Haji Abdul Ghaniu Al-Buthuni penentu undang-undang kerajaan Buton  

Posted

Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

DALAM buku penulis berjudul Penyebaran Islam dan Salasilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan Siri 2), ada mengatakan, “Sebagai bukti bahawa Islam disebarkan di Sulawesi jauh lebih awal dari kedatangan Datuk Ri Bandang dan kawan-kawan tahun 1605 itu, bahawa salah seorang ulama keturunan Patani-Johor masih ada hubungan kekeluargaan dengan Saiyid Jamaluddin dalam tahun 815 H/1412 M menyebarkan Islam ke Pulau Buton.

“Jika kita bandingkan dengan kedatangan Saiyid Jamaluddin ke tanah besar Sulawesi (800 H/1397 M) dengan Pulau kecil yang berdekatan dengannya, iaitu Pulau Buton (815 H/1412 M) hanya selisih lebih kurang 15 tahun saja.

“Mubaligh tersebut lalu diundang oleh Raja Mulae Sangia i-Gola dan baginda langsung memeluk agama Islam. Seratus tahun kemudian seorang muballigh yang berasal dari Patani-Johor juga bernama Syarif Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman yang masih ada hubungan darah keturunan kekeluargaan dengan Saiyid Jamaluddin tiba di Pulau Buton tahun 1564, barulah raja di kerajaan Wolio dan rakyat jelata memeluk agama Islam secara massal”.

Tahun 1564 M diberikan adalah berdasarkan tulisan La Ode Malim pada kata pengantar buku Membara Diapi Tuhan, terbitan Timun Mas, Jakarta 1961, halaman 7. Tahun 1564 M kedatangan Syarif Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman di Pulau Buton yang penulis sebutkan itu perlu diteliti kembali. Ini kerana dalam Simposium Pernaskahan Nusantara Internasional IV, 18-20 Julai 2000 di Pekanbaru, Riau, penulis sempat mewawancara tokoh Buton, bernama La Niampe.

Beliau memberi catatan kepada penulis sebagai yang berikut:

1. Syeikh Abdul Wahid datang yang pertama ke Buton tahun 933 H / 1526 M.

2. Syeikh Abdul Wahid datang yang kedua ke Buton tahun 948 H/1541 M

3. Kedatangan Syeikh Abdul Wahid yang kedua kali di Buton tahun 948 H/1541 M itu bersama-sama Imam Fathani mengislamkan lingkungan Istana Buton sekaligus melantik Sultan Murhum sebagai Sultan Buton yang pertama.

Dalam informasi lain, kertas kerja Susanto Zuhdi berjudul ‘Kabanti Kanturuna Mohelana Sebagai Sumber Sejarah Butun’, menyebut bahawa Sultan Murhum, Sultan Buton yang pertama memerintah dalam lingkungan tahun 1491 M-1537 M.

Menurut Maia Papara Putra dalam bukunya, Membangun dan Menghidupkan Kembali Falsafah Islam Hakiki Dalam Lembaga Kitabullah, bahawa “Kesutanan Buton menegakkan syariat Islam ialah tahun 1538 Miladiyah”.

Oleh itu, jika kita banding tahun yang penulis sebutkan (1564 M), tahun yang disebutkan oleh La Niampe (948 H/1541 M) dan tahun yang disebutkan oleh Susanto Zuhdi (1537 M), berertilah dalam tahun 948 H/1541 M dan tahun 1564 M Sultan Murhum tidak menjadi Sultan Buton lagi, kerana masa beliau telah berakhir tahun 1537 M.

Setelah meninjau pelbagai aspek, nampaknya kedatangan Syeikh Abdul Wahid di Buton dua kali (tahun 933 H/1526 M dan tahun 948 H/1541 M) yang diberikan oleh La Niampe adalah lebih meyakinkan. Penulis tinggalkan saja tentang pertikaian penentuan tahun itu, kerana ada beberapa persoalan yang menarik perlu dibahas.

Sungguhpun dalam artikel ini kita membicarakan riwayat Syeikh Abdul Ghaniu, seharusnya Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman telah jauh kita tinggalkan. Namun begitu, penulis perlu membicarakan juga riwayat Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman kerana kemungkinan mempunyai hubungan pertalian kedua-dua ulama yang menjalankan aktivinya di Buton itu.

Syeikh Abdul Wahid disebut juga Haji Abdul Wahid dipercayai menghasilkan sebuah karya berjudul Bayanut Tauhid yang merupakan akidah menurut pemahaman secara sufi Islami.

Dalam pengembaraannya bermula dari Patani, singgah di Kepulauan Siantan, menetap di Johor dan selanjutnya ke Pulau Buton. Kemungkinan Syeikh Abdul Ghaniu yang akan diriwayatkan pada bahagian ini termasuk salah seorang keturunan Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman atau sekurang-kurangnya pertalian keturunan ilmu secara paralel.

Menarik pula untuk dibahas ialah keterangan La Niampe yang menyebut bahawa, “Kedatangan Syeikh Abdul Wahid yang kedua kali di Buton tahun 948 H/1541 M itu bersama-sama dengan Imam Fathani mengislamkan lingkungan Istana Buton sekaligus melantik Sultan Murhum sebagai Sultan Buton yang pertama”.

Apa sebab Sultan Buton yang pertama itu dilantik/dinobatkan oleh Imam Fathani? Dan apa sebabnya sehingga Sultan Buton yang pertama itu bernama Sultan Murhum, sedangkan di Patani ada satu kampung bernama Kampung Parit Murhum.

Kampung Parit Murhum berdekatan dengan Kerisik iaitulah pusat seluruh aktiviti Kesultanan Fathani Darus Salam pada zaman dahulu. Semua yang tersebut itu adalah sukar dijawab. Apakah semuanya ini secara kebetulan ataupun memang terjalin sejarah antara Patani dan Buton sejak lama yang memang belum diketahui oleh para penyelidik.

Namun, jauh sebelum ini ada orang menulis bahawa terdapat hubungan antara Patani dengan Ternate. Juga cukup terkenal lagenda bahawa orang Buton sembahyang Jumaat di Ternate.

Catatan ringkas tentang Haji Abdul Ghaniu Al-Buthuni

Penulis tidak banyak mengetahui tentang ulama ini, oleh itu untuk peringkat awal penulis merujuk kepada tulisan-tulisan putera-putera Buton sendiri, terutama La Niampe. Menurutnya, “Haji Abdul Ghaniu lahir di Buton sekitar akhir abad XVIII. Tahun 1810 pergi ke Mekah ...”.

Tahun 1810 M kira-kira bersamaan dengan tahun 1225 H, penulis jadikan titik mula perbahasan riwayat ulama yang berasal dari Buton ini. Oleh kerana Haji Abdul Ghaniu dalam tahun 1225 M/1810 M baru berangkat ke Mekah dan mula belajar di Mesir, maka bererti beliau lebih muda dari ulama Siantan bernama Syeikh Abdullah bin Muhammad Siantan yang telah menyelesaikan karya Bayanusy Syirki dalam tahun 1228 H/1813 M.

Namun, ada kemungkinan Haji Abdul Ghani Buton sebaya dengan Syeikh Ahmad Khathib bin Abdul Ghaffar Sambas yang lahir tahun 1217 H/1802 M. Bererti dalam tahun 1225 M/1810 M, Syeikh Ahmad Khathib Sambas berusia sekitar 8 tahun.

Jika Haji Abdul Ghaniu Buton ke Mekah dan Mesir dalam tahun itu baru mula belajar, maka jarak umur antara kedua-dua ulama itu tidaklah jauh selisihnya. Di sini dapat ditegaskan bahawa kedua-duanya adalah hidup dalam zaman yang sama.

Nampaknya informasi awal yang diberikan oleh La Niampe lebih mengutamakan pendidikan Haji Abdul Ghaniu adalah di Mesir, katanya “...,dan selanjutnya menetap di Kairo Mesir selama 10 tahun ...” Mekah hanyalah dalam rangka pergi haji saja, menurutnya, “... pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji...”

Penelitian yang lebih kemas masih diperlukan kerana pada zaman Haji Abdul Ghaniu belum diketahui, bahawa terdapat orang yang berasal dari tanah Jawi/Nusantara yang belajar di Mesir. Mereka menerima pelajaran tertumpu di Mekah. Jika ke Mesir pun hanyalah sebagai pelawat saja.

Sekiranya benar Haji Abdul Ghaniu Buton mendapat pendidikan di Kairo, Mesir, kita perlu mengetahui nama guru-gurunya. Penulis lebih yakin bahawa Haji Abdul Ghaniu Buton sempat belajar di Mekah. Dalam tahun 1225 M/1810 M, sewaktu Haji Abdul Ghaniu Buton itu baru ke Mekah, Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani muncul sebagai ulama yang berasal dari Jawi yang paling terkenal di Mekah.

Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani adalah rais (ketua) Syeikh Haji yang pertama. Dalam tahun yang tersebut pula beberapa karangan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, di antaranya Kifayataul Muhtaj (1204 H/1789 M), Faraidul Faraid al-Fikri fil Imamil Mahdi (1215 H/1800 M), Bisyatul Ikhwan (1220 H/1805 M) dan Idhahul Albab (1224 H/1809 M) telah dikenal oleh masyarakat Jawi/Nusantara yang datang ke Mekah zaman itu. Oleh itu, penulis yakin bahawa Haji Abdul Ghaniu Buton sempat belajar dengan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani dan ulama lainnya di Mekah.

Walau bagaimanapun penulis tidak menafikan bahawa beliau sempat ke Kairo, Mesir untuk lebih memperkemas ilmunya. Wallahu a’lam.

Hubungan antara Patani, Ternate dan Buton

Dalam buku penulis berjudul 'Penyebaran Islam dan Salasilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan Siri 1), halaman 34-35 telah penulis sebut tentang Patani di Ternate (Halmahera) di bawah subjudul Terdapat Dua Kerajaan Patani, salinan lengkapnya adalah seperti berikut, “Yang dimaksudkan dengan kalimat ‘terdapat dua kerajaan Patani’, ialah sebuah Kerajaan Patani yang terletak di Semenanjung Melayu (sudah cukup diketahui ramai) dan sebuah lagi kerajaan Patani yang terletak di Pulau Halmahera, Kepulauan Maluku, Indonesia.

“Sekiranya benar Sultan Babullah (Sultan di Ternate) adalah putera Sultan Abu Abdullah Umdatuddin (Cam) yang asal usulnya dari Patani maka tidaklah mustahil bahawa kerabat Diraja Patani Semenanjunglah yang meng-asaskan berdirinya kerajaan Patani di Ternate (Halmahera) itu”.

Pada bahagian awal riwayat ini disebutkan pelantikan/penobatan Sultan Murhum atau Sultan Buton yang pertama dilakukan oleh Imam Fathani. Mengenai Imam Fathani ini pula masih dipersoalkan adakah datang dari Patani, (di Semenanjung/Segenting Kera) atau beliau telah lama domisil/tinggal di Patani (Halmahera/Ternate).

Oleh sebab hubungan Patani (di Semenanjung/Segenting Kera) dengan Halmahera/Ternate, dan hubungan Halmahera/Ternate yang terjalin sejak lama dengan Buton, maka tidak mustahil terjalin hubungan antara Patani (di Semenanjung/ Segenting Kera) dengan Buton.

Hubungan Patani dengan Johor pula sangat erat melalui perkahwinan kerabat diraja, ulama dan orang awamnya. Barangkali Haji Abdul Ghaniu Buton yang dikatakan sewaktu pulang dari tanah Arab tidak langsung ke Buton, tetapi sempat tinggal di Johor disebabkan kerana jalinan keakraban yang penulis sebutkan.

Malah, terjadi perkahwinan antara anak lelaki Haji Abdul Ghaniu Buton dengan puteri Sultan Johor, seperti disebutkan oleh La Niampe. Kalau memang dikenal nasab dan keturunan seorang bangsawan atau orang baik-baik, pada zaman itu tidaklah mudah untuk berkahwin dengan seorang puteri seseorang sultan.

Dalam sejarah terdahulu dari ini, pernah terjadi perkahwinan antara seorang bangsawan Buton dengan puteri Raja Haji asy-Syahidu fi Sabillah bin Upu Daeng Celak. Walaupun ayahnya berasal dari Bugis/Luwuk, namun beliau lebih diakui sebagai golongan Diraja Riau-Johor.

Dalam hal ini, kemungkinan Haji Abdul Ghaniu Buton adalah keturunan salah seorang ulama yang datang ke Buton, dan dalam hal ini adalah Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman yang melayakkan anak laki-laki beliau dapat kahwin dengan puteri Sultan Johor. Wallahu a’lam.

Pengaruh terhadap Sultan Buton dan masyarakat

La Niampe menulis, “Pada tahun 1824, ketika itu La Ode Muhammad Qaimuddin baru dilantik menjadi Sultan Buton XXIX, memanggil Haji Abdul Ganiu agar kembali ke Buton untuk membantunya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan kesultanan. Beliau mendapat jabatan sebagai kenepulu, yang tugasnya selain secara rahsia memperhatikan segala jenis keluhan rakyat, juga secara lahiriah menjadi pelindung dan penasihat sultan. Di Buton beliau dinobatkan sebagai salah seorang ulama besar. Beliau berjaya mendirikan sekolah agama yang pertama di Buton yang diberi nama Zawiah”.

Demikianlah di antara tulisan La Niampe, tiada ruang untuk penulis berkomentar lebih panjang, kerana dapat dirujuk kertas kerja La Niampe yang membagai kewibawaan ulama Buton itu pada subjudul C.

Nasihat Haji Abdul Ganiu Kepada Sultan La Ode Muhammad Idrus Qaimuddin. Di bawahnya dibahagi lagi kepada dua iaitu “1. Nasihat Tentang Pelaksanaan Peraturan dan 2. Nasihat Tentang Penegakkan Hukum”.

Keseluruhan kertas kerja tersebut padat dengan puisi-puisi Haji Abdul Ghaniu Buton dalam bahasa Wolio dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

Sekianlah yang dapat penulis paparkan tentang ulama Buton, ucapan terima kasih kepada sahabat penulis La Niampe, Maia Papara Putra dan tokoh-tokoh Buton lainnya kerana daripada tulisan mereka, penulis dapat memperkenalkan tokoh ulama besar Buton dalam artikel ini.

* Koleksi tulisan Allahyarham Wan Mohd. Shaghir Abdullah.


This entry was posted on 03 October 2007 at Wednesday, October 03, 2007 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment