Patani sebagai penyebar-penyebar Islam. Daripada perkataan itu jugalah sehingga di negeri Patani terdapat satu daerah yang dinamakan dengan ‘Jerim’ atau dalam dialek Patani disebut juga dengan ‘Jering’.

Pada masa dulu, ada juga yang menyebut dengan perkataan ‘Jarumi’ atau ‘Jarum’. Oleh sebab itu, salah seorang ulama Patani bernama Syeikh Idris di Kedah digelar orang dengan ‘Syeikh Jarum’. Kampung Sena dinamakan sedemikian ialah kerana sewaktu Faqih Wan Musa al-Fathani dan pengikut-pengikutnya datang ke hutan itu, sebahagian besar pohon-pohon yang ditemui ialah pohon Sena. Peristiwa membuka Kampung Sena diberitakan sekitar tahun 1560 Masihi.

Kampung Sena merupakan kampung yang sangat luas. Pada masa dahulu, keturunan keempat Faqih Wan Musa al-Fathani bernama Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani yang pernah sebagai Ketua Hulubalang atau Panglima Kaya Fathani Darus Salam memagar sebahagian kecil kampung itu dengan pohon Sena untuk dijadikan pusat pengajian pondok.

Maka beliau memberi nama kampung yang dipagar itu dengan nama Kampung Sena Janjar. Janjar ertinya berjajar-jajar atau berbaris-baris. Peristiwa tersebut terjadi tahun 1233 H/1817 M.

Sesudah itu, Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani atas perintah Sultan Fathani Darus Salam membuka sebuah kampung lagi yang dikerjakan secara gotong royong, masih termasuk dalam kawasan Kampung Sena, kampung itu dinamakan Kampung Bendang Daya. ‘Bendang’ ertinya tempat untuk menanam padi sedang ‘daya’ ertinya tenaga atau kekuatan.

Padi yang ditanam secara gotong royong atas tanah Bendang Daya itu digunakan untuk menampung keperluan makan para santeri/pelajar yang masuk memondok di Pondok Sena Janjar. Kemudian di Bendang Daya dibina pula pusat pengajian Islam, dinamakan dengan Pondok Bendang Daya.

Pondok Bendang Daya tersebut pernah menjadi sebuah pusat pengajian Islam yang teramai pelajarnya di dunia Melayu. Pelajar-pelajar datang dari seluruh dunia Melayu yang membentang dari negeri Cam (dalam Kemboja) hingga ke Kepulauan Indonesia.

KUBUR FAQIH WAN MUSA AL-FATHANI

Dalam bulan Ramadan 1970, penulis dibawa oleh Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Ismail Senawi al-Fathani, salah seorang daripada keturunan Faqih Wan Musa al-Fathani, ke beberapa kuburan lama dan bersejarah di dalam Patani.

Melalui beliau, penulis memperoleh cukup banyak informasi, namun ada yang sempat penulis catat dan ada yang terlalai mencatatnya.

Di antara kubur yang penulis ziarah ialah; Makam Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani di Kampung Bendang Daya. Penulis telah banyak kali menziarahi makam itu. Pada 11 Jamadilawal 1415 H/16 Oktober 1994 penulis menziarah ke Perigi Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani di Parit Sungai Kerisik, yang berdekatan dengan Perigi Hang Tuah dan Pintu Gerbang Hang Tuah.

Pada hari dan tarikh yang sama juga penulis menziarahi Makam Syeikh Shafiyuddin al-‘Abbasi (Tok Raja Faqih) di Sungai Pandan dan Makam Syeikh Sa‘id al-Barsisa di Tanah Ujung Lidah Kampung Pasai. Dua hari kemudian pada 13 Jamadilawal 1415 H/18 Oktober 1994. Tanpa diduga penulis menjumpai Makam Faqih Wan Musa al-Fathani yang penulis rintis lokasi tersebut sejak 24 tahun yang lalu (1970-1994).

Penunjuk lokasi bernama Tuan Guru Haji Mahmud bin Haji Daud bin Muhammad Shalih bin Ilyas, yang berusia 102 tahun, ketika itu tinggal di Kampung Berahak dalam kawasan Pujut.

Pada hari pertama bertemu dengan Tuan Guru Haji Mahmud (12 Jamadilawal 1415 H/17 Oktober 1994 M) dan di saat perpisahan dengan penulis, beliau menjelaskan bahawa kubur datuk nenek Tok Cik Wan Daud bin Mustafa al-Fathani terletak di belakang rumahnya yang asal, iaitu di Kampung Tok Diwa, dalam kawasan Kampung Sena juga.

Kesediaan beliau menunjukkan tempat itu dan desakan bahawa kalau beliau meninggal dunia tidak siapa pun yang tahu tentang kubur itu, maka tanpa menunggu lebih lama, esoknya penulis bersama Ustaz Ismail bin Ishaq dan Mat Pik Bong (Yusuf bin Sulong) mendesak Tuan Guru Haji Mahmud ke kubur yang itu.

Kira-kira 100 meter dari belakang rumah bekas kelahiran Tuan Guru Haji Mahmud, di Kampung Tok Diwa, arah ke sebelah Timur terdapat empat buah kubur yang teratur rapi. Di sekeliling kubur terdapat kebun getah kepunyaan masyarakat, sedang di atas kubur ditumbuhi oleh rumput yang tidak begitu tinggi.

Setiap satu kubur terdiri dua nisan daripada batu asli bukan daripada batu yang telah diproses. Nisan-nisan itu berwarna putih kehijau-hijauan kerana bekas ditumbuhi lumut yang berabad serta tidak dibersihkan. Dipercayai bahawa kubur yang pertama ditemui, yang terletak arah paling ke sebelah barat itulah kubur Faqih Wan Musa al-Fathani.

Setelah bertahlil dan berdoa penulis mewawancara Tuan Guru Haji Mahmud dan beliau menjelaskan berbagai-bagai maklumat yang pernah didengarnya daripada orang tua-tua yang bersambung-sambung sejak dahulu hingga kepada beliau.

Dari kubur Faqih Wan Musa al-Fathani itu kami cuba menuju ke arah Kubur Tok Diwa, riwayat hidupnya masih belum begitu jelas, yang letaknya kira-kira 200 meter dari kubur Faqih Wan Musa al-Fathani.

Perjalanan diteruskan ke kubur Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani di Bendang Daya, yang merupakan ziarah penulis yang ketiga kalinya pada ketika itu.

Perjalanan diteruskan ke Pondok Padang Jelapang yang diasaskan oleh Tuah Guru Haji Ahmad Pauh, murid Syeikh Ahmad al-Fathani. Tuan Guru Haji Ahmad Pauh adalah ayah mertua Tuan Guru Haji Mahmud dan Haji Abdur Rahman atau Tok Guru Padang Ru.

Masjid Pondok Padang Jelapang adalah tempat pertama Tuan Guru Haji Sulong mengumpulkan para alim ulama bermesyuarat untuk memerdekakan Patani daripada penjajahan Siam.

Ketika itu Tuan Guru Haji Ahmad Pauh masih hidup dan merupakan ulama yang tertua di antara mereka. Ulama yang tertua kedua ialah Tuan Guru Haji Muhammad bin Idris Burmin atau lebih popular dipanggil Tok Guru Burmin. Semua ulama yang tersebut adalah termasuk keturunan dari Faqih Wan Musa al-Fathani.

KARYA FAQIH WAN MUSA AL-FATHANI

Hingga data ini ditulis, karya Faqih Wan Musa al-Fathani hanya dua buah, dan sebuah lagi hanya diketahui namanya saja sedang naskhahnya sampai sekarang belum diketemukan. Dua buah yang telah ditemui adalah manuskrip Ilmu Saraf dan Ilmu Mantiq yang ditulis dalam bahasa Arab tahun 1002 H/1593.

Walaupun ditulis dalam bahasa Arab tetapi di bahagian tepi naskhah terdapat juga catatan-catatan dalam bahasa Melayu, namun sangat sukar untuk dibaca.

Karya beliau yang belum diketemukan berjudul as-Shawab fil Bayan, ada disebut oleh Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani dalam salah sebuah karya beliau mengenai usuluddin. As-Shawab fil Bayan belum diketahui adakah ditulis dalam bahasa Arab atau pun bahasa Melayu dan tahun penulisan juga tidak diketahui.

Memerhatikan tahun Faqih Wan Musa al-Fathani menyelesaikan karyanya 1002 H/1593 itu, bererti merupakan karya ulama dunia Melayu yang tertua yang lengkap menyebut nama pengarang dan tahunnya. Ini kerana walau pun diduga sebuah karya berjudul Tarikh Patani oleh Syeikh Faqih Ali bin Wan Muhammad al-Fathani ditulis lebih awal tetapi tidak disebutkan tahun penulisannya.

Tambahan pula manuskrip yang diketemukan hanyalah berupa salinan oleh Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani yang diselesaikan tahun 1228 H/1813 M. Risalah berjudul ‘Aqaid an-Nasafi pula, yang dibahas secara panjang oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam bukunya The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century Malay Translation of The ‘Aqaid al-Nasafi memang benar disebut tahunnya 998 H/1590 M tetapi tidak diketahui nama ulama Melayu sebagai penterjemahnya.

Selain itu juga tidak jelas dari negeri Melayu (Asia Tenggara) daerah mana penterjemah risalah tersebut berasal. Oleh itu, karya Faqih Wan Musa al-Fathani yang tersebut adalah penting untuk pengkajian sejarah penulisan keislaman di dunia Melayu.