Ulama-ulama Pontianak dan karya mereka (bhg.2)  

Posted


Koleksi tulisan ALLAHYARHAM WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH
Sebelum ini telah dibicarakan secara ringkas mengenai ulama-ulama yang berasal dari Kalimantan Selatan iaitu Banjar, dan disentuh juga sebahagian ulama yang berasal dari Pontianak.

Pontianak merupakan ibu negeri bagi Kalimantan Barat (Indonesia) dan terdapat banyak Kabupaten (daerah) di dalamnya yang juga banyak melahirkan ulama dan tokoh yang akan dibicarakan. Antara daerah-daerah yang dimaksudkan adalah Ketapang, Mempawah, Sambas, Sanggau dan Sintang.

Namun, artikel ini masih membicarakan kesinambungan daripada ulama dan tokoh yang berasal dari Pontianak serta pengkaryaan mereka. Antaranya adalah seperti berikut:-

Pangeran As-Saiyid As-Syarif Abdur Rahman Bin Saiyid Yusuf Al-Qadri

Tokoh istana Kerajaan Pontianak ini menghasilkan sebuah karangan yang diberi judul Catatan Pangeran Abdur Rahman Bin Sulthan Yusuf Al-Qadri. Diselesaikan pada 9 Rejab 1295H.

Kandungan ringkas merupakan pelbagai peristiwa sewaktu Sultan Syarif Yusuf Al-Qadri membina Maqam Batu Layang, iaitulah makam Sultan Syarif Abdur Rahman al-Qadri (pendiri Kerajaan Pontianak) dan para kerabat baginda.

Haji Ismail Bin Haji Musthafa Pontianak

Riwayat hidup Haji Ismail bin Haji Musthafa belum diketahui dengan jelas. Namun karya beliau yang telah ditemui ada dua iaitu:

1. Ilmu al-Hikmah wa at-Thib atau Hikmah dan Perubatan. Judul sebenar tidak diketahui, mulai disalin dari buku Haji Musthafa Bin Haji Mahmud pada malam Selasa, di Kampung Tambelan, 9 Rejab 1298H, dan diselesaikan pada 19 Rejab 1302H.

Kandungannya membicarakan ilmu hikmah dan pelbagai jenis perubatan dalam bentuk wakaf, doa, fadilat ayat, ilmu astronomi, jampi-jampi Melayu, tumbuh-tumbuhan, organ binatang dan lain-lain.

Masih dalam bentuk manuskrip yang diperoleh di Pontianak pada 6 Syawal 1422H/20 Disember 2001M di persekitaran Keraton Qadriyah (Istana Kesultanan Pontianak).

2. Ilmu Perubatan Melayu, diselesaikan pada hari Rabu, bulan Zulhijjah 1325H. Kandungan membicarakan perubatan yang bersumberkan tumbuh-tumbuhan di alam Melayu sendiri. Masih dalam bentuk manuskrip yang diperoleh di Pontianak pada 6 Syawal 1422H/20 Disember 2001M di persekitaran Keraton Qadriyah (Istana Kesultanan Pontianak).

Sultan Syarif Hamid bin Syarif Utsman al-Qadri Pontianak

Sultan kerajaan Pontianak yang menghasilkan karangan selain Syarif Utsman al-Qadri ialah Sultan Syarif Hamid bin Syarif Utsman al-Qadri. Di antara karya baginda yang telah ditemui ialah Syair Ibadat. Tercatat selesai penulisan, “Tamat hazal kitab Allah s.w.t, Syair Ibadat pada yaum al-Ahad, jam pukul delapan malam betul, kepada tiga puluh hari bulan, tanpa dinyatakan tahun”. Kandungannya membicarakan nasihat dan pelajaran agama Islam. Manuskrip diperoleh di Kampung Bugis, Pontianak di persekitaran istana Qadriyah/Istana Sultan Pontianak.

Haji Daeng Mangemba Abdullah Bin Sulaiman Ahmad Muhammad Sunur Kampung Bugis

Walaupun selama ini cukup popular mengenai peristiwa anak Raja Bugis lima bersaudara termuat dalam Salasilah Bugis dan Melayu oleh Raja Ali Haji, namun masih terdapat karya-karya lain yang membicarakan perkara itu.

Di antaranya termasuklah karya yang berjudul Sejarah Lima Orang Upu Bersaudara Menyerang Riau oleh Haji Daeng Mangemba Abdullah, seorang Bugis dilahirkan di Pontianak.

Kandungan karya ini menceritakan tentang lima putera Bugis berasal dari Luwuk membantu Raja Sulaiman yang berperang melawan Raja Kecil Siak. Kemudian terjadi jalinan perkahwinan mereka di negeri-negeri Melayu dan Aceh.

Manuskrip yang ditemui tidak terdapat tahun mulai atau pun selesai penulisan. Manuskrip diperolehi di Pontianak, pada 29 Muharam 1423H/12 April 2002M.

Haji Abdus Shamad Bin Encik Harun

Nama lengkap ialah Haji Abdus Shamad bin Encik Harun bin Malim Bungsu. Ibunya bernama Ruqaiyah binti Haji Abdul Qadir bin Haji Abdul Ghani. Tokoh ini adalah abang kepada Muhammad Umar bin Encik Harun. Lahir di Kampung Tambelan, Pontianak, malam Selasa pukul 12, pada 5 Syawal 1264H. Wafat hari Selasa, pukul 7 pagi, pada 4 Syawal 1343H, dalam usia 79 tahun.

Karyanya yang telah ditemui ialah Rumus Hisab dan Jurnal Pelayaran, diselesaikan tahun 1316H. Kandungan merupakan rumus hisab atau perkiraan barangan yang semuanya menggunakan kod tertentu. Selain itu juga dibicarakan Perkara Jurnal Pelayaran Dari Kuala Pontianak Pergi Di Tanah Jawa Dan Serta Pergi Di Kutaringin Pergi Di Banjarmasin.

Manuskrip tersebut diperoleh di Pontianak pada 6 Syawal 1422H/20 Disember 2001M di persekitaran Keraton Qadriyah (Istana Kesultanan Pontianak).

Sheikh Husein Bin Sulaiman Al-Jawi Al-Funtiani

Sesudah Sheikh Utsman bin Syihabudin Al-Funtiani ulama Pontianak yang namanya juga dikenal di seluruh Nusantara ialah Sheikh Husein bin Sulaiman al-Funtiani. Ada tiga karangannya pernah beredar dalam pasaran kitab di Nusantara.

Syeikh Husein bin Sulaiman al-Jawi al-Funtiani meninggal dunia di Surabaya sewaktu akan menziarahi salah seorang gurunya di Pulau Madura. Barangkali guru yang dimaksudkan ialah Sheikh Khalil al-Bankalani. Tiga judul karangan Sheikh Husein bin Sulaiman al-Funtiani yang tersebar di Nusantara ialah:

1. Babul Jum’ah , diselesaikan pada 28 Jamadilawal 1316H di Belitung. Kandungan membicarakan hukum Jumaat. Cetakan yang pertama oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 1317H. Selain cetakan ini sentiasa dicetak pada bahagian tepi karya beliau Tuhfatur Raghibin.

2. Tuhfatur Raghibin fi Taqlidil Qauli bi Shalatil Jum’ati bi Dunil Arba’in, diselesaikan pada 27 Syawal 1319H. Kandungan membicarakan hukum Jumaat. Cetakan yang pertama oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah pada 1319H.

Terdapat berbagai-bagai edisi cetakan di antaranya Mathba’ah at-Taraqqil Majidiyah al-Uthmaniyah, Mekah, pada akhir Muharam 1332H. Cetakan ini ditashih oleh Sheikh Idris bin Husein al-Kalantani. Terdapat juga edisi cetakan Mathba’ah at-Taqaddum al-‘Ilmiyah, Mesir, Syawal 1348. Cetakan ini ditashih oleh Haji Abdullah bin Ibrahim al-kadi (Kedah).

3. Nuzhatut Tharaf fi Auzani ‘Ilmis Sharfi, diselesaikan pada 6 Syawal 1321H di Mekah. Kandungannya membicarakan ilmu sharaf. Cetakan pertama di Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah pada 16 Safar 1322H. Dicetak atas zimmah Sheikh Muhammad Majid bin Muhammad Shalih al-Kurdi al-Makki.

Mengenai Sheikh Husein bin Sulaiman al-Funtiani ini agak ringkas dapat diketahui daripada tulisan cucu murid beliau, bernama Haji Abu Bakar bin Abdul Ghani al-Funtiani dalam karyanya berjudul Rajaul Mustarhim fit Takhtim wat Taslim wat Tarhim.

Pada halaman 26 terdapat catatan, “Adalah tarhim yang dianjurkan oleh datuk guru kami al-Allamah Husein Pontianak seperti yang ditulis akan datang. Adalah Tok Guru Husein bin Sulaiman ini satu masa dengan guru kami Sheikh Mukhtar bin ‘Atharid al-Batawi al-Bughri, dan guru kami al-Allamah Utsman Sarawak, dan guru kami asy-Sheikh Abdul Qadir Mandailing, dan asy-Sheikh Ahmad Khathib Minkabau.

Husein Sulaiman ini hafiz al-Quran , cantik parasnya, al-amil ash-shalih. Ia mengambil ilmu daripada ulama Mekah Muusyarrafah, seperti Husein al-Habsyi dan lain-lain. Aku tidak tahu ahli Pontianak yang lebih alim daripadanya. Berkata guru kami asy-Sheikh Abdul Qadir Mandailing, “Kalau Husein bin Sulaiman tidak selalu turun ke Jawi nescaya boleh ia mengajar di Masjid al-Haram di waktu Daulah al-Uthmaniyah itu, Asy-Sheikh Abdul Qadir berkata bagiku”.

Abdul Aziz bin Muhammad Nur al-Funtiani

Di antara sekian ramai ulama besar Pontianak termasuk dalam senarai ialah Abdul Aziz bin Muhammad Nur al-Funtiani. Beliau ini termasuk salah seorang Mursyid di dalam Tarekat Naqsyabandiyah, tinggal di Kampung Kemboja, Pontianak.

Selain giat mengajar masyarakat tentang beberapa jenis ilmu mengenai keislaman, beliau telah menghasilkan beberapa buah karangan. Di antaranya yang telah ditemui ialah:

1. Risalah Kitabish Shalah, diselesaikan pada bulan Zulhijjah 1316H di Pontianak. Kandungan pelajaran sembahyang untuk peringkat kanak-kanak atau peringkat permulaan belajar. Dicetak di Tempat Cap Haji Muhammad Amin, Singapura, pada 6 safar 1317H, dengan huruf batu (litografi).

2. Isnadul Ghulam fi Bayanil Imani wal Islam atau dalam bahasa Melayu oleh pengarangnya Persandaran Budak-budak Yang Baharu Belajar Pada Menyatakan Iman Dan Islam, diselesaikan pada 12 Jamadilawal 1325H di Pontianak. Kandungan membicarakan ilmu fardu ain mengenai akidah dan pengetahuan sembahyang.

Dicetak di Tempat Haji Muhammad Amin bin Abdullah, Kampung Gelam Singapura, pada 1325H. Dicetak dengan huruf batu (litografi).

Zain Pul Bin Abdur Rahman Al-Qadri

Beliau ini termasuk tokoh dalam lingkungan Istana Kerajaan Pontianak. Karya yang telah ditemui hanya sebuah iaitu Ilmu Hikmah, tercatat pada halaman depan, “Sanah 1327H, Selasa 4 Muharam, tahun Dal, awal yang punya ini Zain Pul bin Abdur Rahman al-Qadri”.

Terdapat tandatangan seni yang indah. Pada halaman yang lain dinyatakan sebagai berikut, “Sanah 1328H, hari Khamis kepada sanah 15 Muharam, yang punya ini tulisan Zain Pul bin Abdur Rahman al-Qadri, Kampung Melayu Pontianak adanya”. Terdapat juga tandatangan seni yang indah.

Kandungan membicarakan beberapa amalan untuk mendatangkan rezeki. Di antara amalan terdapat doa yang berasal dari Sheikh Abdul Mannan Kadi Pontianak. Judul tersebut masih dalam bentuk manuskrip yang diperoleh di Pontianak pada 6 Syawal 1422H/20 Disember 2001M di persekitaran Keraton Qadriyah (Istana Kerajaan Pontianak).

Abdul Wahhab Bin Haji Abdur Rahman

Nama lengkap Abdul Wahhab bin Haji Abdur Rahman bin Abdul Jeragan bin Nakhoda Abdul Mannan bin Nakhoda Ahmad bin Abdullah (Dato’ Bendahara). Tokoh ini lahir di Kampung Tambelan, Pontianak pukul 2 pagi Jumaat, 2 safar 1302H.

Ibunya bernama Zainab binti Encik Harun. Sepanjang hayatnya telah menghasilkan banyak karya. Antara yang telah ditemui ialah:

1. Ilmu Binaan, judul sebenar tidak diketahui, diselesaikan pada 15 Ramadan 1333H/28 Julai 1915M sampai 1921 M. Kandungannya membicarakan ilmu binaan, cara-cara membuat rumah lengkap dengan jenis-jenis atau nama-nama ukuran yang digunakan. Juga terdapat beberapa catatan lainnya.

Pada halaman depan dicatatkan, “1333-1915. Pontianak tanggal 15 Ramadan bersama-sama bulan Julai. Yang empunya ini, hamba Abdul Wahhab bin Haji Abdur Rahman Tambelan”. Masih dalam bentuk manuskrip yang diperoleh di Pontianak pada 6 Syawal 1422H/20 Disember 2001M di persekitaran Keraton Qadriyah (Istana Kerajaan Pontianak).

2. Keturunan Minangkabau, catatan selesai penulisan terdapat pada halaman depan, “Pontianak tanggal kepada 26 Muharam 1345 waktu itulah sahaya Abdul Wahhab bin Haji Abdur Rahman habis menulis ini surat salasilah keturunan tua-tua dari asal dulu-dulu. Ada juga yang ditambah-tambah yang setahunya menyalin dalam buku nenda Haji Sulaiman bin Abdul Mannan adanya”.

Catatan dilengkapi dengan tandatangan yang dinyatakan, “ila Pontianak Kampung Tambelan, tandatangan, tarikh 6-8-1926”. Kandungan membicarakan jalur keturunan pembesar yang berasal dari Minangkabau yang menjadi raja di beberapa tempat di antaranya ialah: Johor, Pontianak, Dato’ Kaya Tambelan, Dato’ Kaya Serasan, Pembesar di Campa/Kemboja dan lain-lain. Masih dalam bentuk manuskrip yang diperolehi di Pontianak pada 6 Syawal 1422H/20 Disember 2001M di persekitaran Keraton Qadriyah (Istana Kesultanan Pontianak).

3. Ilmu Tauhid, diselesaikan pada 3 Zulhijjah 1348 H. Kandungan membicarakan akidah Ahlis Sunnah wal Jamaah. Manuskrip atau tulisan tangan asli Abdul Wahhab bin Abdur Rahman, Kampung Tambelan Pontianak.

4. Catatan Peristiwa, diselesaikan pada malam Khamis, jam 8.00, 12 Rabiulakhir 1358 H. Kandungan merupakan catatan tahun lahir, wafat dan pelbagai peristiwa lingkungan keluarga besar Abdul Wahhab bin Abdur Rahman dari tahun 1225H hingga tahun 1358H.

Masih dalam bentuk manuskrip yang diperolehi di Pontianak pada 6 Syawal 1422H/20 Disember 2001M di persekitaran Keraton Qadriyah (Istana Kesultanan Pontianak).


This entry was posted on 05 May 2008 at Monday, May 05, 2008 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment