Sheikh Ahmad Al-Fathani ulas sains dan teknologi  

Posted

Koleksi tulisan Allahyarham WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

APABILA kita pelajari kalimat demi kalimat tulisan Sheikh Ahmad al-Fathani sama ada yang ditulis dalam bahasa Arab mahupun bahasa Melayu, ternyata banyak yang ke arah saintifik. Barangkali untuk menggelar Sheikh Ahmad al-Fathani sebagai seorang saintis adalah sukar ditolak. Untuk meletakkan beliau sebagai ahli teknologi, memanglah terlalu berlebih-lebihan, walaupun dalam tulisan-tulisan beliau ada juga memperkatakan tentang teknologi.

Penulis memetik beberapa tulisan Sheikh Ahmad al-Fathani mengenai itu dan dirasa perlu menambah sedikit keterangannya. Sebarang perkataan yang ada dalam kurungan adalah penambahan keterangan daripada penulis sendiri.

Dalam Hadiqatul Azhar, Sheikh Ahmad al-Fathani ada menulis, “Maka demikianlah amat-amati ahli negeri orang dengan syaan (urusan) ilmu pada negeri mereka itu, hingga masyhur bangsa mereka itu antara sekelian bangsa dengan kepandaian, dan kebijaksana, dan kepitihan (kepetahan) dan banyak ilmu.

“Maka dengan demikian itulah dapat mereka itu meringkah, memperbuatkan beberapa alat yang manfaat pada segala manusia.

“Yang boleh musafir dengan dia kepada sejauh-jauh negeri di dalam masa yang sedikit. Dan datang kepada mereka itu sekelian khabar daripada sejauh-jauh jajahan di dalam beberapa lahzhah. Dan mengindah-indah mereka itu akan sekelian pekerjaan lekas dan banyak.

“Dan bertambah-tambah demikian itu dengan berpanjangan masa”.

Sheikh Ahmad al-Fathani menulis hal tersebut dengan lebih terperinci di dalam Mir-ah al-A’ajib. Kata beliau, “Adakah tiada engkau ketahui atau lihat bahawasanya dikurniakan kepada kuffar sekarang ini beberapa banyak ringkahan yang ‘ajib-‘ajib? Hingga sampai mereka itu kepada alat yang boleh musafir di dalamnya di atas hawa, yang maklum pada mereka itu dengan belon atau thaiyarah (kapal terbang), dan minthad, dan kapal api yang menyelam di dalam laut serta berjalan di bawah air seperti ikan. Telegraf yang tiada berdawai (radio), dan alat yang dilihatkan dengan dia akan segala bintang yang amat halus yang di langit, dan alat yang memegangkan suara.”

Walaupun beberapa alat moden yang ada sekarang belum wujud pada zaman Sheikh Ahmad al-Fathani, namun minda beliau telah menjangkau jauh.

Ini dapat kita buktikan dengan kalimat beliau yang menjurus kepada dunia pengkomputeran iaitu: “Dan mengindah-indah mereka itu akan sekalian pekerjaan dengan lekas dan banyak.”

Pada zaman ini, alat yang dapat melakukan pekerjaan dengan pantas dan produk yang banyak adalah komputer, sedangkan pada zaman Sheikh Ahmad al-Fathani alat tersebut belum ada.

Ini bererti kalimat beliau dapat digunakan setiap zaman apabila terdapat teknologi canggih, maka sesuatu pekerjaan itu dapat dikerjakan dengan lekas (cepat) dan banyak.

Berdasarkan tulisan Sheikh Ahmad al-Fathani, “Dan bertambah-tambah demikian itu dengan berpanjangan masa”, daripada petikan tersebut bermaksud bahawa beliau menganggap teknologi akan berkembang terus dan akan ada penemuan-penemuan baru.

Demikianlah Sheikh Ahmad al-Fathani yang berpandangan jauh sehingga orang yang waras mempercayai pandangan demikian merupakan suatu kasyaf.

Di antara kepandaian yang pernah dipraktikkan oleh Sheikh Ahmad al-Fathani ialah membuat emas. Pembuatan emas yang beliau lakukan bukan dari bahan baku emas, atau bahan-bahan galian lainnya, tetapi dengan jalan pembancuhan pelbagai zat lain. Beliau boleh mencipta emas murni 24 karat atau jenis-jenis emas yang lain.

Menurut riwayat, ada mengatakan bahawa naskhah catatan beliau tentang pembuatan emas itu telah beliau bakar. Namun, seorang tuan guru pondok di Patani iaitu Haji Utsman (1992 M), menceritakan bahawa dalam masa perang dunia yang kedua, beliau pernah melihat naskhah itu di rumah Sheikh Ahmad al-Fathani di Mekah, kerana Haji Utsman bersama-sama sahabatnya Haji Nik Abdullah pernah tinggal di rumah Sheikh Ahmad al-Fathani.

Menurut Haji Utsman lagi

bahawa di dalam naskhah pembuatan emas itu, disebut juga cara-cara membuat mancis, sabun dan lain-lain.

Beliau bersama Haji Nik Abdullah pernah cuba membuat mancis seperti yang dinyatakan oleh Sheikh Ahmad al-Fathani dalam naskhah itu, tetapi tidak berhasil kerana bahan-bahan yang disebutkan di dalam naskhah itu tidak terdapat di kedai-kedai sekitar Mekah kerana dunia pada masa itu berada dalam kancah peperangan.

Berdasarkan tulisan Ismail Che Daud dalam Tokoh-tokoh Ulama Semenanjung Melayu (1), menurutnya juga mengenai Sheikh Ahmad al-Fathani pandai membuat emas adalah cerita popular di kalangan ulama-ulama dunia Melayu, yang diceritakan oleh ramai orang.

Pemikiran sains dan teknologi

Pemikiran-pemikiran Sheikh Ahmad al-Fathani dalam sains dan teknologi dapat dilihat dalam beberapa karya-karya beliau.

Berikut adalah petikan daripada beberapa buah kitab mengenai hal demikian, iaitu:

Petikan daripada kitab Hadiqah Al-Azhar

“Maka demikian amat-amati ahli negeri orang dengan syaan (urusan) ilmu pada negeri mereka itu, hingga masyhur bangsa mereka itu atas sekalian bangsa dengan: kepandaian, dan bijaksana, dan kepetahan dan banyak ilmu. Maka dengan demikian itulah dapat mereka itu meringkah (mencipta) buatkan beberapa alat yang manfaat pada segala manusia yang boleh musafir dengan dia kepada sejauh-jauh negeri, di dalam masa yang sedikit.

“Dan datang kepada mereka itu sekalian khabar-khabar dari sejauh-jauh jajahan di dalam beberapa lahzhah (sekelip mata, waktu yang singkat).

“Dan me[ng]indah-indah mereka itu akan sekelian perkerjaan serta dengan lekas dan banyak. Dan bertambah-tambah demikian itu dengan berpanjangan masa.

“Dan dengan sebab baik percaraan dan muafakat antara mereka itu: serta besar hemah, dan halus tipu daya, dan jauhilah, dan dalam tilik mereka itu, yang jadi sekelian itu daripada banyak pelajaran mereka itu.

“Maka boleh mereka itu peliharakan segala negeri dan jajahan mereka itu hingga tiada tamak padanya oleh segala seteru. Dan jadi mudah bagi mereka itu mengambil akan negeri orang. Dan meliputi mereka itu dengan ahwal dunia, laut, dan darat.”

Menurut keterangan Yusoff Zaki Yaakob, kata-kata Sheikh Ahmad al-Fathani yang berbunyi, “serta besar hemah, halus tipu daya, jauhilah dan tajam tilik mereka itu”, adalah menjadi konsep politik Nik Mahmud Datuk Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan. Kata-kata tersebut sangat banyak diucapkannya. Nik Mahmud adalah murid dan kader Sheikh Ahmad al-Fathani.

Petikan daripada manuskrip Mir-atul A’ajib

Berkata hamba, “Bagi menghampirkan segala akal. Adakah tiada engkau ketahui atau lihat bahawasanya dikurniakan kepada kuffar sekarang ini beberapa banyak ringkahan (ciptaan) yang ‘ajib-‘ajib (pelik-pelik). Hingga mereka itu sampai kepada alat yang boleh musafir di dalamnya di atas hawa (udara) yang telah maklum pada mereka itu dengan belon, atau thaiyarah, atau minthad. Kapal api yang menyelam di dalam laut serta berjalan di bawah air seperti ikan. Telegraf yang tiada berdawai (radio). Alat yang dilihatkan dengannya segala bintang amat halus yang di langit.

Alat yang memegangkan suara, bahkan Amerika sekarang ini telah sampai mereka itu dengan ikhtira’ (pencipta) mereka itu kepada menghadirkan roh orang yang tidur.

Maka ia mengkhabarkan dengan barang yang ghaib daripada ahwal orang yang telah mati. Bahkan mereka itu sampai kepada menghadirkan roh orang yang mati hingga boleh dilihatkan dia dengan mata kepala, dan bertutur (bercakap-cakap) dengan dia. Padahal ia atas rupa orang mati.

Berkata hamba, “Bahawasa yang demikian itu syaitan, ia berupa dengan rupa orang mati itu kepada mereka itu. Tetapi hasil dengan demikian itu rujuk setengah daripada Falasifah Amerika kepada membenarkan barang yang sabit di dalam agama Islam, bahawasa ada bagi roh itu hakikat. Ada bangkit di akhirat, dan lainnya daripada barang yang mengingkarkan oleh kebanyakan mereka itu agama Islam.

“Maka apabila mungkin serta telah diberi kepada kuffar umpama yang tersebut itu, adakah tiada patut dikurniakan kepada setengah-setengah ahlillah barang yang tersebut ...”

Petikan daripada manuskrip Hadiqatul Azhar

“Ketahuilah olehmu, bahawasanya ahli negeri yang besar-besar, yang lain daripada ahli pihak kita, sangat mengamat-amati mereka itu dengan syaan tawarikh. Dan bersungguh-sungguh mereka itu mengajarkan dia akan kanak-kanak mereka itu hingga yang perempuan mereka itu sekali pun. Dan berusaha mereka itu sehabis-habis usaha pada memudahkan menuntuti ilmu bagi segala orang yang gemar padanya dengan sekalian jalan dan tipu. Hingga bersungguh-sungguh mereka itu pada mengecapkan (mencetak) segala kitab yang boleh keluar beberapa banyak ribu naskhah di dalam masa yang sedikit. Sekira-kira jikalau ditulis dengan tangan di dalam masa itu niscaya belum lagi sudah satu naskhah jua.”

Petikan tersebut mempunyai

kaitan dengan percetakan. Haruslah diingat bahawa zaman Sheikh

Ahmad al-Fathani belum ada percetakan seperti sekarang ini.

Tambahan pula sebelum aktivitinya di bidang ini, kitab-kitab Melayu/Jawi hanya berbentuk tulisan tangan. Selain itu, ia juga dalam jumlah yang

sangat sedikit dan ada juga dicetak dengan litografi.

Penutup

Pada zaman Sheikh Ahmad al-Fathani tersebut, alat-alat komunikasi moden seperti sekarang belum banyak dikenali, malahan di antaranya banyak yang tidak wujud lagi. Antaranya alat seumpama televisyen belum ada pada zaman itu.

Alat-alat seperti radio, telepon, dan telegram sekiranya ada, hanya untuk kepentingan antara kerajaan dengan kerajaan saja. Kalau kita berbicara perkara-perkara tersebut zaman sekarang, ianya bukanlah perkara aneh lagi, tetapi pada zaman Sheikh Ahmad al-Fathani adalah perkara-perkara tersebut masih dianggap mustahil dan kurang diyakini orang.

Berdasarkan petikan-petikan tersebut, jelas tergambar demikian jauh permikiran Sheikh Ahmad al-Fathani. Padahal zamannya belum begitu banyak alat-alat moden seperti sekarang.

Selain alat-alat yang disebutkan, mengenai pengangkutan juga beliau sebutkan walaupun tidak menyebut nama alat tersebut, antaranya seperti kapal terbang.

Sekiranya wujud sekalipun ia dalam jumlah yang sangat terbatas dan belum banyak dikenali orang. Bahkan mungkin kapal terbang, alat-alat canggih sekarang seperti roket dan lain-lain sebagainya memang belum ada pada zaman itu.

Barangkali tulisan beliau pada zamannya yang menyebut perkara ini banyak diketawakan orang kerana tidak masuk akal dan mustahil. Maka, berdasarkan tersebut dapat dilihat dengan nyata bahawa Sheikh Ahmad al-Fathani adalah seorang ulama yang berfikiran jauh, yang memandang kepada masa hadapan.
This entry was posted on 28 September 2008 at Sunday, September 28, 2008 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment