Kiai Abdul Madjid ulama Madrasah At-Taufiqiyah  

Posted

Koleksi tulisan Allahyarham
Wan Mohd. Shaghir Abdullah

Ulama kali ini adalah sangat terkenal di daerah Nusapati bagi Kabupaten Pontianak yang terletak Kepulauan Kalimantan Barat, Indonesia. Ulama yang dimaksudkan ialah Kiai Abdul Madjid Ismail.

Semasa hayatnya, beliau sangat aktif dalam menyebarkan dakwah Islamiah dengan mengajar di serata masjid-masjid.

Beliau adalah penyambung pimpinan Madrasah at-Taufiqiyah, yang diasaskan oleh bapa saudaranya iaitu, Sulaiman Sa’ad.

Asal-usul

Tokoh yang dikenali dengan Ustaz Madjid ini dilahirkan pada 24 Julai 1924 di Kuala Secapah, Mempawah, iaitu salah satu daerah di Kabupaten Pontianak, Indonesia.

Bapanya bernama Ismail Sa’ad manakala ibunya, Fatimah Tereng bin Ahmad yang berasal dari Banjar Masin.

Bapa beliau iaitu Ismail Sa’ad juga adalah generasi yang pertama bersama-sama mendirikan Madrasah at-Taufiqiyah tersebut bersama-sama adik-beradiknya yang lain.

Pendidikan

Kiai Haji Abdul Madjid Ismail memulakan pendidikan di Madrasah Nurul Falah wan-Najah di Sungai Bakau Besar (Indonesia). Kemudian meneruskan pengajiannya di Madrasah at-Taufiqiyah, yang merupakan sekolah yang diasaskan dari ahli keluarga beliau sendiri, iaitu bapa saudaranya bernama Sulaiman Sa’ad.

Selain belajar di madrasah-madrasah, beliau juga menuntut ilmu dengan ulama-ulama yang ada pada zamannya di sekitar Kabupaten Pontianak. Malahan beliau banyak menuntut ilmu melalui ahli keluarganya sendiri iaitu bapa dan bapa saudaranya tersebut.

Perkahwinan

Beliau berkahwin sebanyak dua kali. Melalui isteri pertamanya, iaitu Fatimah Abdul Rahman dikurniakan lima anak, iaitu Rohani, Muhaibah, Sa’adiah, Zamhariyah dan Hamidiyah.

Setelah kematian isteri yang pertama, beliau berkahwin dengan Dariyah Abdul Azim dan mendapat tujuh anak iaitu Mohd. Rahimi, Hakimah, Mohd Syaukani, Ahmadiy, Mohd. Syazili, Mohd. Ambari dan Mohd. Habibi.

Anaknya, Mohd. Rahimi mengatakan bahawa kesemua anak beliau mendapat pendidikan asas di Madrasah at-Taufiqiyah tersebut. Seterusnya melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Antaranya Mohd. Syazili dan Mohd. Ambari meneruskan pengajian ke Pondok Pesantren Darullughah Wad Dakwah, di Bangil, Jawa Timur iaitu sebuah pondok pesantren yang terkenal di Indonesia kerana melahirkan ramai yang menjadi ulama dan tokoh masyarakat.

Anak-anak beliau lainnya pula ada yang meneruskan pengajian di universiti-universiti tempatan di sekitar Kabupaten Pontianak.

Hasil didikan beliau yang amat menitikberatkan pengajian Islam, anak-anaknya menjadi insan yang berjaya dan berbakti kepada masyarakat.

Antara yang mengikuti jejak langkah beliau adalah Mohd. Rahimi, yang kini menjadi pemimpin madrasah at-Taufiqiyah tersebut, dengan dibantu oleh adik-adiknya yang lain.

Anak beliau Mohd. Syazili pula sangat aktif mengajar di masjid-masjid dengan pelbagai cabang ilmu kepada masyarakat tempatan.

Pengalaman

Kiai Abdul Madjid mula memimpin Madrasah at-Taufiqiyah tersebut pada tahun 1950. Pimpinan beliau bermula di peringkat rendah yang disebut sebagai Madrasah Ibtidaiyah at-Taufiqiyah.

Setelah itu, beliau memimpin di peringkat menengah yang digelar sebagai Madrasah Tsanawiyah at-Taufiqiyah dari tahun 1970 sehingga 1980. Setelah itu, beliau bersara dan berkhidmat sebagai penasihat bagi pimpinan madrasah tersebut.

Namun begitu, beliau yang sememangnya cintakan ilmu ini meneruskan dakwah dengan mengajar di masjid-masjid, dan di majlis-majlis Ta’lim. Beliau seorang yang sangat aktif dengan Majlis Ta’lim dari tahun 1950 hinggalah kewafatannya.

Selain dalam keilmuan, beliau juga menitikberatkan soal kepimpinan. Beliau pernah menyandang sebagai wakil rakyat bagi kawasannya, yang disebut sebagai Dewan Perwakilan rakyat Daerah dari tahun 1987 hingga 1992. Beliau juga menjadi ahli dalam Nahdhatul Ulama (NU) di Indonesia, dan pernah menyandang jawatan sebagai Ketua Dua dan Badan Penasihat.

Sejarah Madrasah at-Taufiqiyah

Madrasah at-Taufiqiyah yang pernah dipimpin oleh ulama yang dibicarakan ini adalah diasaskan oleh bapa saudara beliau iaitu, Sulaiman bin Sa’ad. Nama madrasah ini diambil dari nama Penembahan Muhammad Taufiq Aqamuddin, iaitu yang terakhir kerajaan Mempawah.

Baginda merupakan seorang sultan dan seorang pemimpin yang sangat mencintai para ulama. Hubungan baginda dengan ulama juga sangat rapat sehingga banyak nasihat dalam hal-hal pemerintahan baginda, dirujuk kepada ulama. Baginda juga diketahui menguasai pelbagai bidang ilmu keislaman.

Lantaran kerana cinta dan kasih Baginda terhadap para ulama juga terhadap ilmu pengetahuan, Baginda amat menyokong penubuhan madrasah at-Taufiqiyah tersebut.

Madrasah at-Taufiqiyah didirikan pada 20 April 1935M dengan hasil kerjasama oleh beberapa tokoh-tokoh agama pada zaman tersebut, iaitu:

lSulaiman bin Sa’ad

lIsmail bin Sa’ad

lAhmad bin Sa’ad

lArasib bin Basuk

Pada awal penubuhannya, madrasah ini hanya berstatus Madrasah Diniyah, iaitu hanya mengajar dalam mata pelajaran yang berkaitan agama Islam seperti fikah, tauhid, akidah dan sebagainya.

Dalam pimpinan awal iaitu di bawah Ustaz Sulaiman, Madrasah at-Taufiqiyah ini berjalan dengan baik, hinggalah kedatangan tentera Jepun ke Indonesia pada tahun 1940. Pada waktu kedatangan tentera jepun tersebut, Madrasah at-Taufiqiyah terpaksa ditutup selama lebih kurang lima tahun iaitu sehingga tahun 1945.

Dalam pada itu juga, pengasasnya Sulaiman Bin Sa’ad kembali ke rahmatullah pada 22 September 1944. Maka dinamakan masyarakat setempat tahun tersebut dengan tahun dukacita kerana kehilangan seorang pemimpin masyarakat yang disegani.

Menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Madrasah at-Taufiqiyah dibuka dan diteruskan semula, dengan dipimpin oleh pengurus baru yang merupakan adik Sulaiman iaitu, ustaz Ahmad Sa’ad.

Beberapa pembaharuan dijalankan, antaranya status Madrasah Diniyah berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah adalah pengajian di peringkat rendah dengan penambahan mata pelajaran akademik seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris, Matematik dan sebagainya.

Dalam pimpinan Ustaz Ahmad Bin Sa’ad, Madrasah at-Taufiqiyah berjalan dengan baik dan maju. Namun ditakdirkan pada 13 November 1956, beliau pula kembali ke rahmatullah.

Bagi melantik pimpinan yang baru, diadakan mesyuarat di antara ahli-ahli dalam Madrasah at-Taufiqiyah dan masyarakat setempat, dan akhirnya sepakat melantik Abdul Madjid, iaitu ulama yang dibicarakan ini.

Di bawah pimpinan beliau, maka madrasah tersebut semakin pesat membangun sehingga status Madrasah Ibtidaiyah meningkat. Dengan perkembangan tersebut, maka pada tahun 1971 didirikan pula Madrasah Tsanawiyah at-Taufiqiyah, iaitu pengajian bagi peringkat menengah bawah. Antara pendiri-pendiri Madrasah Tsanawiyah adalah:

lUstaz Abdul Madjid Ismail

lDawaer bin Ismail

lUstaz Syamsuddin Abdur Rahman

lAbdullah Yusof

Perkembangan Madrasah at-Taufiqiyah semakin meningkat dari semasa ke semasa. Disebabkan peningkatan tersebut, maka pada tahun 1986 didirikan pula Madrasah Aliyah.

Madrasah Aliyah pula adalah peringkat menengah atas, iaitu sebelum ke peringkat berstatus universiti.

Namun Madrasah Aliyah tersebut hanya bertahan selama enam tahun sahaja. Ini kerana ia tidak diakui oleh Departmen Agama (Majlis Agama) kerana tidak memenuhi syarat-syarat penubuhan Madrasah Aliyah.

Syarat yang tidak dapat dipenuhi adalah disebabkan lokasi Madrasah at-Taufiqiyah tersebut adalah di kawasan desa. Menjadi salah satu syarat bahawa untuk menubuhkan Madrasah Aliyah hendaklah di wilayah atau bandar daerah, dan tidak boleh di kawasan desa atau kampung.

Madrasah at-Taufiqiyah pula adalah didirikan di kawasan desa, maka tidak dapat memenuhi syarat tersebut. Selain itu, antara syarat lain adalah tidak mempunyai Badan Hukum.

Maka pada tahun 1988, Abdul Madjid mengajukan kepada Badan Hukum untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Islamiyah at-Taufiqiyah. Akhirnya pada tahun 1989, Madrasah Aliyah sudah mempunyai Badan Hukum pada 13 April 1989.

Selain itu, Abdul Madjid mempunyai keinginan yang kuat untuk menampung anak-anak yatim dan kurang kemampuan dalam pendidikan mereka. Selanjutnya pada 1 Januari 1991, beliau menubuhkan Pondok Pesantren at-Taufiqiyah yang bertujuan untuk pengajian yang tidak formal kepada masyarakat setempat.

Sehingga kini Madrasah at-Taufiqiyah, mahu pun Pondok Pesantren at-Taufiqiah berjalan dengan baik dan ramai lepasan-lepasannya yang berjaya dan berbakti kepada masyarakat.

Adapun lokasi untuk penubuhan Madarash at-Taufiqiyah merupakan wakaf dari Tereng Ahmad. Tereng ialah bapa kandung Fatimah, iaitu ibu kepada ulama ini, manakala lokasi bagi Pondok Pesantren at-Taufiqiyah berserta Asrama putra dan putri adalah wakaf daripada ulama yang dibicarakan ini.

Kembali ke rahmatullah

Ustaz Abdul Madjid kembali ke rahmatullah pada 24 Mei 2007, iaitu pada hari Selasa sekitar pukul 3 petang. Beliau meninggal pada usia 83 tahun disebabkan sakit tua.

Pemergian beliau sangat dirasai sekalian lapisan murid-murid, masyarakat setempat dan kaum keluarganya. Ini kerana sifat-sifat beliau adalah sangat disegani, di samping suka menghulurkan bantuan terutama kepada anak-anak yatim, janda-janda dan fakir miskin.

Bantuan yang dihulurkan bukan sahaja berbentuk material malah mencurahkan ilmu tanpa sebarang bayaran. Malahan sehingga akhir hayatnya, beliau masih tidak jemu-jemu mengajar dan berdakwah walaupun dalam keadaan terlantar sakit.

Dengan pemergian beliau, maka Yayasan Pendidikan Islamiyah at-Taufiqiyah kini dipimpin oleh anak lelaki sulung beliau iaitu Mohd. Rahimi. Madrasah Tsanawiyah pula dipimpin oleh Mohd. Ambari Abdul Madjid

Pondok Pesantren at-Taufiqiyah pula diurus oleh Mohd. Syazili Abdul Madjid. Kesemua urusan pentadbiran madrasah tersebut dipimpin sepenuhnya oleh anak-anak beliau.

Demikianlah sekilas sejarah berkenaan ulama yang berasal dari kepulauan Kalimantan Barat ini, dan mengenai sejarah berdirinya Madrasah at-Taufiqiyah dan Pondok Pesantren at-Taufiqiyah tersebut. Sehingga kini madrasah tersebut sudah berusia 73 tahun.


This entry was posted on 05 May 2008 at Monday, May 05, 2008 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment