Syeikh Abdul Wahhab Siantan mufti dan guru kerajaan Riau-Lingga  

Posted

Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah


APABILA kita menoleh kebelakang dalam membicarakan ulama-ulama abad ke-18, kebanyakannya berdasarkan tarikh kelahiran ataupun hasil penulisan beberapa orang ulama dunia Melayu yang hidup pada zaman yang sama. Antara yang dapat dikesan tarikh lahir dan wafat ialah Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, lahir pada 15 Safar 1122 H/9 Mac 1710 M, wafat 6 Syawal 1227 H/13 Oktober 1812 M.

Ini bererti ulama yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan tersebut lebih muda sekitar setahun lebih sedikit jika dibandingkan dengan Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan yang lahir pada tahun 1120 H/1708 M.

Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, Ibnu Syeikh Abdul Mu’thi Ibnu Syeikh Muhammad Shalih, Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari dan Syeikh Abdul Ghafur bin Abbas al-Maduri dapat dihubungkan dengan tahun-tahun kehidupan Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan.

Pelbagai sumber riwayat juga dapat dibandingkan dengan tahun kemunculan penulisan yang terdapat pada kitab-kitab yang mereka hasilkan.

Nampaknya yang termuda antara mereka ialah Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Sewaktu Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan meninggal dunia pada tahun 1239 H/1824 M, Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani telah muncul sebagai seorang ulama besar yang terkenal dan sebelum tahun tersebut ulama yang berasal dari Patani itu telah menghasilkan beberapa karangan.

Walau bagaimanapun, memperhatikan tahun kelahiran Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan pada tahun yang tersebut diperkirakan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani adalah seangkatan atau sebaya dengan Syeikh Abdullah Siantan, iaitu salah seorang anak Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan. Syeikh Abdullah bin Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan juga adalah seorang ulama besar yang menghasilkan penulisan.

Pada masa yang sama Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan dan Syeikh Abdul Ghafur bin Abbas al-Maduri memainkan peranan yang sangat penting dalam istana kerajaan Riau-Lingga. Ada riwayat yang pasti bahawa Syeikh Abdul Ghafur bin Abbas al-Maduri pernah membai’ah Thariqat Khalwatiyah-Sammaniyah kepada Raja Ali bin Daeng Kemboja, Yang Dipertuan Muda Riau ke-V dan tokoh-tokoh Riau-Lingga lainnya. Thariqat Khalwatiyah-Sammaniyah pula adalah thariqat yang diamalkan oleh Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani dan juga Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan.

Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan, ulama yang berasal dari Kepulauan Siantan yang terletak di Laut China Selatan yang diriwayatkan ini lahir pada tahun 1120 H/1708 M, dan wafat tahun 1239 H/1824 M pada usia 119 tahun, menurut hitungan tahun Hijrah atau 116 tahun menurut hitungan tahun Masihi.

Hampir semua ulama yang tersebut di atas dirahmati oleh Allah dengan berumur panjang, melewati 100 tahun. Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari wafat dalam usia lebih kurang 105 tahun, Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani yang dipercayai hilang dalam Perang Kedah dan Patani melawan Siam pada tahun 1244 H/1828 M juga melebihi usia 100 tahun.

Dari satu segi ada sedikit persamaan riwayat antara ulama yang berasal dari Banjar dan Siantan itu setelah kedua-dua pulang ke tanah air. Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari dilantik sebagai Mufti Kerajaan Banjar dan Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan dilantik menjadi Mufti Kerajaan Riau-Lingga pada masa pemerintahan Yang Dipertuan Muda Riau-Lingga ke-6 (1805-1831 M).

Pada masa pemerintahan Yang Dipertuan Muda Raja Ja’far, Mufti Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan membina sebuah Masjid Jami’ Penyengat Inderasakti yang diperbuat daripada putih telur yang sangat terkenal itu. Dengan terbinanya masjid tersebut bererti dakwah dan pendidikan Islam di kerajaan Riau-Lingga tambah lebih menyerlah dan pada masa yang sama para ulama ramai yang datang.

Maklumat terawal tentang Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan adalah berdasarkan beberapa catatan dan surat Raja Ali Haji yang berbunyi: “... iaitu namanya Tuan Haji Abdul Wahhab, satu ulama yang besar lagi Mufti di dalam Riau-Lingga, umurnya seratus enam belas tahun. Ada kuburnya di Pulau Penyengat, di atas bukit bersama-sama dengan kubur Habib Syaikh, kubur Marhum Teluk Ketapang....”

Murid-murid

Raja Ali Haji, pujangga Melayu yang sangat terkenal, pernah mengirim surat kepada pembesar Belanda bernama Von de Wall mengatakan bahawa Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan, Mufti Riau-Lingga, adalah guru kepada Yang Dipertuan Muda Raja Ja’far dan guru pula kepada orang tuanya Engku Haji Tua, iaitu Raja Haji Ahmad bin Raja Haji. Sekitar empat tahun setelah Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan meninggal dunia, tepatnya pada tahun 1243 H/1827 M, Raja Haji Ahmad bin Raja Haji termasuk putera beliau Raja Ali Haji pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji.

Sewaktu berada di Mekah, kedua-dua Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji sempat belajar dalam waktu yang pendek dengan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Jika kita telusuri maklumat ini secara teliti dapat disimpulkan bahawa memang telah ada hubungan antara Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan dan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani.

Penulisan

Penulisan yang diselenggarakan oleh Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan pada pandangan saya telah mendahului semua penulisan yang berasal dari Riau-Lingga, kerana dipercayai ketika Raja Haji Ahmad bin Raja Haji masih belajar dengan beliau, ulama Siantan itu telah menghasilkan karangan.

Raja Haji Ahmad bin Raja Haji telah mendahului penulisan yang dilakukan oleh anak beliau, Raja Ali Haji, yang terkenal itu. Oleh hal yang demikian pengaruh keilmuan Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan terutama dalam bidang karang-mengarang adalah sangat besar terhadap tokoh-tokoh yang berasal dari Riau-Lingga.

Surat Raja Ali Haji kepada Von de Wall memberi gambaran bahawa ulama yang berasal dari Siantan itu telah menterjemahkan sebuah hikayat daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Raja Ali Haji menulis, “... Adalah asal hikayat bahasa Arab, diterjemahkan daripada bahasa Parsi. Yang membawanya Habib Syaikh bangsa Saqaf. Maka dimelayukan oleh guru ayah saya Engku Haji Tua, iaitu namanya Tuan Haji Abdul Wahhab....”

Selanjutnya karya yang tersebut mendapat perhatian Von de Wall. Raja Ali Haji sendiri telah menerima naskhah itu daripada pembesar Belanda itu. Raja Ali Haji menulis, “Syahdan adalah memaklumkan kepada tuan hal surat Golam yang tuan berikan kepada tangan saya hari itu, sudahlah saya periksa daripada awalnya hingga akhirnya.

“Maka saya dapat ralatnya ada kira-kira lima puluh dua tempat, ada yang tertinggal perkataan, ada yang salah perkataannya, ada yang diganti orang hurufnya dan bahasanya. Apa lagi yang tentang bahasa Arabnya, ada kira-kira saya yang tertinggal tukang atur kalimah itu, atau tukang membacanya, atau naskhahnya memang sudah dirosakkan orang atau diubah orang, wallahualam, tiadalah saya tahu. Akan tetapi jika dibetulkan kira-kira sepuluh hari boleh betul....”

Terjadi banyak kesalahan cetak dalam sesuatu karangan seperti yang disebut oleh Raja Ali Haji di atas sebenarnya bukan sahaja berlaku pada Hikayat Golam karya Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan tetapi juga pernah berlaku pada karya-karya lainnya. Pengalaman Raja Ali Haji dalam bidang tersebut juga pernah dinyatakan oleh Syeikh Ahmad al-Fathani dalam Hadiqah al-Azhar. Dalam kitab itu beliau nyatakan tentang melaksanakan pentashhihan kitab Hidayah as-Salikin karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani.

Raja Ali Haji ialah seorang tokoh yang sangat mengasihi pernaskhahan karya ulama Melayu, apatah lagi ulama yang dikasihinya seperti Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan. Oleh itu beliau nyatakan, “Syahdan yang saya terlalu dukacita melihatnya, sebab kerana hikayat itu keluarnya dari Riau Pulau Penyengat ini, dari dalam kota tempat kediaman saya serta ayah saya....”

Kata Raja Ali Haji seterusnya, “Maka sekarang ini hendak kita betulkan semuanya terlalu susah, sudah tercetak beberapa banyak, melainkan fikiran saya satu saja, yang betul tinggal kepada tuan, yang sahnya boleh taruh pada akhirnya.

“Inilah Hikayat Golam yang karangan Mufti Haji Abdul Wahhab guru Yang Dipertuan Muda Raja Ja'far serta segala saudaranya di dalam Riau Pulau Penyengat.

“Boleh kita cari naskhah asalnya dan tahun masa dia mengarang itu.

“Kemudian apabila sudah betul baharu kita suruh baca kepada satu orang, kita mendengarnya sama-sama kira-kira satu hari di dalam dua jam. Kira-kira empat lima hari habis hikayat itu. Demikianlah fikiran saya, jika tidak begitu, tentulah rosak memanjang karangan orang tua itu....”

Pandangan Raja Ali Haji di atas dapat kita fahami bahawa walaupun ketika itu adalah pada zaman pemerintahan Belanda, namun untuk menyelamatkan sesuatu naskhah karya kewarisan adalah sangat penting campur tangan pihak pemerintah. Sekarang kita telah merdeka, oleh itu pandangan Raja Ali Haji demi menyelamatkan karya Melayu, sebagai khazanah penting kewarisan bangsa Melayu, secara keseluruhannya perlu diperkukuh dan diperhebatkan.

Pentashhihan

Surat Raja Ali Haji kepada Von de Wall, tarikh 29 Rejab 1283 H, pula dinyatakan, “... Istimewa pula yang saya senantiasa ketika harap juga akan pertolongan tuan atas saya, perkara pertama, menutup kemaluan (maksudnya: perasaan malu, pen:) saya daripada segala kitab-kitab karangan saya atau karangan ulama saya Haji Abdul Wahhab, yang sudah rosak perkataannya yang dicetak-cetak orang di dalam Betawi pada beberapa tempat. Jikalau tiada dibetulkan jadilah berpanjangan aib saya dan aib ulama saya itu.”

Kalimat Raja Ali Haji yang mengambil perhatian terhadap karya Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan di atas (surat tahun 1281 H dan 1283 H) dapat kita bandingkan dengan kenyataan Syeikh Ahmad al-Fathani ketika mentashhih Hidayatus Salikin karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani (tahun tashhih 1298 H).

Nampaknya Raja Ali Haji mengalami kegagalan memperkenal, menerbit dan menyebarluaskan karya Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan itu, tetapi Syeikh Ahmad al-Fathani ternyata mencapai keberhasilan yang besar kerana karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani yang pernah ditashhih oleh Syeikh Ahmad al-Fathani itu masih tetap tersebar tiada henti-hentinya diterbitkan orang hingga sekarang ini.

Bahkan hampir semua kitab ulama yang seangkatan Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani yang pernah ditashhih dan diterbitkan oleh Syeikh Ahmad al-Fathani demikian juga masih berada di pasaran dan diajarkan orang. Sekiranya karya Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan yang disebut oleh Raja Ali Haji itu pernah ditangani oleh Syeikh Ahmad al-Fathani dan diterbitkan di Asia Barat seperti kitab-kitab lainnya tentu saja akan masih kekal ia di pasaran kitab sebagaimana kitab-kitab lainnya. Dipercayai karangan Syeikh Haji Abdul Wahhab Siantan itu tiada pernah sampai ke tangan Syeikh Ahmad al-Fathani.
This entry was posted on 12 November 2006 at Sunday, November 12, 2006 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment